Leasing Vedlikehold

VEDLIKEHOLD AV LEASINGBIL.

LES VÅRE TIPS FOR ET GODT VEDLIKEHOLD OG HVA ANSES SOM UNORMAL SLITASJE.

VEDLIKEHOLD AV LEASINGBIL. LES VÅRE TIPS FOR ET GODT VEDLIKEHOLD OG HVA ANSES SOM UNORMAL SLITASJE.

Vi ønsker at ditt leasingforhold skal bli en positiv opplevelse og vil her gi deg en oversikt over forhold som er viktige å tenke på.

For å unngå påkost ved tilbakelevering av leasingbilen er det 3 ting du bør passe på:

 • Unngå unormal slitasje og skader
 • Ikke kjør lenger enn avtalt kjørelengde
 • Følg bilens serviceintervaller 

I tillegg vil vi minne om at det ikke er lov å gjøre fysiske endringer av kjøretøyets spesifikasjoner uten leasingselskapets skriftlige tillatelse i leieperioden. 

Les mer
Ta vare på leasingbilen

TA GODT VARE PÅ BILEN.

Uavhengig om du leier eller eier bilen selv, vil skader og unormal slitasje påvirke bilens utseende, funksjon og annenhåndsverdi.
Tilgjengelige biler

TIPS FOR VEDLIKEHOLD AV LEASINGBILEN.

Vask/polering. Vi anbefaler at du vasker (minimum månedlig) og polerer (minimum 2 ganger i året) bilen utvendig samt at du regelmessig støvsuger og vasker bilen innvendig.

Drivstoff. Det er svært viktig at du fyller korrekt drivstoff på bilen i henhold til bilens instruksjonsbok.

Bruk av bilen. Bilen må ikke benyttes utenfor ordinær vei, og kan ikke benyttes til løpskjøring (jfr. regler fra forsikringsselskapet). Det anbefales å ikke røyke i bilen da røyklukt er vanskelig å bli kvitt og anses som unormal slitasje.

Frontrute. Vi anbefaler deg å skifte vindusviskere med jevne mellomrom for å hindre slitasje på frontruten.

Service. Det må utføres service på bilen i henhold til bilens vedlikeholdsprogram. 

Bygg din BMW

TILBAKELEVERING AV LEASINGBILEN.

Ved tilbakelevering av bilen anbefaler vi at du og din forhandler tar en gjennomgang av bilen for å sjekke at den er i forventet tilstand.

 

Noe slitasje er alltid å forvente, men skader, mangler og slitasje utover det normale blir fakturert leietaker. 

 

Her finner du en fullstendig guide på hva du må huske på ved tilbakelevering: 

 

Tilbakelevering av leasingbil

HVA REGNES SOM UNORMAL SLITASJE?

Unormal slitasje vil bli vurdert etter følgende hovedkriterier:

 • Skadens/mangelens karakter og omfang
 • Antall skader og hvor skaden fremkommer på bilen
 • Bilens bruksområde (person-/varebil)
 • Kjørelengde

Med unormal slitasje menes slitasje utover det som kan forventes på en bil med gitt alder og kjørelengde.

 

Unormal slitasje:

Les mer
 • Karosseri og lakk
 • Hjul
 • Lamper/lykter
 • Vindu/glass
 • Interiør
 • Under bil

TILBAKELEVERING AV BILEN.

Ved tilbakelevering av bilen anbefaler vi at du og din forhandler tar en gjennomgang av bilen for å sjekke at den er i forventet tilstand.

 

Noe slitasje er alltid å forvente, men skader, mangler og slitasje utover det normale blir fakturert leietaker. 

 

Her finner du en fullstendig guide på hva du må huske på ved tilbakelevering: 

 

Tilbakelevering av leasingbil

Les mer

TILBAKELEVERING AV BILEN.