Bytte av bilbatteri på BMW Service verksted

BILBATTERIER – 54 SVAR PÅ VANLIGE SPØRSMÅL.

Bilbatterier – 54 svar på vanlige spørsmål.

GUIDE FOR BILBATTERIER FOR DEG MED ELLER UTEN BMW.

Når bilbatteriet er dårlig, kan det hende at din bil nekter å starte. Det finnes mye du kanskje trenger å vite om et bilbatteri. Hvordan fungerer det for eksempel med opplading og hvordan merker man når det er på tide å bytte? På denne siden svarer vi på vanlige spørsmål om bilbatterier. Velg blant spørsmål innen:

Les mer

Hva trenger jeg for å bytte bilbatteri selv?

Kjører du en moderne bil trenger du hjelp fra et serviceverksted for å skifte bilbatteriet. Dette fordi du ikke bør kutte strømmen, da det påvirker viktige komponenter i bilen. Hvis strømmen brytes, må systemet diagnostiseres og tilbakestilles på et serviceverksted. I eldre biler er batteriet plassert i motorrommet (under panseret) og er mulig å bytte selv. Da trenger du passende verktøy for å kunne løsne det gamle batteriet og feste det nye.

Les mer

Hva er bra å vite når man skifter bilbatteri?

For det første er et bilbatteri ganske tungt. Det er også greit å vite at hvis du bryter strømmen, så "slås alt av i bilen". Du må også finne ut hvor batteriet er plassert og om du kan få tilgang til det selv uten hjelp. Noen batterier inneholder batterisyre, som er etsende. Slike batterier kan begynne å lekke, spesielt når de er gamle. Vær forsiktig så du ikke får batterisyre på hud, i øyne og på klær. Batterisyre, eller elektrolytt, er en blanding av svovelsyre og vann som kan ødelegge klær og etse huden.

Les mer

Hvordan bytter jeg et bilbatteri uten å kutte strømmen?

Det kan gjøres, men er veldig komplisert, spesielt i moderne biler. Generelt gjelder det at hvis batteriet fjernes, så blir strømmen brutt. Kontakt et serviceverksted for mer informasjon om hvordan batteriet fungerer på akkurat din bil.

Les mer

Hvor mye koster det å få hjelp til å skifte et bilbatteri på en BMW?

Det varierer avhengig av flere ting, blant annet hvilken bilmodell du har og hvor gammel bilen er. Kontakt et serviceverksted for å få et nøyaktig tilbud på batteribytte på din BMW.

Les mer

Hva er symptomene på et dårlig bilbatteri?

Det tydeligste tegnet på dårlig bilbatteri er at bilen ikke vil starte. Du vil også merke at batteriet er dårlig hvis du må lade det på nytt, kort tid etter at du har ladet batteriet. Et annet symptom er at batteriet ikke lades helt opp når du bruker en batterilader.

Kjører du kun korte avstander, for eksempel i en storby, kan batteriet lades ut selv om det ikke er dårlig. Dette er fordi batteriet ikke rekker å lades opp i løpet av den korte tiden du kjører hver gang. I de tilfellene er løsningen å vedlikeholdslade batteriet med jevne mellomrom.

Les mer

Når bør jeg bytte et dårlig bilbatteri?

Hvis batteriet utlades ofte, bør du bytte det ut. Ellers risikerer du å bli stående på veien med en bil som ikke starter. Med et dårlig batteri kan du ikke være sikker på å komme fram i tide til det du har planlagt å gjøre.

Les mer

Hvor mye koster det å bytte ut et dårlig bilbatteri?

Prisen bestemmes av hva slags bil du har og hva slags batteri du har. Ønsker du for eksempel et batteri med høyere strømstyrke, blir det dyrere. Arbeidstiden til verkstedet spiller også inn. Kontakt et serviceverksted for å få et nøyaktig pristilbud på batteribytte på akkurat din bil.

Les mer

Mitt bilbatteri lades ikke, hva er feil?

