BMW Group leverer produkter og tjenester gjennom en rekke ulike aktører på det norske markedet. BMW Norge AS ("BMW NO") koordinerer BMW Groups virksomhet i Norge: utnevner autoriserte BMW forhandlere og agenter, håndterer specialist-support og tekniske spørsmål, drifter nettsidene BMW.no, MINI.no og BMW-MOTORRAD.no og ConnectedDrive-tjenesten samt markedsfører BMW Groups varemerker.

Finansielle tjenester leveres av et eget selskap, BMW Financial Services Norge NUF, en avdeling av BMW Financial Services Scandinavia AB ("BMW FS") for leasing og lån til privat og bedriftskunder samt Alphabet Financial Services for leasing og lån til flåtekunder.

Autoriserte BMW-forhandlere ("Forhandlere") er, med mindre annet er angitt, selvstendige selskaper, og er ikke en del av BMW Group, men driver sin virksomhet under BMW Groups varemerker og er lisensiert til å selge og foreta service på BMW-kjøretøy. Forhandlere leverer tjenester til BMW-kunder og specialist-support i tekniske spørsmål.

BMW AG er morselskapet i BMW Group og leverer en stor del av konsernselskapenes IT-infrastruktur.

Henvisninger til "vi/oss" i denne personvernerklæringen gjelder kun BMW NO, BMW FS og BMW AG (ikke Forhandlere).

Henvisninger til "BMW" i denne personvernerklæringen gjelder varemerkene BMW, MINI og Motorrad.

Behandlingsansvarlig

BMW NO er "behandlingsansvarlig" for personopplysninger, dvs. informasjon om deg, som BMW NO mottar gjennom nettsidene BMW.no, MINI.no og BMW-MOTORRAD.no og gjennom å håndtere specialist-support og tekniske spørsmål, samt for personopplysninger som behandles i forbindelse med markedsføring av BMW NOs produkter. Videre er BMW NO behandlingsansvarlig sammen med BMW AG for ConnectedDrive-tjenesten (se nedenfor).

BMW FS er "behandlingsansvarlig" for personopplysninger som brukes til å behandle og bevilge finansieringsløsninger til BMW Groups kunder i Norge, samt for personopplysninger som behandles i forbindelse med markedsføring av BMW FS-produkter og -tjenester. BMW FS er videre behandlingsansvarlig for personopplysninger som BMW FS mottar.

Hver Forhandler er behandlingsansvarlig for de opplysningene om deg som Forhandler behandler i forbindelse med sin virksomhet, uavhengig av om disse gis til Forhandler av kunden eller om de overføres fra BMW FS ut fra dine ønsker rundt salg eller service.

BMW AG behandler generelt kun personopplysninger for de ovennevnte konsernselskapers regning, som såkalt databehandler. BMW AG er imidlertid behandlingsansvarlig for personopplysninger som behandles på grunn av bruk av "Connected App", og er dessuten sammen med BMW NO felles behandlingsansvarlig for den tekniske leveringen av ConnectedDrive-tjenesten.

Ovenfor nevnte behandlingsansvarlige vil med rimelige midler påse at eventuelle spørsmål omkring behandling av personopplysninger som er en annen behandlingsansvarliges ansvar, videresendes til denne for tiltak.

Vær oppmerksom på at denne personvernerklæringen i noen henseender beskriver hvordan Forhandlere behandler dine personlige opplysninger, men at denne beskrivelsen ikke er en uttømmende beskrivelse av Forhandlerens behandling av personopplysninger. Det er derfor mulig at Forhandlere i forbindelse med sin virksomhet også kan behandle opplysninger for andre formål eller samle inn andre eller ytterligere personopplysninger. Fullstendig informasjon om Forhandleres behandling av personopplysninger kan fås fra den respektive Forhandler eller dennes personvernerklæring.

Kontaktinformasjon for de ovennevnte behandlingsansvarlige og deres eventuelle personvernombud finnes her.

