EN PÅLITELIG PARTNER NÅR UHELLET ER UTE.

BMW Mobile Care.

For biler registrert etter 1. januar 2020 gjelder BMW Mobile Care i inntil 3 år. Deretter vil du fortsatt være sikret dekning under BMW Mobile Care hvis du utfører de reglementerte servicene på et autorisert BMW serviceverksted i Norge. Biler som er registrert før 1. januar 2020 kan benytte BMW Mobile Care i opptil 5 år fra bilens første registreringsdato, og inntil videre uten mulighet for serviceaktivert veihjelp etter 5 år. Du er i de beste hender døgnet rundt. Nyt kjøreglede, sikkerhet og komfort på høyeste nivå i din BMW. Med BMW Mobile Care blir du godt ivaretatt når uhellet er ute.
Dersom du trenger hjelp på stedet, kan du kontakte BMW Mobile Care og vi sørger for at du får rask hjelp. Vi skaffer deg også en taxi eller et hotellrom hvis du skulle trenge det.
Om uhellet skulle være ute, får du hjelp av spesialistene hos BMWs callsenter. De vet nøyaktig hva som skal gjøres når, og gir deg hjelp. Med BMW Mobile Care er du aldri alene, uansett hvor du er.

Finn ut mer

BMW ASSISTANSETELEFON

BMW assistansetelefon gjelder for biler inntil 5 år. Hvis du skulle havne i en ulykke, kan du ringe BMW assistansetelefon. Vi tar oss av alt som må ordnes: bilberging og erstatningsbil. Med BMW Mobile Care er det raskt og ukomplisert å ordne opp selv i vanskelige situasjoner. Våre eksperter hjelper deg døgnet rundt.

 • Slik bruker du BMW assistansetelefon

  Hvis du skulle bli utsatt for en ulykke, eller hvis du havner i en situasjon langs veien der det er behov for assistanse, så kan du ringe nummeret til BMW Mobile Care (800 32 062 hvis du ringer fra Norge, eller +47 22 08 61 26 hvis du ringer fra et annet land i Europa). De vil kunne hjelpe deg med å vurdere hva slags hjelp som behøves, sende bergingsbil hvis det er behov for det osv. Hvis din BMW ikke er kjørbar lenger, så kan BMW Mobile Care også organisere leiebil slik at du kommer deg videre.

 • BMW assistansetelefon - tilgjengelige tjenester

  Alt på ett sted. Alt på ett telefonnummer. BMW assistansetelefon hjelper deg med alt hvis du skulle havne i en ulykke. Vi ordner med bilberging og erstatningsbil.
  Oversikt over tjenestene:
  • Du kan ringe BMW assistansetilefon gratis døgnet rundt på tlf. 800 32 062 hvis du ringer fra Norge, eller +47 22 08 61 26 hvis du ringer fra et annet land i Europa.
  • Organisering av bilberging og erstatningsbil (leiebil) mens egen bil repareres
  • Melding til nærmeste BMW Serviceverksted
  • Organisering av reparasjon på et BMW Serviceverksted
  • Råd om alternative reisemuligheter
  Påfølgende kostnader, for eksempel i forbindelse med bilberging, reparasjon, erstatningsbil osv., er ikke inkludert i tilbudet.

 • Profesjonell utbedring av skader

  Den tekniske utviklingen gjør at reparasjon av en BMW blir stadig mer krevende. Når du får bilen reparert på et BMW verksted, kan du være sikker på at arbeidet som utføres er av høy kvalitet, og at din BMW opprettholder verdien. Høyt kvalifiserte spesialister sørger for at din BMW blir så god som ny, både teknisk og utseendemessig, samt at den tilfredsstiller alle kollisjonstestkrav. Selvsagt brukes det bare BMW originaldeler som er produsert og testet med største nøyaktighet.

BMW REDNINGSINFORMASJON.

Ved alvorlige ulykker har redningsmannskapene som regel ikke mye tid på seg til å få skadde personer ut av bilen. Derfor trenger de så mye informasjon som mulig om den involverte bilen så raskt som mulig, for eksempel om hvor batterier og kollisjonsputer er, og om hvor det er minst farlig og raskest å skjære i bilen. Vi tilbyr derfor BMW redningsinformasjon for redningsmannskaper, BMW redningskort og et spesielt klistremerke for frontruten.