Hvis batteriet ikke lades mens du kjører, er batteriet enten dødt eller generatoren lader ikke. Hvis batteriet lades ut kort tid etter lading eller installering av et nytt batteri, kan det skyldes en ødelagt generator. Det kan også være en ødelagt kabel eller en tilkobling som ikke sitter riktig.

Les mer

Mitt bilbatteri lades ikke helt opp, hva er feil?

Hvis batteriet ikke lades helt opp når du bruker en batterilader, så er batteriet dårlig. Det er vanligvis en indikator på laderen som viser hvor mye batteriet er ladet opp. Hvis indikatorlampen lyser gult, er batteriet dårlig, hvis den lyser rødt, er batteriet dødt. Da trenger du å bytte batteri.

Les mer

Hva betyr et kortsluttet bilbatteri?

Dette betyr at batteriet er dødt og ikke kan lades. En kortslutning kan oppstå hvis du kobler batteriets poler feil under lading. Kobler du batteriet riktig, unngår du kortslutning. Hvis du har en bil med bilbatteriet i motorrommet (under panseret), sørg for at den rødmerkede kabelen er koblet til plusspolen på batteriet og den svartmerkede kabelen koblet til minuspolen.

Les mer

Hva gjør jeg hvis bilbatteriet har blitt kortsluttet?

Hvis bilbatteriet har blitt kortsluttet, må du bytte til et nytt batteri. Det er forskjellige måter å gjøre det på:

 • Du kan kjøpe nytt batteri selv, men husk at det er tungt å bære.
 • Du kan få tauet bilen til et verksted slik at de kan hjelpe deg med å bytte batteri.

 

Du som kjører BMW bør bytte til et BMW Original bilbatteri. Som eier av BMW er veihjelp også inkludert i 10 år. Du kan da få berging til et serviceverksted for å skifte bilbatteriet.

Les mer

Hvor ofte bytter man bilbatteri?

Normal levetid for et godt vedlikeholdt bilbatteri er 5–8 år. Du må kanskje bytte oftere hvis du "mishandler" batteriet. Mishandel kan være at du lader batteriet ofte, men bare litt om gangen. Eller at du dyputlader batteriet (tømmer det helt for strøm). Hvor ofte du må bytte batteri kan også variere avhengig av om du har et nyere forseglet batteri eller et væskefylt blysyrebatteri, som er den vanligste batteritypen på markedet.

Les mer

Hvordan vet jeg når det er på tide å bytte batteri?

Det merker du når bilen blir vanskeligere å starte eller til slutt ikke starter i det hele tatt. Hvis du lader batteriet, men det fortsatt ikke fungerer, er batteriet dødt. Hvis bilen er vanskelig å starte når det er sommer og varmt, er det sannsynlig at batteriet må skiftes for å fungere optimalt når det er vinter og kaldt. Så lenge bilen starter som den skal, er det ennå ikke på tide å bytte batteri.

Les mer

Hva trenger jeg for å lade bilbatteri(12 volt) innendørs?

Når du lader batteriet innendørs, må det være i et godt ventilert område, for eksempel en garasje eller bod. For lading trenger du tilgang til en stikkontakt (220 volt) og en batterilader. Batteriladere kan kjøpes på alle serviceverksteder og finnes med en rekke funksjoner. Hvilken lader du trenger avhenger av hva du vil at laderen skal kunne oppnå. For eksempel er det funksjoner som analyserer batteriets tilstand eller muliggjør nullstilling av bilbatteriets kapasitet, noe som forbedrer batteriets levetid og funksjon. Her finner du batteriladere fra BMW

Les mer

Hva er risikoen ved å lade bilbatterier innendørs?

Du bør unngå å ta ut batteriet og lade det i hjemmet. Det er nemlig risiko forbundet med å håndtere bilbatterier. Eksempler er lekkasje av batterisyre og batteridamp som er etsende og kan være helsefarlig. Det er også fare for å komme i klem når du skal løfte ut det tunge batteriet.