Selskaper i BMW Group i Norge behandler dine personopplysninger ved følgende tilfeller:

 • Hvis du kontakter oss direkte, f.eks. via BMW.se eller vår kundeservice for informasjon om våre produkter og tjenester.
 • Hvis du kjøper et produkt eller en tjeneste direkte fra oss (f.eks. ConnectedDrive-butikken på vår nettside).
 • Hvis du svarer på våre direkte markedsføringskampanjer, f.eks. fyller ut et svarkort eller sender inn informasjon via noen av våre nettsider.
 • Hvis kontaktinformasjonen din overføres, basert på ditt samtykke, fra en Forhandler eller andre tredjeparter.
 • Hvis kjøretøyets data (inkludert kjøretøyidentifikasjonsnummer (VIN)) overføres til BMW AG når kjøretøyet ditt er på service eller reparasjon hos en Forhandler.
 • Hvis andre selskaper i BMW Group eller forretningspartnere lovlig overfører dine personopplysninger til oss.
 • Hvis vi har hentet inn dine personopplysninger fra andre kilder (f.eks. selskaper som leverer adresseregister).

Hvis du oppgir andres personopplysninger til oss for vedkommendes regning, må du sørge for at personen har lest denne personvernerklæringen før opplysningene oppgis. Hvis du er under 16 år skal du ikke oppgi noen personopplysninger til oss, med mindre du har samtykke fra en forelder eller verge først.

Hjelp oss gjerne med å holde dine personopplysninger oppdatert ved å varsle oss dersom enten din kontaktinformasjon eller dine preferanser endres.

Følgende kategorier av personopplysninger kan bli samlet inn om deg gjennom de ulike tjenestene og kontaktmåtene som er beskrevet i denne personvernerklæringen:

 • Kontaktinformasjon ► – navn, tittel, adresse, kjønn, e-post, telefonnummer, initialer og faks.
 • Personlig informasjon ► –fødselsdato, sivilstatus, familiemedlemmer, type kjørekort, yrke, spørsmål (prøvekjøring, tilbud, etc , valg av forhandler, interesser, foretrukket betalingsmetode, foretrukket kontaktmetode, VIN, selskapsnavn.
 • Identifiseringsdata ► – kundenummer / Kunde ID, kontraktnummer
 • Kundehistorikk ► – kundetifredshet, mottatte tilbud, kjøretøysdata inkl (inkl modell, konfiguasjon, innkjøpsdato, registreringsdato, registreringsnummer, ordredato, leveransedato, listepris), garantiinformasjon, restverdi, BMW Financial Services informasjon (avtaleinformasjon, bl.a betalingsmetode, avtaletide, avbetaling), frivillig forsikringsinformasjon, (bl.a kjøretøy i husholdningen, bruk av mobile tjenester), kjøp av reservedeler, tilbehør og livstilsprodukter, data innsamlet ved besøk hos en forhandler (b.l.a konsultasjoner, tilbudsforespørsler, ansvarlig selger, servicehistorikk), kampanjehistorikk, frivillig kundedata på eide kjøretøy av andre merker, gjennom, ekesmpelvis BMW Used car platform, eventdeltakelse (sted, selskap), kundetjenestehistorikk, servicehistorikk.
 • Kjøretøyetsbrukerdata: ►-om kunden har en Connect drive/Connect ride konto er det mulig å bruke følgende data: Drivstoffnivå, gjennværende rekkevidde, RTTI-data (input navigation data), utenførstempratur, lokaliseringsinformation (inklusiv heniting (for leiebiler) eller parkeringsplass for parkert kjøretøy med aktivert Connect drive konto), kilometerstand, brukte digitale tjenester.
 • App-/hjemmeside/ sosial media data ►- Om kunden har registrert seg eller logget inn er det mulig å bruke følgende informasjon: Gjennomsnittelig bruk av APP/ Average app usage data (antall klikk i app), stedsinformasjon, bruk av online underholdning, besøk på BMW Group sine hjemmesider, cookie data (avhengig av godkjennelse av cookie policy), bruk av BMW sine sosiale media plattformer
 • Informasjon om kjøretøykonfigurasjon ► – informasjon om ditt kjøretøys funksjoner og gjeldende innstillinger.
 • Teknisk kjøretøyinformasjon ► – informasjon om hvordan motor og system i kjøretøyet fungerer og har fungert.
  For å betjene kjøretøyet behandles visse data. Disse omfatter f.eks.: informasjon om kjøretøyets status (f.eks. hastighet, indikasjon på lukkede sikkerhetsbelter, forbruksdata osv.), omgivelsenes status (f.eks. temperatur, regnsensor, osv.).
 • Posisjonsdata for kjøretøy/enhet ► – informasjon om geografisk posisjon for ditt kjøretøy eller din enhet.
 • Kredittinformasjon og informasjon for å forhindre svindel ► – informasjon som fastslår din identitet, f.eks. førerkort, pass og fakturainformasjon; informasjon om transaksjoner, søknader om kreditt og manglende betaling av gjeld til oss og tredjepart samt kredittvurdering fra kredittvurderingsbyråer; svindel; lovbrudd; mistenkelige transaksjoner.
 • Salgs- og serviceinformasjon ► – informasjon relatert til kjøp, support og service, inkludert klager og krav.

