BMW Service på bremser

BREMSER – 41 SVAR PÅ VANLIGE SPØRSMÅL.

Bremser – 41 svar på vanlige spørsmål.

GUIDE FOR BREMSER FOR DEG MED ELLER UTEN BMW.

Bremsene er helt avgjørende for en trygg kjøring. Hvis du opplever problemer med bremsene på din bil, sørg alltid for å reparere feilen. Vil du vite mer om symptomer på feil, hva som forårsaker dem og hva som kan repareres? På denne siden svarer vi på vanlige spørsmål om bremser og bremseskiver. Velg blant spørsmål innen:

Hvorfor lyser varsellampen for bremser?

Det finnes to forskjellige varsellamper for bremser. Varsellampen for bremser lyser rødt og varsler at bremsevæske mangler, eller at det har oppstått en annen feil i bremsesystemet. Hvis den røde lampen lyser, må du kontakte et serviceverksted. Da er det en akutt feil som må repareres. Slitasjevarsellampen, ofte gul, varsler at bremseklossene er slitte. Hvis den gule lampen lyser, bør du også kontakte et serviceverksted. For dersom bremseklossene er slitte, må de byttes.

Mine ABS-bremser er ute av drift, hva kan være feil?

Det finnes mange ulike årsaker til at ABS-bremsene er ute av drift. ABS-sensoren kan være ødelagt, eller det kan være fordi ABS-enheten eller ABS-kransen er ødelagt. Kabelfeil og styreenhetsfeil kan også være blant forklaringene. Hvis dine ABS-bremser er ute av drift, må du umiddelbart kontakte et serviceverksted for å diagnostisere bilen og finne ut hvorfor ABS-bremsene er ute av drift.

Hva betyr feilsøking av ABS-bremser?

En feilsøking betyr å bruke en verkstedcomputer til å lese feilminnet og kontrollere komponentene i ABS-systemet for å finne feilen med bremsene. Feilsøking utføres på et serviceverksted.

Hva betyr en sikkerhetskontroll av bremser?

Ved en sikkerhetskontroll av bremser kontrolleres slitasje på bremseklosser, kvalitet på bremseskiver samt nivå og kvalitet på bremsevæske. En sikkerhetskontroll av bremsene er en del av en normal service hos et autorisert BMW Serviceverksted.

Hva betyr svampete bremser?

Svampaktige bremser er når du trår på bremsepedalen og ikke får noen tydelig motstand. Du skal føle en tydelig motstand hvis du har velfungerende bremser. Du kan få svampete bremser av to grunner. Det kan være bremseklossene som sitter fast eller har rustet, slik at de ikke passer ordentlig mot bremseskivene. Eller det kan være fordi luft har kommet inn i bremsesystemet på grunn av en lekkasje, noe som kan føre til at bremsevæske lekker ut. Ved lekkasje lyser vanligvis den røde varsellampen. Hvis du har svampete bremser, besøk et autorisert BMW Serviceverksted.

Kan svampete bremser repareres, eller må de byttes?

Hvis feilen skyldes rust eller skitt, kan det være nok å rengjøre bremseklossene. Hvis det er en lekkasje, må den repareres. Uansett årsak må du oppsøke et autorisert BMW Serviceverksted.

Hvordan vet jeg om mine bremseskiver er skjeve?

Hvis du opplever at bremsepedalen pulserer ved bremsing, kan det tyde på at bremseskivene er skjeve. I den situasjonen bør du oppsøke et serviceverksted for å finne ut om du må bytte bremseskiver. Hvis bremseskivene er skjeve, kan du også oppleve vibrasjoner i bilen ved bremsing. Vær oppmerksom på at dette ikke handler om vibrasjoner i bilen under kjøring uten at det bremses. Det tyder snarere på at det kan være ubalanse i hjulene.

Hva menes med ripete bremseskiver?

Ripete bremseskiver er når det er synlige striper på bremseskivene, som normalt skal ha en slett overflate. Dette er fordi det har samlet seg skitt på bremseskivene. Ripete bremseskiver er ikke et akutt problem og krever ikke at du besøker et serviceverksted, så lenge bremseskiven er blank. Hvis bremseskiven er matt, bør du imidlertid kontakte et autorisert BMW Serviceverksted.