Les mer

Blir et bilbatteri fulladet over natten?

Det kommer an på hvor stort batteriet ditt er (antall amperetimer), hvor mye du trenger for å lade batteriet, tilstanden til batteriet og hvilken batterilader du bruker. Normalt skal et batteri rekke å bli fulladet over natten.

Les mer

Kan batteriet bli skadet av å lades for lenge over natten?

Med moderne batteriladere kan ikke batteriet ta skade av å lades over lang tid. Moderne ladere skifter til vedlikeholdslading, en stand-by-modus, når batteriet er fulladet. Hvis batteriet mister litt lading i løpet av natten, slår batteriladeren seg på igjen og lader helt opp. Eldre ladere fortsetter derimot å lade selv når batteriet er fulladet. Da er det en risiko for at batteriet tar skade dersom du lader over lengre tid.

Les mer

Hva trenger jeg for å lade batteri utendørs?

Du trenger en batterilader og tilgang til stikkontakt (220 volt). Sørg for at du har en batterilader som er godkjent for utendørs bruk (klassifisering IP65 og IP44) og at ledningen er lang nok til bilen fra strømuttaket. Ellers må du supplere med skjøteledning godkjent for utendørs bruk (IP44). Du kan kjøpe batteriladere på alle serviceverksteder. Her finner du batteriladere fra BMW

Les mer

Hva er risikoen ved å lade bilbatterier utendørs?

Ved bruk av bilbatterilader utendørs, må laderen være godkjent for utendørs bruk, klassifisert IP65 og IP44. Ellers er det risiko for at batteriladeren går i stykker. Bruker du skjøteledning som ikke er tilrettelagt for utendørs bruk, er det fare for at jordfeilbryteren slår ut på grunn av fuktigheten. Hvis du lader batteriet og ikke holder batteriladeren under oppsyn, er det alltid fare for tyveri.

Les mer

Hva trenger jeg å vite før jeg kobler fra bilbatteriet?

På moderne biler trengs et serviceverksted å hjelpe til med å koble fra bilbatteriet. Ellers kan viktige komponenter i bilen bli påvirket når strømmen brytes. Har du en eldre bil, med batteriet i motorrommet, er det lurt å koble fra riktig pol først. Det er også greit å bruke arbeidshansker for å unngå smuss og farlige stoffer på hendene.

Les mer

Bør jeg koble pluss eller minus først til bilbatteriet?

Når du kobler fra batteriet, er det viktig å gjøre ting i riktig rekkefølge for å ikke risikere kortslutning:

 1. Koble først fra den svarte kabelen som fører til batteriets minuspol.
 2. Fjern deretter den røde kabelen fra plusspolen på batteriet.

Hvis den røde (pluss) kabelen fjernes først, er det fare for kortslutning, for eksempel hvis et metallverktøy tilfeldigvis berører metall på bilens karosseri.

Når du setter inn batteriet, gjør du det i motsatt rekkefølge:

 1. Koble først den røde kabelen til plusspolen.
 2. Koble deretter den svarte kabelen til minuspolen.

 

I unntakstilfeller kan ledningen til plusspolen være svart, i stedet for rød. Derfor bør du alltid se på batteriet hvilken kabel som skal kobles til pluss og hvilken som skal kobles til minus.

Les mer

Hva skjer hvis jeg kobler til feil pol først?

Hvis den røde positive ledningen kommer i kontakt med metall å karosseriet, kan det begynne å gnistre. Du kan få et letter støt og brenne deg på fingrene. En eventuell kortslutning risikerer også å skade de elektriske komponentene, kontrollenhetene, i bilen.

 

Dette gjelder standard 12 volts bilbatterier men ikke batterier i hybridbiler eller helelektriske biler. For spørsmål om batterier i hybrid- eller elbiler bør du alltid konsultere et serviceverksted.

Les mer

Hvor mye koster det å bytte bilbatteri?