Behandling av personopplysninger krever hjemmel i henhold til EUs personvernregler, og vi må oppgi det rettslige grunnlaget for hvert av de formål som er angitt i denne personvernerklæringen. Vi oppgir det rettslige grunnlaget vi baserer vår behandling av dine personopplysninger på i forbindelse med de respektive formålene nedenfor.

Kundesupport og markedsføring – for å svare på forespørsler og tilby nyheter og tilbud ►

BMW NO samler inn kontaktinformasjon, opplysninger om dine interesser, din bruk av nettside og kommunikasjon og kan bruke salgs- og serviceinformasjon som er oppgitt av deg gjennom nettsiden BMW.no, MINI.no eller BMW-MOTORRAD.no og ConnectedDrive-tjenesten eller som oppgis av Forhandlere, samt informasjon om når din nåværende finansieringsløsning opphører for å avgjøre hvilke nyheter og tilbud som sannsynligvis vil være av størst interesse for deg, samt å kontakte deg angående slike tilbud via de kommunikasjonskanalene som du har oppgitt. BMW NO kan overføre slik informasjon til BMW FS eller Forhandler for å gjøre det mulig for dem å følge opp dine forespørsler og gi deg spesifikke tilbud.

BMW FS behandler din kontaktinformasjon samt opplysninger om type og varighet av din finansieringsløsning for markedsføringsformål. BMW FS kan overføre slik informasjon til BMW NO og/eller Forhandlere for bruk av dem til markedsføringsformål i forbindelse med deres respektive produkter og tjenester.

Rettslig grunnlag: For å ta vare på vår og din berettigede interesse for å håndtere kundeservicesaker, og overholde ditt ønske om å motta markedsføring og kampanjer.

Salg og service av kjøretøy – for å håndtere dine kjøp samt å konfigurere og foreta service på ditt kjøretøy ►

Forhandlere mottar kontaktinformasjon, informasjon om kjøretøykonfigurasjon, teknisk kjøretøyinformasjon og salgs- og serviceinformasjon når du kjøper, har et kjøretøy på service eller reparasjon som er kjøpt hos dem eller når slike handlinger utføres hos dem. Denne informasjonen vil bli brukt av Forhandleren for å utføre de tjenester du ber om, og for å gi deg informasjon om ditt kjøretøy. BMW NO og BMW AG har tilgang til denne informasjonen for å løse tekniske problemer eller andre problemer som er knyttet til utførelsen av de etterspurte tjenestene. De behandlingsansvarlige som er nevnt i denne personvernerklæringen kan også komme til å motta visse opplysninger om ditt kjøretøys geografiske posisjon ved reparasjonsarbeid.

Rettslig grunnlag: Behandlingen av personopplysninger er nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser i service- og kjøpsavtaler.

Kjøretøysfinansiering – for å vurdere kredittverdighet og administrere tilbakebetaling ►

BMW FS innhenter, med bakgrunn i din søknad om bilfinansiering, kredittopplysninger fra kredittvurderingsselskapet Bisnode AS. Formålet er å bedømme din kredittverdighet og betalingsevne. BMW FS kan også innhente informasjon fra deg. BMW FS er pålagt, etter hvitvaskingsloven å innhente tilstrekkelig informasjon for å bekrefte din identitet. Når du søker om bilfinansiering hos BMW FS, kan BMW FS dele ovennevnte informasjon, din kreditsøknad samt utfallet av denne med kredittvurderingsselskap. Disse selskapene kan igjen dele informasjon med andre långivere som endel av en gjensidig kredittvurdering og svindelforebyggende system. Disse andre långiverne kan legge den delte informasjonen til grunn for beslutninger om kreditt og i svindelforebygging. BMW FS kan også dele denne informasjonen med inkassoforetak.