 • BMW redningskort

  BMW redningskort gir redningsmannskapene viktig informasjon som gjør det mulig å få ut passasjerene i bilen så raskt og sikkert som mulig.
  Du kan skrive ut redningskortene (PDF) og oppbevare dem bak solskjermen på førersiden. Redningskortene er i farger for at innholdet skal være lett og raskt å forstå. Vi anbefaler derfor at du tar en fargeutskrift.
  Juridisk merknad: Innholdet i redningsdatabladene er bare rettet mot kvalifiserte redningsmannskaper som har fått nødvendig opplæring i redning av personer.

 • Klistremerke for frontruten

  På ditt BMW-verksted får du også et klistremerke for frontruten som informerer om at det finnes redningskort i bilen din. Plasser klistremerket nederst til venstre på frontruten på førersiden, slik at redningsmannskapene raskt kan se at det er redningskort i bilen. Kontakt et BMW-verksted for mer informasjon.

BMW MOBILE CARE.

Fra 1. januar 2020 gjelder BMW Mobile Care for biler inntil 3 år. Deretter vil du fortsatt være sikret dekning av BMW Mobile Care, hvis du utfører de reglementerte servicene på et autorisert BMW serviceverksted i Norge. Hvis du mot formodning skulle få problemer med bilen, tilbyr BMW Mobile Care en rekke tjenester, slik at du får hjelp til å komme deg dit du skal. Uansett dag og klokkeslett kan du kontakte BMW Mobile Care via iDrive-menyen (bare på modeller med kontrolldisplay) eller på telefonnummer
800 32 062 i Norge,
+47 22 08 61 26 i utlandet.

I de fleste tilfeller kan en av våre spesialister hjelpe deg over telefon. På biler som er utstyrt med BMW TeleServices, kan hjelpen gis via BMW TeleServices diagnose.
Dersom du trenger hjelp på stedet, sørger vi for at du får hjelp av BMW Veiassistanse. Vi kan også ordne med bilberging, taxi eller hotellrom hvis du skulle trenge det. Med BMW Mobile Care får du hjelp i hele Europa. Du trenger selvsagt ikke betale noe for tjenestene fra BMW Mobile Care.

 • Hjelp på stedet ved driftsstans

  I de fleste tilfeller kan vi hjelpe deg på telefon. Dersom du trenger hjelp på stedet, sørger vi for at du får hjelp av BMW Veiassistanse. Merk: Hjelp på stedet ved driftsstans er begrenset til å sette bilen i kjørbar stand.

 • Hjelp ved små uhell og punkteringer

  Ved punktering kan vi hjelpe deg på stedet. Videre service fra BMW Mobile Care ytes bare hvis bilen har runflat-dekk og nytt dekk ikke kan skaffes i løpet av 4 døgn (kostnad for nytt dekk er ikke inkludert).
  Vi organiserer også hjelp ved mindre uhell, f.eks. hvis du har låst inn nøkkelen i bilen eller mistet den, fylt feil eller kjørt tom for drivstoff. Kostnader som oppstår i forbindelse med hjelp på stedet, dekkes ikke. Ytterligere mobilitetstjenester omfattes heller ikke av denne ordningen.

 • Tauing til nærmeste autoriserte BMW verksted

  Hvis en skade ikke kan utbedres på stedet, dekker vi utgiftene for tauing til nærmeste autoriserte BMW serviceverksted.

 • Fortsett turen i taxi

  Hvis det er behov for taxi etter en driftsstans, dekker vi kostnadene for en eller flere taxiturer – inntil et samlet beløp på 80 euro.

 • Hotellovernatting

  Er det nødvendig å overnatte på grunn av en driftsstans, dekker vi hotellutgiftene for deg og alle passasjerene frem til reparasjonen er ferdig, eller maksimalt fire netter (maks. 4-stjerners hotell). Det forutsettes at det er mer enn 50 km til hjemstedet ditt.

 • Erstatningsbil

  Vi dekker kostnadene for en erstatningsbil frem til bilen er reparert. I Norge inntil tre arbeidsdager pluss helgen, i utlandet inntil fem arbeidsdager pluss helgen.
  Merk at tilgjengeligheten av erstatningsbiler kan variere. Vær oppmerksom på at regler og betingelser for leiebiler kan omfatte restriksjoner med hensyn til hvor du kan kjøre med leiebilen.