Et bytte av bilbatteri kan variere i pris. Faktorer som påvirker prisen er:

 

 • Type batteri: væskefylt blysyrebatteri, AGM-batteri, litiumbatteri med flere
 • Størrelse på batteriet (amperestyrke)
 • Produsent/merke på batteriet
 • Om du kan gjøre batteribytte selv eller trenger hjelp fra et verksted
 • Hvis du bruker et autorisert eller uavhengig serviceverksted
Les mer

Hvor mye koster det å bytte bilbatteri hos BMW?

Kostnaden for å skifte bilbatteri hos BMW avhenger av hvilket batteri og hvilken bilmodell du har. Det finnes en veiledende pris (listepris), men hver forhandler eller serviceverksted kan ta både mindre eller mer betalt enn veiledende pris. For å få en gjeldende pris for å bytte bilbatteri på akkurat din BMW, må du kontakte eller besøke en autorisert BMW forhandler eller Serviceverksted.

Les mer

Hvor mye koster et bilbatteri?

Prisen på et bilbatteri kan variere. Det finnes mange billige bilbatterier som kan fungere til flere forskjellige bilmodeller. Ulempen med slike batterier er at de ikke er tilpasset det din bil trenger. Et batteri som er tilpasset din bilmodell kan være litt dyrere – men passer perfekt til din bils funksjoner.

 

Prisen påvirkes av:

 • Type batteri: væskefylt blysyrebatteri, AGM-batteri, litiumbatteri med flere
 • Størrelse på batteriet (amperestyrke)
 • Produsent/merke på batteriet
Les mer

Hvor mye koster et bilbatteri fra BMW?

Prisen på bilbatterier fra BMW varierer fra i underkant av 1000,- til opp mot 3000,- til 5000,-. Fordelene med et bilbatteri fra BMW er at batteriet er tilpasset akkurat din bilmodell og dens funksjoner.

Les mer

Hvorfor blir et bilbatteri svakere av kulde?

Kulde er bilbatteriets verste fiende. Mottakeligheten for lading blir dårligere jo kaldere det er, og batteriets kapasitet avtar også med synkende temperatur. Bilen kan bli tregere å starte i kaldt vær, fordi batteriet ikke har den nødvendige kraften.

Les mer

Kan jeg lade batteriet i minusgrader?

Ja, det er mulig å lade batteriet i minusgrader. Men hvis bilbatteriet må lades i minusgrader, kan dette tyde på at batteriet er svakt. Hvis du kjører korte avstander, rekker ikke batteriet å lades opp av generatoren under kjøring. Da bør du sørge for at batteriet lades fra tid til annen ved hjelp av en lader. Om du trenger å lade batteriet i minusgrader selv når du kjører lange strekninger, kan det tyde på at batteriet er svakt eller at bilen har en dårlig generator.

Les mer

Kan jeg lade et frossent bilbatteri direkte?

Nei. Har du et væskefylt blysyrebatteri som er frosset, er det dødt og må skiftes. Batterisyren i væsken er nødvendig for å opprettholde spenningen i batteriet. Væsken i batteriet utvider seg når det fryser, og batteridekselet kan da sprekke.

AGM-batterier og litiumbatterier inneholder derimot ingen væske og fryser dermed ikke.

Les mer

Hvordan lader jeg mitt bilbatteri?

Du må ha tilgang til stikkontakt (220 volt), batterilader og eventuelt skjøteledning. For å lade batteriet fester du batteriladerens klemmer til bilbatteriets poler i den rekkefølgen som gjelder for din bil. Du må lese hvordan du kobler til batteriladeren og lader batteriet i bilens instruksjonsbok.

Les mer

Kan jeg lade et montert bilbatteri uten å koble det fra?

Ja. Du trenger ikke å koble fra batteriet for å lade det. Ved lading kobler du batteriladeren til det monterte batteriet. På nyere biler kan det imidlertid være vanskelig å få tilgang til batteriet fordi det ikke er plassert i motorrommet.

Les mer

Hvordan måler jeg bilbatteriet med et multimeter?