Noen søknader kan bli automatisk avslått grunnet automatiske filter for kredittgivning og forebygging av svindel. Om du får avslag på din kredittsøknad kan du be om en manuell gjennomgang hos BMW FS. BMW FS vil da vurdere avslaget på nytt, dersom det ble gjort automatisk, uten menneskelig innblanding.

BMW FS deler ikke denne informasjon en med Forhandlere, BMW NE eller BMW AG, med unntak av informasjon om at du har inngått en finansieringsavtale for et kjøretøy samt datoen finansieringsavtalen opphører eller sluttet opphøre.

BMW FS behandler også dine personopplysninger koblet til din inngåelse av finansieringsavtalen for å administrere avtalen.

Rettslig grunnlag: Behandlingen av personopplysninger er nødvendig for å oppfylle forutgående avtaler samt for å oppfylle BMF FS plikter i avtaler om bilfinansiering.

ConnectedDrive – for å levere digitale tjenester i kjøretøy ►

BMW NO og BMW AG samler inn kontaktinformasjon, opplysninger om kjøretøyets geografiske posisjon og informasjon om bruk av enheter og tjenester. Slik informasjon blir behandlet i henhold til de spesifikke beskrivelser for hver tjeneste som visther. Tjenestebeskrivelsene viser også om informasjon er delt med tredjeparter for å kunne tilby tjenesten. Når du bruker en tredjepartsapplikasjon, for eksempel Spotify sammen med BMW Online Entertainment, vil du bli gjort kjent med tredjepartsapplikasjonens vilkår for bruk og personvern før du kan begynne å bruke applikasjonen. Den som står bak tredjepartsapplikasjonen er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger som samles inn eller på annen måte håndteres av applikasjonen, og det er denne aktørens ansvar å, gjennom en personvernerklæring og annen informasjon, informere deg om hvordan dine personopplysninger behandles, samt å innhente eventuelle samtykker. Vi er ikke ansvarlige for behandling av personopplysninger som skjer gjennom tredjepartsapplikasjoner.

Rettslig grunnlag: Behandlingen av personopplysninger er nødvendig for å kunne overholde våre forpliktelser i ConnectedDrive-avtalen. Hvis personopplysninger ikke oppgis, kan ikke ConnectedDrive-tjenester leveres.

Connected App – for å levere digitale tjenester til kjøretøyet gjennom en mobil enhet ►

Gjennom levering av disse tjenestene samler BMW AG inn kontaktinformasjon, opplysninger om enhetens og kjøretøyets geografiske posisjon og informasjon om bruk av enheter og tjenester.

Når du bruker en tredjepartsapplikasjon, f.eks. Amazon Echo eller Spotify, vil du bli gjort kjent med tredjepartsapplikasjonens vilkår for bruk og personvern før du kan begynne å bruke applikasjonen. Den som står bak tredjepartsapplikasjonen er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger som samles inn eller på annen måte håndteres av applikasjonen, og det er denne aktørens ansvar å, gjennom en personvernerklæring og annen informasjon, informere deg om hvordan dine personopplysninger behandles, samt å innhente eventuelle samtykker. Vi er ikke ansvarlige for behandling av personopplysninger som skjer gjennom tredjeparts applikasjoner.

Rettslig grunnlag: Behandlingen av personopplysninger er nødvendig for å kunne overholde våre forpliktelser i ConnectedDrive-avtalen. Hvis personopplysninger ikke oppgis, kan ikke ConnectedDrive-tjenester leveres.

Kvalitetskontroll, forskning og utvikling – for å forbedre våre produkter og tjenester ►

BMW AG kan for å utføre kvalitetskontroll, forskning og utvikling, bruke informasjon som mottas gjennom levering av tjenester til BMW NO, Forhandler [og BMW FS] (inkludert informasjon om geografisk posisjon). Hvis slik informasjon inneholder personopplysninger, blir de først anonymisert slik at de ikke kan kobles direkte til deg.

Forpliktelse til å utlevere dine personopplysninger – for å oppfylle våre rettslige forpliktelser overfor politimyndigheter, tilsynsmyndigheter og domstoler ►

De behandlingsansvarlige er underlagt lovene i de land de opererer i, og de må overholde disse lovene. Dette inkluderer utlevering av informasjon til politimyndigheter, tilsynsmyndigheter og domstoler, samt tredjeparter som er part i rettssaker eller utredninger hvor som helst i verden, når dette er lovpålagt. Der det er tillatt, vil vi opplyse eller varsle deg om forespørselen om slik utlevering av informasjon før vi gjør tiltak, med mindre dette forhindrer forebygging eller oppdagelse av lovbrudd.