Hva er risikoen ved å kjøre med dårlige bremseskiver?

Dårlige bremseskiver er enten rustne, skjeve eller slitte. Hvis bremseskivene er rustne eller skjeve, merkes dette med en pulserende bremsepedal og vibrasjoner i rattet. Med rustne og skjeve bremseskiver risikerer du dårlig bremseytelse. Uansett om bremseskivene er rustne eller skjeve, bør du kontakte et serviceverksted, da det handler om sikkerhet. Bremseskiver kan også være slitt. Hvis bremseskivene er dårlige, må de kanskje skiftes. Kun et serviceverksted kan avgjøre behovet for å skifte bremseskiver.

Hva er risikoen med ujevne bremseskiver?

Bremseskiver kan ikke være ujevne, men de kan være skjeve. Et vanlig symptom er at bremsepedalen pulserer ved bremsing. Imidlertid kan bremsene være ujevne. Dette betyr at bremsene virker forskjellig mellom høyre og venstre side. Hvis for eksempel bremsen setter seg fast på den ene siden, vil bremsene virke ujevnt og bilen vil da trekke i den retningen hvor bremsen fungerer best. Risikoen med ujevne bremser er at du ikke får god nok bremsevirkning og kan kjøre av veien ved bremsing.

Hvorfor kan bremseskiver slites ujevnt?

Bremseskiver kan slites ujevnt av fastsittende bremsekalipere eller bremseklosser. Hvis du har ujevnt slitte bremseskiver, betyr det sannsynligvis at bremsene tar ujevnt mellom høyre og venstre side. Da må du kontakte et serviceverksted. Hvis du opplever ujevn bremsevirkning eller oppdager rust på bremseskivene, kan det være på tide å bytte dem. Kontakt et autorisert BMW Serviceverksted for å få hjelp til å fastslå dette.

Hvorfor fryser bremser fast?

På litt eldre biler med manuell håndbrems (parkeringsbrems) kan det komme inn fukt som fryser til is mellom de bakre bremseskoene. Det kan skje hvis du har hatt parkeringsbremsen lenge på i kulde.

Også vanlige driftsbremser kan fryse. En velfungerende brems må ha 1 mm luft mellom bremsekloss og bremseskive. Hvis bremsene sitter fast, kan klossene i stedet hvile mot skiven og dermed fryse fast hvis det er kaldt.

For ABS-bremser gjelder det samme som for en vanlig driftsbrems. ABS-bremser er ikke et spesifikt bremsesystem, men et hjelpesystem i det vanlige bremsesystemet. Hvis bremsene setter seg fast og fryser, betyr det at bremser med ABS-systemer også setter seg fast og fryser.

Les mer

Hvordan tiner jeg bremser som sitter fast?

Du kan prøve å kjøre fremover og bakover et par ganger og se om bremsene slipper. Hvis det ikke fungerer, må du ringe en bergingsbil for å hjelpe deg til et autorisert BMW Serviceverksted. Du bør ikke prøve å tine frosne bremser ved å helle varmt vann på dem. Det risikerer å forverre situasjonen dersom vannet igjen fryser.

Les mer

Hvordan unngår jeg at bremsene fryser?

Når det gjelder den manuelle håndbremsen, kan du unngå å trekke i håndbremsen når det er kaldt. Ellers er det fare for at fuktighet fryser.

Er det derimot snakk om fastsittende driftsbremser, kan du ikke gjøre noe spesielt for å hindre at bremsene fryser. Da må du oppsøke et autorisert BMW Serviceverksted for å fikse de fastsittende bremsene.

Les mer

Hva er ABS-bremser?

ABS er et hjelpesystem i det vanlige bremsesystemet. Funksjonen er at ved hard oppbremsing låser ikke bremsene seg på glatt føre. Dette gjør at du som fører kan opprettholde styreevnen og beholde kontrollen over bilen. Når ABS-funksjonen aktiveres, kjennes en vibrasjon i bremsepedalen.

Les mer

Hva vil det si å kjøre inn bremser, bremseskiver og bremseklosser?