Du kobler pluss og minus på multimeteret til polene på bilbatteriet. Et multimeter er en batterimåler som kan måle for eksempel spenning, motstand og strømstyrke i batteriet. Et fulladet batteri har en spenning på ca 12,7 volt. Hvis batteriet har en spenning under 12,4 volt, må det lades. Hvis batteriet har en spenning på 12 volt eller mindre, er det utladet.

Les mer

Hvilken lader passer til mitt bilbatteri?

Det finnes ladere i flere forskjellige prisklasser. Hvilken lader du trenger avgjøres av hvilken type batteri du har i bilen din: Om det er et væskefylt blysyrebatteri, et AGM-batteri eller et litiumbatteri. Væskefylt eller AGM er den desidert vanligste. Til de batteriene finnes det CTEK-ladere som passer til de aller fleste biler. CTEKs smarte ladere har mange innebygde funksjoner som forlenger levetiden til batteriet. Noen har til og med en spesiell rekondisjoneringsfunksjon som motvirker sulfatering inne i batteriet – som kan gjenopplive et ellers gammelt og slitent batteri. Du trenger ikke å bekymre deg for å koble til laderen feil ved et uhell – alt som skjer er at laderen ikke starter lading. CTEK fås kjøpt i velassorterte servicebutikker og også hos BMW.

Les mer

Hvor lang tid må jeg kjøre for å lade bilbatteriet helt?

Det varierer avhengig av hvordan generatoren i bilen din har det, kvaliteten på batteriet og hvor lite ladning batteriet har når du begynner å kjøre. Er generatoren feilfri lader batteriet raskere under kjøring, men er generatoren dårlig lader batteriet også dårlig og det tar lengre tid. Hvis du ofte kjører korte avstander, rekker ikke batteriet å lades opp under kjøring. Men hvis du kjører lenger, bør bilbatteriet ha tid til å lades opp. Når ditt bilbatteri er ladet til 80 prosent, fungerer det like bra som et fulladet batteri.

Les mer

Lader batteriet på tomgang?

Ja, batteriet lades så snart motoren starter og begynner å gi strøm til batteriet. Lading av batteriet på tomgang anbefales imidlertid ikke på grunn av miljøpåvirkningen av tomgang. I mange kommuner er maks tillatt tid for tomgang ett minutt.

Les mer

Hvor lang tid tar det å lade et bilbatteri?

Det varierer avhengig av tilstanden til batteriet, hvor mye lading det har til å begynne med, kapasiteten til laderen og om du lader i varme eller kulde – noe som tar lengre tid. Et normalstort og ellers velfungerende batteri skal kunne lades opp over natten.

Les mer

Hvor lenge kan jeg lade et bilbatteri?

En moderne batterilader med innebygde sikkerhetsfunksjoner kan teoretisk stå på så lenge man ønsker. Dette er fordi den går over til vedlikeholdslading når batteriet er fulladet. Men husk at laderen trekker strøm så lenge den er tilkoblet, noe som øker strømforbruket og kostnadene. Konsekvensene av å lade over lang tid var større tidligere. Med eldre batteriladere kunne batteriet bli overladet og skadet ved å lades for lenge.

Les mer

Hvor lang tid tar det å lade et utladet bilbatteri?

Det varierer avhengig av tilstanden til batteriet, kapasiteten til laderen og temperaturen når du lader. Et normalstort og ellers velfungerende batteri skal kunne lades opp over natten. Hvis batteriet fortsatt ikke fungerer etter lading, er det dødt og må skiftes.

Les mer

Kan jeg hurtiglade et bilbatteri?

Nei, du kan ikke hurtiglade bilbatteriet slik du hurtiglader en elbil. Det avhenger av batteriets oppbygging. Bilbatterier er små (12 volt) og trenger ikke hurtiglading. De brukes kun når du starter bilen og lades deretter kontinuerlig av bilens generator under kjøring. En elbil bruker derimot batteriet i stedet for drivstoff under hele kjøreturen.