På grunn av juridiske forpliktelser overføres visse data om drivstofforbruk (såkalte OBFCM-data, f.eks. levetidsdrivstofforbruk og kjørte kilometer; for PHEV-kjøretøy, også distribusjon i forskjellige elektriske moduser) fra ditt kjøretøy, ved visse verkstedtjenester, til oss og derfra (BMW AG) til EU-kommisjonen. Du kan nekte dataoverføring for dette formålet ved BMWs autoriserte verksteder og BMW-avdelinger.

Rettslig grunnlag: rettslig forpliktelse, innsamling av personopplysninger som er lovpålagt.

Overføring til tredjepart

Personopplysninger som samles inn f.eks. for å levere ConnectedDrive-tjenester, overføres kun til tredjepart for din regning og med ditt samtykke, f.eks. for å inngå en ["pay-as-you-drive"-forsikringsavtale]. Ytterligere informasjon finnes her.

Rettslig grunnlag: at du har gitt ditt uttrykkelige samtykke i hvert enkelt tilfelle.

Vi benytter en rekke sikkerhetstiltak, herunder kryptering og autentiseringsverktøy for å beskytte og sikre dine personopplysninger, blant annet ved å sikre at opplysninger ikke kan endres, og at de kan finnes på forespørsel. Selv om sikkerhet ikke kan garanteres for dataoverføringer via internett eller nettsider arbeider vi og våre leverandører hardt for å opprettholde fysiske, elektroniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger i samsvar med gjeldende krav til personvern. Vi benytter følgende sikkerhetstiltak:

 • strenge begrensninger for tilgang til dine personopplysninger basert på behov og kun for spesifisert formål,
 • overføring av innsamlede personopplysninger skjer kun i kryptert form,
 • lagring av særlig sensitive opplysninger, f.eks. kredittkortinformasjon, skjer kun i kryptert form,
 • IT-systemene beskyttes av brannmurer for å hindre at uvedkommende, f.eks. hackere, får tilgang til informasjonen, og
 • IT-systemene overvåkes kontinuerlig for å oppdage og forhindre uautorisert bruk av personopplysninger.

Hvis vi har gitt deg (eller hvis du har valgt) et passord som gir deg tilgang til visse deler av vår nettside eller annen nettside, app eller tjeneste som vi tilbyr, er du ansvarlig for å holde passordet hemmelig og å overholde alle andre sikkerhetsprosedyrer som vi gir deg beskjed om. Vi ber deg om ikke å dele passordet ditt med andre.

Sikkerhetstiltak knyttet til Posisjonsdata

Enkelte tjenester kan kun leveres dersom du gir oss tilgang til opplysninger om din eller ditt kjøretøys geografiske posisjon ("Posisjonsdata"). Vi gjør vårt ytterste for å beskytte denne informasjonen og foreta følgende sikkerhetstiltak i forhold til Posisjonsdata (inkludert informasjon som samles inn i forbindelse med service på kjøretøyet):

 • opplysningene behandles kun i en slik form som kan knyttes til deg eller ditt kjøretøy så lenge som er nødvendig for å oppfylle formålet som du har gitt samtykke til for behandling av opplysningene,
 • opplysningene samles kun inn og behandles kun i en slik form at de kan knyttes til deg eller ditt kjøretøy når det er nødvendig for å yte de forespurte tjenester eller når vi er pålagt ved lov å lagre og/eller avgi slike opplysninger (hvis vi er pålagt å sende inn informasjon til politimyndigheter eller andre tredjeparter, vil vi informere deg – så lenge det ikke hindrer forebygging eller påvisning av lovbrudd, eller hvis vi ikke har lov til å gjøre det)
 • opplysninger om et kjøretøys og en enhets geografiske posisjon er ikke sammenkoblet hvis det ikke er nødvendig for å levere den forespurte tjenesten, og
 • all annen behandling av posisjonsdata for analyseformål skal gjøres ved hjelp av fullstendig anonymiserte data.