Innkjøring av bremser betyr å tilpasse nyutskiftede bremseskiver og bremseklosser for å minimere risikoen for en for tidlig bremseslitasje. Når du kjører inn bremsene får bremseklossene en hardere overflate og bremseskivene risikerer ikke å bli ujevnt varme og ubalanserte (skjeve). Når du har skiftet bremseskiver eller bremseklosser, kjør forsiktig og unngå kraftig bremsing i 200 km.

Les mer

Hva betyr det å dreie bremseskiver?

Å dreie bremseskiver betyr å fjerne en liten del av materialet på bremseskivene. Det er mulig å dreie bremseskiver hvis de er skjeve. Men det er ikke mulig å dreie bremseskiver hvis de er rustne og slitte, for da er det for lite materiale igjen og bremseskivene blir for tynne. Du må kontakte et serviceverksted for å finne ut hvilken status bremseskivene på din bil har.

Behovet for å dreie bremseskivene kan skyldes to ting. Enten har det med kjørestil å gjøre – at du kjører med foten på bremsen for mye slik at bremseskivene blir varme. Eller du har fastsittende bremser, som kan føre til at bremsene blir varme og deretter slår seg/blir skjeve.

Les mer

Når bør man dreie bremseskiver?

Når bremsepedalen pulserer ved bremsing, kan det være på tide å bytte ut bremseskivene. Dreiing er ikke veldig vanlig i dag. Det er fordi det er tidkrevende og derfor ikke kostnadseffektivt. Mange verksteder har heller ikke det rette utstyret til å utføre dreiing på bremseskiver Kontakt et serviceverksted hvis du mistenker et problem med bremseskivene.

Les mer

Hvor lenge varer bremseskiver?

Det er mange faktorer som påvirker levetiden til bremseskiver. Hvor hardt du kjører, hvor harde veiene er, vekten på bilen og mer. Har du en moderne elbil og motorbremser ofte i stedet for å bremse, er det stor risiko for at bremseskivene ruster og dermed ikke holder like lenge.

Les mer

Hvordan rengjør jeg bilens bremseskiver?

En god måte å rengjøre bremseskivene på er å spyle dem rene med høytrykkspyler eller vannslange mens du vasker bilen. Det er imidlertid vanskeligere å gjøre hvis du har heldekkende felger på dine hjul. Etter rengjøring er det greit å bremse litt forsiktig for å fjerne restfuktighet fra bremsene.

Les mer

Er det normalt å ha en varm eller glohet bremseskive?

Bremseskivene kan bli varme hvis du kjører aktivt, dvs kjører sportslig/raskt og bremser mye i kurver og nedoverbakker. Bremseskiver kan bli litt varme selv ved normal kjøring, men de blir ikke glohete. BMW sine bremseklosser og bremseskiver tåler en temperatur på 800 grader.

Les mer

Hva menes med ventilerte bremseskiver?

Ventilerte bremseskiver er standard på moderne biler. Dette betyr at bremseskiven er delt i to deler, med en luftspalte mellom. Dette gjør at bremsene får bedre kjøling, noe som reduserer risikoen for at bremsene blir varme eller overopphetede.

Les mer

Hvorfor gnisser bremsene mine når jeg kjører?

Oftest skyldes dette at det har samlet seg støv og skitt mellom bremseklossene og bremseskiven. Det kan også være grus som ligger bak bremseskjoldet. Hvis du kjører mye på grusveier, øker sannsynligheten for at bremsene dine gnisser. Gnissende bremser er vanligvis ikke en farlig feil som må utbedres, da det ikke påvirker funksjonen og sikkerheten til bremsene. Hvis den gule varsellampen for bremseslitasje lyser, er det imidlertid en akutt feil som må utbedres på et autorisert BMW Serviceverksted.

Les mer

Hva kan jeg gjøre med bremser som gnisser når jeg kjører i lav hastighet?

Hvis bremsene gnisser i lav hastighet, må du sannsynligvis rense bremsene. Det er ikke noe du kan fikse selv, men du må oppsøke et autorisert BMW Serviceverksted. Gnissende bremser er vanligvis ikke en farlig feil som må utbedres, da det ikke påvirker funksjonen og sikkerheten til bremsene. Hvis den gule varsellampen for bremseslitasje lyser, er det imidlertid en akutt feil som må utbedres på et BMW Serviceverksted.

Les mer

Er det vanlig at helt nye bremser gnisser?