 • Tilleggsdekning for andre utlegg

  I tillegg til de ytelsene som allerede er nevnt, dekker vi det som er nødvendig for at du fortsatt skal være mobil med følgende ytelser – enkeltvis eller kombinert – inntil en samlet sum på 650 euro per driftsstans.
  Dersom det skulle være nødvendig, dekker vi også utgiftene for reise videre eller hjemtransport med tog eller fly, inntil ovennevnte maksimumsbeløp.
  Hvis du har hatt egne utgifter i forbindelse med bilberging, dekker vi også disse inntil ovennevnte maksimumsbeløp. Hvis det er behov for det, organiserer vi også tilbakelevering av bilen din. Det forutsetter at reparasjonen tar mer enn tre arbeidsdager fra bilen leveres på verkstedet til reparasjonen ventes å være ferdig. Dessuten må det være mer enn 100 km til hjemstedet ditt. Tilbakelevering av bilen fra utlandet kan ta inntil 10 dager (fellestransport).*
  * Merknad til tilbudet: Dersom det er nødvendig å kombinere flere av disse tilleggstjenestene, slik at du får en problemfri transport etter et uhell, er den øvre grensen for totalkostnadene 650 euro per uhell.

REFUSJON AV EGNE UTLEGG

I hovedsak gjelder følgende: Tjenesten dekker bare kostnader som det er avtalt dekning for. Vanligvis dekker vi alle utgifter for ytelser fra BMW Mobile Care direkte. Hvis du unntaksvis må legge ut for ytelser, som er avtalt, refunderer vi disse omgående. For å kunne refundere utlegg trenger vi originalfakturaen for tjenesten det gjelder (for eksempel for bilberging) samt en kopi av fakturaen for reparasjonen.

GYLDIGHETSOMRÅDE

BMW Mobile Care ytelsene gjelder ved uhell i følgende land i Europa:
Albania, Andorra, Belgia, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Italia, Kroatia, Kypros, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Makedonia, Monaco, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Romania, Serbia og Montenegro, Slovakia, Slovenia, Spania (inkl. Kanariøyene), Storbritannia, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyrkia, Tyskland, Ungarn og Østerrike.

Har du spørsmål om BMW Mobile Care? Kontakt din BMW forhandler for mer informasjon.

GYLDIGHETSOMRÅDE FOR BMWS MOBILITETSTJENESTER.

Med BMW Mobile Care får du hjelp i hele Europa i inntil tre år etter førstegangsregistrering av bilen.*

 • Omfattende mobilitetstjenester i fem år

  Alle nye biler fra BMW som er førstegangsregistrert fra og med 01.01.2020 får omfattende mobilitetstjenester i henhold til de gjeldende vilkårene for BMW Mobile Care i tre år*.

 • Forlengelse av mobilitetsgarantien

  Når treårs-perioden for Mobile Care går ut, kan du opprettholde assistansetjenesten ved at du foretar alle reglementerte servicer på et autorisert BMW serviceverksted i Norge. Ønsker du å forlenge avtalen på en bil som allerede har en femårsavtale kan du kontakte din nærmeste autoriserte BMW forhandler eller ditt BMW serviceverksted. De vil kunne hjelpe deg med dette.

 • Bortfall av mobilitetsgarantien

  Retten til tjenestene som omfattes av mobilitetsgarantien fra BMW Mobile Care, bortfaller ikke dersom øvrig vedlikeholds- og reparasjonsarbeid – inkludert eventuell øvrig nødvendig oljeservice – utføres på ikke-autoriserte verksteder.
  Retten til tjenestene som omfattes av BMW Mobile Care, bortfaller imidlertid hvis driftsstansen skyldes at inspeksjons- og vedlikeholdsintervallene som leverandøren har foreskrevet, ikke er overholdt, eller at et ikke-autorisert verksted ikke har utført inspeksjoner, vedlikehold eller reparasjoner som anvist av produsenten.

 • *) Avtalen vil automatisk bli forlenget når reglementerte servicer blir gjennomført på et autorisert BMW serviceverksted i Norge.