BMW NO, BMW FS, BMW AG og Forhandler kan ha tilgang til opplysninger om et kjøretøys geografiske posisjon. BMW AG kan også ha tilgang til en enhets geografiske posisjon gjennom de tjenester som BMW AG leverer (f.eks. ConnectedDrive).

Da du kjøpte kjøretøyet eller aktiverte eller konfigurerte tjenesten eller applikasjonen (f.eks. ConnectedDrive eller Connected App) fikk du detaljert informasjon om opplysningene i posisjonsdata som samles inn og behandles for å levere tjenester som er avhengig av opplysninger om geografisk posisjon. Vær oppmerksom på at vi kanskje ikke kan levere bestemte funksjoner i tjenestene våre hvis du begrenser innsamlingen av posisjonsdata.

Vi lagrer kun dine personopplysninger så lenge som er nødvendig for det formål vi har samlet inn for og for andre legitime formål (f.eks. om det er nødvendig for å forsvare et rettslig krav mot oss). I de tilfeller der personopplysninger behandles for mer enn ett formål, lagrer vi opplysningene til alle formålene er oppfylt, men personopplysningene vil ikke behandles for de formålene som allerede er oppfylt. Tilgang til dine personopplysninger er også begrenset til kun de som trenger dem til de aktuelle formålene.

Hvor lenge personopplysninger lagres for ulike formål styres av våre forretningsbehov og de personopplysninger som ikke lenger er påkrevd, er enten anonymisert (dvs. at de lagrede opplysningene ikke kan kobles til deg på noen måte) eller destruert på en sikker og kontrollert måte.

Bruk til markedsføringsformål: Personopplysninger som skal brukes til markedsføringsformål kan lagres i 12 måneder etter det tidspunkt du sist samtykket til markedsføring fra oss, eller etter det tidspunkt du sist gang svarte på en markedsføringsutsendelse fra oss (som slike svar regnes ikke meldinger om ikke å motta ytterligere markedsføringsutsendelser).

Behandling for å oppfylle en avtale eller rettslig forpliktelse: Personopplysninger kommer til å lagres så lenge avtaleforholdet består. For noen opplysninger er det pålagt en lengre lagringstid, eksempler på dette er lagring i samsvar med reglene i hvitvaskingsloven og regnskapslovgivningen. Samlet lengste lagringstid for personopplysninger er 10 år etter avsluttet avtaleforhold.  

Finansiering av kjøretøy: Derom det ikke inngår finansieringsavtale, lagres personopplysningene normalt ikke lenger enn 3 måneder, men i noen tilfeller kan dataene lagres lenger på grunn av for eksempel hvitvaskingsloven.

ConnectedDrive og Connected App: Vi angir hvor lenge vi lagrer opplysninger om et kjøretøys og/eller en enhets geografiske posisjon i forhold til hver tjeneste i den respektive tjenestebeskrivelsen som du finner her.

Når krav kan komme til å fremmes: I tilfeller der vi har rimelig grunn til å tro at det kan bli nødvendig å fremme et krav, varsle eller forsvare deg, oss eller en tredjepart, kan vi lagre slike relevante personopplysninger så lenge som en slik tvist kan oppstå eller til krav er fremmet.

BMW er et globalt selskap. Våre ansatte så vel som våre samarbeidspartnere og leverandører i land utenfor EØS-området (EØS), hvor personvernlovgivningen kan holde et annet nivå enn innenfor EØS, kan ha tilgang til dine personopplysninger for de formål som er angitt i denne personvernerklæringen. For det tilfelle at dine personopplysninger blir håndtert utenfor EØS, vil vi sørge for at passende sikkerhetstiltak implementeres for håndteringen.

Noen land utenfor EØS, for eksempel Canada og Sveits, har EU-kommisjonen ansett at har en tilsvarende beskyttelse av personopplysninger som innenfor EØS, og at det derfor ikke behøves noen ekstra sikkerhetstiltak. For land som ikke anses å ha slik tilsvarende beskyttelse, f.eks. India eller Japan, vil vi enten be om samtykke til overføring av dine personopplysninger eller overføre dem ved å bruke standard avtaleklausuler som er godkjent av EU-kommisjonen og som pålegger mottakeren av opplysninger tilsvarende forpliktelser for personvern, unntatt i tilfeller der det ikke er passende personvernlovgivning og det ikke er mulig å overføre personopplysninger lovlig uten å gjøre slike tiltak.