Nei, det er ikke vanlig at nye bremser gnisser. Bremser på moderne biler kan imidlertid gnisse i større grad enn eldre biler. Dette er fordi materialet i bremsene er miljøvennlig. Bremseklossene er hardere, noe som betyr at de kan gnisse litt mer.

Les mer

Er det farlige med skrikende/hvinende bremser?

Får du akutt skrikende bremser er det som regel fordi du har fått en liten stein i bremsene. Prøv så å rygge noen meter, så kan steinen som regel løsne. Akutt skrikende bremser er vanligvis ikke farlig. Men hvis problemet ikke kan løses ved å rygge, må du oppsøke et autorisert BMW Serviceverksted.

Les mer

Kan jeg fikse fastsittende bremser selv?

Det anbefales ikke å fikse fastsittende bremser selv. Siden bremsene er avgjørende for sikkerheten til en bil, bør du kontakte et autorisert BMW Serviceverksted for å reparere fastsittende bremser.

Les mer

Hvorfor ligger bremsene på og skraper mot bremseskiven?

Fastsittende bremser forårsakes av skitt, salt eller rust som legger seg på glideflatene til bremseklossene og bremsene derved setter seg. Bremseskiven kan få en lettere overflaterust når den har stått en stund, for eksempel over natten eller på en langtidsparkering. Det kan føre til at bremseskiven lager en lyd når du bremser. Overflaterusten og lyden skal forsvinne etter en kort kjøretur, men hvis lyden ikke gir seg etter en stund kjøring kan det være en større feil. Da må du oppsøke et autorisert BMW Serviceverksted for å få feilen undersøkt.

Les mer

Bør splitter nye bremser ligge på etter bytte?

Nei, nye bremser skal ikke ligge på. Hvis de gjør det, kan det skyldes at bytte av bremsene ikke er gjort riktig. Hvis de nye bremsene fortsatt ligger på, bør du oppsøke et autorisert BMW Serviceverksted.

Les mer

Er støy fra bremser som ligger på og skraper farlig?

Det kommer an på hvor alvorlig feilen som forårsaker støyen er. Hvis støyen skyldes utslitte bremseklosser, er det mer alvorlig og påvirker bremseytelsen/sikkerheten. Da må bremseklossene skiftes på et serviceverksted. Hvis støyen skyldes litt overflaterust er det ikke alvorlig og støyen bør avta etter en kort kjøretur. Hvis varsellampen for bremsene ikke lyser, er det sannsynligvis ikke en alvorlig feil.

De to scenariene beskrevet ovenfor gjelder uavhengig av om støyen kommer fra bak- eller frontbremser.

Les mer

Hva betyr bremser som lager støy ved bremsing?

Hvis det kommer lyd fra bremsene når du kjører, kan det skyldes at bremseklossene er dårlige. Hvis lyden blir mer intens ved bremsing, er det stor sannsynlighet for at bremseklossene er utslitte. Det påvirker bremseeffekten og dermed sikkerheten ved kjøring. Opplever du at bremsene lager støy ved bremsing, må du kontakte et autorisert BMW Serviceverksted.

Les mer

Hva betyr det å lufte bremser?

Luft kan komme inn i bremsesystemet på grunn av en lekkasje. Deretter må du slippe luften ut av bremsesystemet – “lufte bremsene” – og fylle på bremsevæske for at bremsesystemet skal fungere optimalt igjen. Det samme gjelder hvis du har ABS-bremser.

Les mer

Hvordan vet jeg om jeg trenger å lufte bremsene?

“Svampaktige" bremser er et tegn på at du har fått luft i bremsesystemet. Du merker at du har svampete bremser ved at bremsepedalen går dypere ned enn den burde når du trår. Det kan også være at du kjenner en dårligere bremseeffekt enn vanlig. Da må du sannsynligvis lufte bremsene. Lufte bremser er ikke noe du kan gjøre selv. Kontakt et autorisert BMW Serviceverksted dersom du opplever problemer som kan skyldes luft i bremsesystemet.

Les mer

Hva betyr det å lufte bremser med vakuumpumpe?

Det finnes to forskjellige måter å lufte bremser på. En av måtene er å suge ut luften i bremsesystemet med en vakuumpumpe. Det andre alternativet er å trykke luften ut med en trykkpumpe (trykkluft).

