BMW VEIHJELP.

BMW Veihjelp gjelder i inntil 3 år. Deretter vil du fortsatt være sikret dekning under BMW Veihjelp opp til bilen er 10 år, hvis du utfører de reglementerte servicene på et autorisert BMW serviceverksted i Norge. Du er i de beste hender døgnet rundt. Nyt kjøreglede, sikkerhet og komfort på høyeste nivå i din BMW. Med BMW Veihjelp blir du godt ivaretatt når uhellet er ute.


I de fleste tilfeller kan en av våre spesialister hjelpe deg over telefon. På biler som er utstyrt med BMW TeleServices*, kan hjelpen gis via BMW sine systemer. Dersom du trenger hjelp på stedet, sørger vi for at du får hjelp av BMW Veihjelp. Vi kan også ordne med bilberging, taxi eller hotellrom hvis du skulle trenge det. Med BMW Veihjelp får du hjelp i hele Europa. Du trenger selvsagt ikke betale noe for tjenestene fra BMW Veihjelp.

 

*) BMW TeleServices er en funksjon der bilen vil sende beskjed til verkstedet den er knyttet mot om at den snart har behov for service, og for enkelte feil vil den også sende beskjed om feilen. BMW Veihjelp vil da kunne ha mulighet for å «fjerndiagnostisere» bilen basert på dataene bilen sender, eventuelt i kombinasjon med det føreren forklarer.

 

BMW Veihjelp
Nasjonal tjeneste: 800 32 062
Internasjonal tjeneste: +4767804057

 • Hjelp på stedet ved driftsstans

  I de fleste tilfeller kan vi hjelpe deg på telefon. Dersom du trenger hjelp på stedet, sørger vi for at du får hjelp av BMW Veihjelp. Merk: Hjelp på stedet ved driftsstans er begrenset til å sette bilen i kjørbar stand.

 • Hjelp ved små uhell og punkteringer

  Ved punktering kan vi hjelpe deg på stedet, hvis dekket ikke kan repareres eller skiftes vil bilen bli tauet til nærmeste BMW verksted (kostnad for nytt dekk er ikke inkludert).

  Vi hjelper også til ved mindre uhell, f.eks. hvis du har låst inn nøkkelen i bilen eller mistet den, fylt feil eller kjørt tom for drivstoff. 

  Hvis du blir utsatt for en liten ulykke (f.eks. kollisjon eller utforkjøring) uten at airbagene blir løst ut, så vil BMW Veihjelp kunne bistå over telefon og med tauing. Dette er kostnader som vil bli dekket av ordningen. Ytterligere kostnader som tilkommer i forbindelse med uhellet må tas med forsikringsselskapet.

 • Tauing til nærmeste autoriserte BMW verksted

  Hvis en skade ikke kan utbedres på stedet, dekker vi utgiftene for tauing til nærmeste autoriserte BMW serviceverksted, eller til ditt foretrukne BMW serviceverksted hvis den ekstra strekningen er mindre enn 100 km langs veien.

 • Fortsett turen i taxi

  Hvis det er behov for taxi etter en driftsstans, dekker vi kostnadene for en eller flere taxiturer – inntil et samlet beløp på 80 euro.

 • Hotellovernatting

  Er det nødvendig å overnatte på grunn av en driftsstans, dekker vi hotellutgiftene for deg og alle passasjerene frem til reparasjonen er ferdig, eller maksimalt fire netter (maks. 4-stjerners hotell). Det forutsettes at det er mer enn 50 km til hjemstedet ditt.

 • Erstatningsbil

  Vi dekker kostnadene for en erstatningsbil frem til bilen er reparert. I Norge inntil tre arbeidsdager pluss helgen, i utlandet inntil fem arbeidsdager pluss helgen. Offisielle høytidsdager er inkludert i helgedagene.

  Merk at tilgjengeligheten av erstatningsbiler kan variere. Vær oppmerksom på at regler og betingelser for leiebiler kan omfatte restriksjoner med hensyn til hvor du kan kjøre med leiebilen.

 • Tilleggsdekning for andre utlegg

  I tillegg til de ytelsene som allerede er nevnt, dekker vi det som er nødvendig for at du fortsatt skal være mobil med følgende ytelser – enkeltvis eller kombinert – inntil en samlet sum på 650 euro per driftsstans.

  Dersom det skulle være nødvendig, dekker vi også utgiftene for reise videre eller hjemtransport med tog eller fly, inntil ovennevnte maksimumsbeløp.

  Hvis du har hatt egne utgifter i forbindelse med bilberging, dekker vi også disse inntil ovennevnte maksimumsbeløp. Hvis det er behov for det, organiserer vi også tilbakelevering av bilen din. Det forutsetter at reparasjonen tar mer enn tre arbeidsdager fra bilen leveres på verkstedet til reparasjonen ventes å være ferdig. Dessuten må det være mer enn 100 km til hjemstedet ditt. Tilbakelevering av bilen fra utlandet kan ta inntil 10 dager (fellestransport).*

  * Merknad til tilbudet: Dersom det er nødvendig å kombinere flere av disse tilleggstjenestene, slik at du får en problemfri transport etter et uhell, er den øvre grensen for totalkostnadene 650 euro per uhell.

 • Refusjon av egne utlegg

  I hovedsak gjelder følgende: Tjenesten dekker bare kostnader som det er avtalt dekning for. Vanligvis dekker vi alle utgifter for ytelser fra BMW Veihjelp direkte. Hvis du unntaksvis må legge ut for ytelser, som er avtalt, refunderer vi disse omgående. For å kunne refundere utlegg trenger vi originalfakturaen for tjenesten det gjelder (for eksempel for bilberging) samt en kopi av fakturaen for reparasjonen.

 • Gyldighetsområde

  BMW Veihjelp ytelsene gjelder ved uhell i følgende land i Europa:

  Albania, Andorra, Belgia, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Italia, Kroatia, Kypros, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Makedonia, Monaco, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Romania, Serbia og Montenegro, Slovakia, Slovenia, Spania (inkl. Kanariøyene), Storbritannia, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyrkia, Tyskland, Ungarn og Østerrike.

  Har du spørsmål om BMW Veihjelp? Kontakt din BMW forhandler for mer informasjon.

 • Bortfall av retten til BMW Veihjelp

  Retten til tjenestene som omfattes av BMW Veihjelp de første tre årene bortfaller ikke dersom øvrig vedlikeholds- og reparasjonsarbeid – inkludert nødvendige servicer – utføres på ikke-autoriserte verksteder.

  Retten til tjenestene som omfattes av BMW Veihjelp bortfaller imidlertid hvis driftsstansen skyldes at inspeksjons- og vedlikeholdsintervallene som leverandøren har foreskrevet, ikke er overholdt, eller at et ikke-autorisert verksted ikke har utført inspeksjoner, vedlikehold eller reparasjoner som anvist av produsenten.

BMW Veihjelp