Vennligst kontakt nordic.dataprivacy@bmw.no hvis du ønsker å be om å få kopi av de konkrete tiltakene ved overføring av dine personopplysninger.

Vi engasjerer en rekke underleverandører for å hjelpe oss med å levere de nevnte tjenestene og funksjonene. BMW AG leverer IT- og lagringstjenester til behandlingsansvarlige i forhold til de aller fleste av disse funksjonene, og lagrer derfor mesteparten av dine personopplysninger som nevnt ovenfor for behandlingsansvarliges regning. Selv om overføring av data over internett eller via nettsider ikke kan garanteres å være sikret mot uautorisert tilgang, arbeider vi og våre leverandører hardt for å opprettholde fysiske, tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger i samsvar med kravene i gjeldende personvernlovgivning.

Alle dine personopplysninger lagres på våre eller våre leverandørers eller forretningspartneres sikre servere (eller på annet sikkert format) og tilgang og bruk skjer kun i henhold til våre retningslinjer og standarder for sikkerhet (eller våre leverandørers eller forretningspartneres tilsvarende standarder).

Hvis du har spørsmål om vår behandling av dine personopplysninger, bør du først kontakte vår kundeservice som er tilgjengelig via e-post nordic.dataprivacy@bmw.no eller telefon +47 67 81 85 00 (mandag – fredag fra kl. 08:00 til kl. 16:00).

Generelt har du rett til å

 • be oss om å gi deg ytterligere informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger,
 • be om at vi gir deg kopi av personopplysningene du har oppgitt til oss,
 • be om at vi korrigerer personopplysninger som vi har om deg,
 • be om at vi sletter personopplysninger som vi ikke lenger har rett til å behandle,
 • be om at vi slutter å behandle dine personopplysninger for direkte markedsføringsformål ved å trekke tilbake samtykket ditt,
 • nekte behandling av dine personopplysninger (inkl. profilering) som er basert på våre berettigede interesser hvis du anser at interesseavveiningen vi har gjort ikke er riktig i ditt tilfelle,
 • be om at vi begrenser behandlingen av alle eller noen av dine personopplysninger mens vi undersøker en klage.

For å beskytte visse offentlige interesser og våre berettigede interesser finnes det visse unntak i forhold til utøvelse av de ovennevnte rettighetene (f.eks. forebygging eller forhindring av lovbrudd eller taushetsplikt). Hvis du utøver noen av de ovennevnte rettighetene, vil vi kontrollere at du er berettiget til dette. I tilfeller der forespørselen din ikke kan oppfylles umiddelbart, vil dette i de fleste tilfeller skje innen en måned. Dersom din forespørsel skulle kreve ekstra tid, vil du bli informert om dette innen en måned etter at forespørselen din mottas.

Hvis du er misfornøyd med vår behandling av dine personopplysninger eller vår håndtering av din forespørsel om å utøve dine rettigheter som registrert, har du rett til å klage til det ansvarlige datatilsynet www.datatilsynet.no, postkasse@datatilsynet.no, Datatilsynet, Postboks 8177 Dep., 0034 Oslo, Norge.

Behandlingen av dine personopplysninger som beskrevet ovenfor er tillatt i henhold til EUs personvernbestemmelser basert på følgende rettslige grunnlag:

 • når behandlingen er basert på ditt samtykke
 • når behandlingen er nødvendig for å kunne inngå eller oppfylle en avtale med deg (f.eks. vurdere din kredittverdighet);
 • når behandlingen er nødvendig for å oppfylle våre rettslige forpliktelser;
 • når behandlingen er nødvendig for å oppnå en legitim interesse for BMW og denne interessen veier tyngre enn din interesse i at dine personopplysninger ikke skal behandles (våre berettigede interesser omfatter markedsføring av BMW Groups virksomhet (og å skreddersy nyheter og tilbud til din profil), forskning og utvikling av kjøretøyrelaterte produkter og tjenester, oppdagelse av svindel og straffbare handlinger);
 • når behandlingen er nødvendig for å forsvare, anmelde/saksøke eller fremme krav mot deg, oss eller en tredjepart.

Det kan være behandlinger som er tillatt ut fra andre rettslige grunnlag; i så fall vil vi ta rimelige skritt for å fastslå disse grunnlag og informere deg om disse så snart som mulig etter at vi har fått kjennskap til slike rettslige grunnlag.