Les mer

Hvor lenge varer et bilbatteri?

Vanligvis varer et bilbatteri i 5–8 år. Levetiden kan variere avhengig av om du har et nyere forseglet batteri eller et eldre væskefylt blysyrebatteri. Hvor lenge batteriet varer kan også påvirkes av om du lader batteriet ofte men bare litt om gangen. Da rekker ikke generatoren å lade batteriet, noe som “suger kraften” ut av batteriet. Levetiden påvirkes også av om du dyputlader batteriet, det vil si tømmer det helt. Da holder batteriet kortere tid.

Les mer

Hvordan kan jeg forlenge levetiden til mitt bilbatteri?

Du forlenger levetiden ved å ta vare på batteriet og sørge for at det lades skikkelig. Har du et væskefylt blysyrebatteri, må du holde øye med væskenivået i batteriet i henhold til det som er anbefalt. Hvis du kjører lengre strekninger og batteriet rekker å lades skikkelig under kjøring, vil batteriet leve lenger. Det gjør det også hvis du unngår å starte bilen ofte i kulde, noe som krever mye batterikraft. En garasjevarm bil trenger mindre strøm fra batteriet ved start og batteriet varer da lenger.

Les mer

Hvor lang garanti har BMW på bilbatteri?

Garantien for et 12 volt bilbatteri er to år. Garantien på to år refererer altså ikke til de vesentlig kraftigere batteriene som finnes i hybrid- eller elbiler.

Les mer

Hvor resirkulerer jeg mitt bilbatteri?

Når batteriet er tomt og må skiftes, må du returnere batteriet til en gjenvinningsstasjon. Der finnes spesielle beholdere for bilbatterier. Kjøper du nytt bilbatteri har du mulighet til å levere tilbake ditt gamle batteri til kjøpsstedet, som har plikt til å ta hånd om gamle batterier. I resirkuleringsprosessen skilles batterisyre, blyplater og andre materialer fra batteriet og resirkuleres hensiktsmessig.

Les mer

Kan jeg selge mitt dårlige bilbatteri?

BMW anbefaler at du overlater det gamle batteriet til gjenvinning på en gjenvinningsstasjon. Du kan også returnere batteriet til kjøpsstedet når du kjøper et nytt batteri.

Les mer

Hvordan vet jeg om et nytt bilbatteri kan være defekt?

Noen tegn på at et nytt bilbatteri kan være defekt er hvis bilen ikke kan låses opp, ikke starter eller hvis lysene i bilen ikke lyser. Det er imidlertid uvanlig at nye batterier er defekte.

Les mer

Hva betyr det å vedlikeholdslade et bilbatteri?

Vedlikeholdslading kan bety to ting:

 1. Du lader batteriet mellom kjøreturer, det vil si når du ikke kjører bilen. Kjører du ofte kortere strekninger, kan vedlikeholdslading være nødvendig fordi batteriet ikke rekker å lades tilstrekkelig i løpet av kort kjøretur. Hvis du derimot vanligvis kjører lengre avstander, skal du ikke trenge å vedlikeholdslade batteriet mellom kjøreturene.
 2. En annen variant er når du bruker en moderne batterilader som ved tilstrekkelig lading går over til en standby-modus som kalles vedlikeholdslading. Batteriladeren slår seg deretter på igjen hvis batteriet mister ladingen mens batteriladeren er tilkoblet.
Les mer

Hvorfor vedlikeholdslade et bilbatteri?

Vedlikeholdslading brukes for at batteriet ikke skal bli dårlig. Levetiden forlenges hvis du sørger for at batteriet er godt ladet. Hvis du kjører kortere strekninger eller i kulde, kan det hende du må vedlikeholdslade batteriet. Du må kanskje også vedlikeholdslade et batteri som er gammelt eller begynner å bli dårlig. Hvis batteriet er dårlig, er det på tide å bytte til et nytt. Ellers er det fare for at bilen ikke starter etter en eventuelt stopp.