Les mer

Hvor ofte bør jeg bytte bremseskiver?

Det er ikke noe fast serviceintervall for bremseskiver. Vanligvis er det serviceverkstedet som bestemmer når det er på tide, når du tar inn bilen til vanlig service. Bremseskivene er stemplet med minste tillatte tykkelse i millimeter, såkalt slitegrense for bremseskivene. Slitegrensen kontrolleres ved service på et autorisert serviceverksted, for eksempel et BMW Serviceverksted.

Les mer

Hvor lang tid tar det å bytte bremseskiver?

Hvor lang tid det tar å skifte bremseskiver varierer veldig mellom ulike bilmodeller. I forbindelse med skifte av bremseskiver må også bremsekalipere og bremseklosser fjernes – og eventuelt skiftes – noe som også påvirker tid og kostnad på serviceverkstedet.

Les mer

Bytter man bremseskiver og bremseklosser samtidig?

Når man bytter bremseskiver, bytter du også bremseklosser. Bremseklossene formes etter bremseskivene og derfor skiftes begge samtidig. Skiftes bremseklossene derimot, er det ikke alltid man trenger å bytte bremseskiver. Den nye bremsebelegget vil bli formet etter den nye bremseskiven.

Les mer

Hvilke bremseskiver bør jeg ha?

Informasjon om hvilke bremseskiver du bør ha finner du i reservedelskatalogen for din bil. Du finner en reservedelskatalog hos forhandlere og serviceverksteder. Siden bremsene er den viktigste delen av din bil, anbefales det at du oppsøker et autorisert BMW Serviceverksted. Da sikrer du at du får de riktige bremsedelene til akkurat din bil.

Les mer

Er det bra å smøre bremser?

Bremser smøres slik at de ikke setter seg fast. Men bremser smøres kun på et serviceverksted i forbindelse med bytte av bremseklosser, og er ikke noe du skal gjøre selv. Du trenger heller ikke holde styr på om bremsene dine trenger smøring. Det vil serviceverkstedet gjøre i forbindelse med skifte av bremseklosser.

Les mer

Trenger bremser på en tilhenger smøring?

Bremsesystemet er veldig forskjellig mellom en tilhenger og en bil. Har du spørsmål om smøring av tilhengerbremser, må du kontakte et serviceverksted som har spesialisert seg på tilhengere.

Les mer

Hvor mye koster bremseskiver?

Prisen på bremseskiver varierer avhengig av hvilken bilmodell du har og hvilke bremser du har. Generelt gjelder at jo større bil du har, desto større bremser. Større bremser er vanligvis dyrere. Ved skifte av bremseskiver kommer også arbeidskostnaden hos serviceverkstedet i tillegg. Husk også at bremseskivene skiftes per aksel. Du må derfor bytte to deler samtidig: høyre og venstre side samtidig på enten for- eller bakaksel. Det er også vanlig at bremseklossene skiftes i forbindelse med skifte av bremseskiver. Da vil det komme en ekstra kostnad for bytte av bremseklossene.

Les mer
BMW Service Inclusive

BMW Service Inclusive.

Slipp deg løs og fokuser få på det som er viktig – kjøregleden. Med BMW Service Inclusive er det mulig. Det holder at du betaler en gang for at all service- og reparasjonsarbeid skal være inkludert i løpet av den tiden som du velger. Din BMW er i de beste hender på alle BMW Serviceverksteder over hele verden.

Oppdag mer
BMW Service 5+

BMW Service 5+.

Når du har kjørt mange mil og vært på så mange eventyr at du kjenner din BMW ut og inn. Da trenger du et serviceverksted som kjenner din BMW like godt som deg og vet hva den trenger. Det ordner BMW Service 5+: Service for BMW modeller som er 4 år eller eldre.

Oppdag mer
BMW Originaldelar

BMW Originaldeler.

Den høye ytelsen til din BMW avhenger av samspillet mellom alle komponenter. Derfor skal du alltid velge BMW Originaldeler: Perfekt funksjon for hver enkelt BMW modell kan kun oppnås når alle komponentene i bilen samarbeider. Det være seg nye eller fabrikkoverhalte BMW Originaldeler.

Oppdag mer