Les mer

Bør jeg vedlikeholdslade mitt bilbatteri?

Ja, det er bra å vedlikeholdslade bilbatteriet. Spesielt når det er vinter og kulde. Det er ikke like viktig å vedlikeholdslade batteriet i vinter og kulde hvis du har motorvarmer med batterilader og kupévifte til din bil.

Les mer

Mitt batteri er helt utladet, er det ille?

Hvis batteriet er helt utladet og bilen ikke viser noen "tegn til liv", så må det skiftes. Selv om det er mulig å starte bilen etter en stund, er batteriet dårlig nok til at det må skiftes ut. Ellers er det fare for at batteriet ikke fungerer neste gang du skal starte bilen.

Les mer

Hvorfor blir mitt bilbatteri utladet?

Dette kan skyldes at batterilevetiden på 5–8 år er overskredet. Batteriene slites og før eller siden går de tomme. Utladningen kan også skyldes at batteriet er påvirket av kulde. Hvis du ikke tar godt nok vare på batteriet, kan det også lades ut. For eksempel hvis du kjører kortere strekninger slik at batteriet ikke rekker å lades opp tilstrekkelig under kjøring, eller hvis du dyputlader batteriet.

Les mer

Hvordan unngår jeg at bilbatteriet blir utladet?

Du kan vedlikeholdslade batteriet mellom kjøreturene og dermed sikre at du alltid starter kjøringen med et oppladet batteri. Men et gammelt batteri blir vanskeligere og vanskeligere å holde i gang. Til slutt er vedlikeholdslading ikke nok til å holde batteriet i live, og da må du bytte det.

Les mer

Hvordan vet jeg om bilbatteriet mitt er dødt?

Batteriet kan være dødt hvis bilen ikke kan låses opp, hvis bilen ikke kan startes og ingen lys inne i bilen er på. Forsøk deretter å lade batteriet. Hvis det ikke hjelper, er batteriet tomt.

Les mer

Kan jeg få i gang et dødt bilbatteri?

Hvis du prøver å lade batteriet uten resultat, er batteriet dødt. Da er det ikke annet å gjøre enn å kjøpe nytt batteri. Selv om batteriet kan lades kan det være så dårlig at det ikke er mulig å starte bilen. I så fall må du også bytte til et nytt batteri.

Les mer

Mitt bilbatteri er dødt, hva gjør jeg nå?

Hvis ditt batteriet er tomt, må du bytte til et nytt batteri. Du må levere det gamle batteriet til gjenvinning på en gjenvinningsstasjon. Du kan også returnere ditt gamle batteri til kjøpsstedet når du kjøper et nytt batteri. Den enkleste måten å bytte til nytt batteri er på et serviceverksted – dette gjelder spesielt hvis du har en moderne bil. Ellers kan viktige komponenter i din bil bli skadet når strømmen brytes.

Les mer
BMW Service Inclusive

BMW Service Inclusive.

Slipp deg løs og fokuser få på det som er viktig – kjøregleden. Med BMW Service Inclusive er det mulig. Det holder at du betaler en gang for at all service- og reparasjonsarbeid skal være inkludert i løpet av den tiden som du velger. Din BMW er i de beste hender på alle BMW Serviceverksteder over hele verden.

Oppdag mer
BMW Service 5+

BMW Service 5+.

Når du har kjørt mange mil og vært på så mange eventyr at du kjenner din BMW ut og inn. Da trenger du et serviceverksted som kjenner din BMW like godt som deg og vet hva den trenger. Det ordner BMW Service 5+: Service for BMW modeller som er 4 år eller eldre.

Oppdag mer
BMW Originaldelar

BMW Originaldeler.

Den høye ytelsen til din BMW avhenger av samspillet mellom alle komponenter. Derfor skal du alltid velge BMW Originaldeler: Perfekt funksjon for hver enkelt BMW modell kan kun oppnås når alle komponentene i bilen samarbeider. Det være seg nye eller fabrikkoverhalte BMW Originaldeler.

Oppdag mer