MER RELEVANT, MINDRE UKLART.

Endring av de lovfestede testmetodene for forbruk, utslipp og skadelige stoffer.

MER RELEVANT, MINDRE UKLART.

Endring av de lovfestede testmetodene for forbruk, utslipp og skadelige stoffer.

MER RELEVANT, MINDRE UKLART.Endring av de lovfestede testmetodene for forbruk, utslipp og skadelige stoffer.

I 1992 ble den nye europeiske kjøresyklusen (NECD) innført. Siden har forbruks- og utslippsverdiene til biler blitt mål ved hjelp av denne metoden. Betingelsene for denne laboratorietesten har hele tiden vært en ulempe ved beregning av realistiske forbruks- og utslippsverdier.

Derfor blir NEDC frem til høsten 2018 gradvis erstattet av en mer realistisk kjøresyklus, WLTP (worldwide harmonized light vehicles test procedure).

Denne vil bli supplert av en test som måler utslipp av skadelige stoffer på veien, RDE (real driving emission).

FRA NEDC TIL WLTP.

Realistiske forbruks- og utslippsverdier med nye testbetingelser.

WLTP er en ny, lovfestet testmetode for å måle avgass- og forbruksverdier for alle bilprodusenter. Ved hjelp av realistiske testbetingelser som etterligner vanlig bruk, vil denne metoden gi mer relevante verdier. Det betyr bl.a. at testen varer lenger (30 i stedet for 20 minutter), og nydefinerte, betydelig høyere testhastigheter.
 

For å kunne måle nøyaktigere CO2-utslippsverdier inkluderes ikke bare standardutstyr i testen som hittil, men også bilens ekstrautstyr. Dermed vil informasjonen om hver bil inneholde to verdier: laveste og høyeste normerte forbruksverdi avhengig av utstyrsnivået.
 

For en bestemt bilkonfigurasjon er det mulig å indikere en normert forbruksverdi for akkurat denne konfigurasjonen.
 

WLTP gjør det enklere å vurdere forbruket og CO2-utslippet til en bil i fremtiden. Da målingen av disse verdiene er mer virkelighetsnær enn tidligere, forventes høyere forbruks- og CO2-verdiene for biler med forbrenningsmotor. Og rekkevidden til biler med elmotor vil bli redusert.
 

BMW har allerede startet overgangen til den nye testmetoden og forbereder produktporteføljen trinnvis på den med nye biler, nye modellvarianter og tekniske endringer, slik at hele bilflåten til BMW Group er tilpasset WLTP.
 

Fra september 2018 er alle bilprodusenter i EU, Sveits og Tyrkia lovpålagt å kun produsere biler som er testet med WLTP-metoden. Overgangen på hvert marked er avhengig av landets lovgivning. Innen utgangen av desember 2020 må likevel alle land som innfører EU-lovgivningen om godkjenning av biler, oppgi WLTP-verdier for alle biler.

Den nye testen sørger for at laboratoriemålingene gjenspeiler bilenes forbruk på veien bedre.
European Automobile Manufacturers Association

WLTP SAMMENLIGNET MED NEDC.

Her er de faktiske forskjellene mellom den gamle og den nye testmetoden.

Testbetingelser
NEDC
WLTP
Testvarighet
20 min
30 min
Testdistanse
11 km
23,5 km
Tid stillestående
25 %
13 %
Testfaser
Bykjøring, landeveiskjøring (blandet kjøring)
Lav, middels, høy og svært høy (blandet kjøring); i tillegg City for elbiler og ladbare hybridbiler
Hastighet
Gjennomsnitt: 34 km/t
Maksimalt: 120 km/t
Gjennomsnitt: 46,6 km/t
Maksimalt: 131 km/t
Starttemperatur
20–30° C;
kaldstart
14° C
(testet ved 23° C, korrigert for 14° C)
kaldstart
Ekstrautstyr
Ikke inkludert i beregningen.
Alt ekstrautstyr som påvirker aerodynamikk, vekt og rullemotstand, er inkludert i beregningen.

REELLE KJØREUTSLIPP.

Begrensing av skadestoffverdier på veien.

I tillegg til WLTP vil RDE (real driving emissions) være obligatorisk for alle bilprodusenter fra september 2018. RDE-testene måler utslippet av skadelige stoffer ved kjøring på vei, f.eks. partikler og nitrogenoksid (NOx). På denne måten bestemmes gjennomsnittlige utslippsverdier som kan forventes ved vanlig bruk.


For å redusere disse skadestoffverdiene ytterligere, bruker BMW flere teknologiske løsninger i modellene sine for å redusere avgassutslippene. Eksempler på dette er BluePerformance-tiltakene med SCR (selective catalytic reduction) og partikkelfilter i diesel- og bensinbiler. På denne måten klarer BMW å overholde de lave grenseverdiene for nye biler i EU6c-utslippsstandarden som trer i kraft høsten 2018. EU6c-utslippsstandarden foreskriver lavere grenseverdier for partikkelandelen fra bensinbiler enn EU6b. For dieselbiler gjelder samme grenseverdier i syklusen for EU6b og EU6c.

 

EU-UTSLIPPSSTANDARDEN.

EU-UTSLIPPSSTANDARDEN.

Mindre verdier, større utfordringer.

EU-utslippsstandarden fastsetter grenseverdiene for avgassutslipp i EU, f.eks. for nitrogenoksid og partikler. Grenseverdiene er forskjellige for ulike motor- og biltyper. Av hensyn til klimaet og luftkvaliteten blir kravene stadig strengere. Den stiller bilprodusentene overfor nye utfordringer.

SEPTEMBER 2017.

SEPTEMBER 2017.

Den gradvise overgangen til WLTP og RDE begynner i september 2017.

SEPTEMBER 2018.

SEPTEMBER 2018.

Alle nye biler skal være WLTP-sertifisert og i tillegg overholde partikkelgrenseverdiene i RDE-testen. Dermed kan CO2-utslippet og forbruksverdiene til alle biler sammenlignes.

SEPTEMBER 2019.

SEPTEMBER 2019.

Alle nyproduserte og registrerte biler må overholde NOx-grenseverdiene i RDE-testen.

DESEMBER 2020.

DESEMBER 2020.

Land som innfører EU-lovgivningen om godkjenning av biler, må oppgi WLTP-verdier for alle biler.

SPØRSMÅL OG SVAR.

Du spør – vi svarer.

 • Hva er WLTP?

  WLTP står for worldwide harmonized light vehicles test procedure.

  Dette er en ny testmetode for realistisk beregning av drivstofforbruket og CO2-utslippet til en bil. Denne metoden er lovpålagt for alle biler fra september 2018. WLTP avløser gradvis NEDC som gjaldt hittil.


 • Hva er WLTP-kjøresyklusen?

  Forbruket og utslippet til en bil er avhengig av kjørestilen. Derfor er det samlet inn kjøredata fra hele verden til WLTP. Basert på disse dataene er det definert fire faser med ulike gjennomsnittshastigheter: lav, middels, høy og ekstra høy. Innenfor disse fasene blir bilen akselerert, bremset, stanset osv. med forskjellig intensitet for å gjenspeile vanlige kjøresituasjoner. Kombinasjonen av disse fasene gir en kjøresyklus.

 • Hvordan håndterer BMW den nye WLTP?

  BMW har allerede startet overgangen til den nye testmetoden og forbereder produktporteføljen trinnvis på den med nye biler, nye modellvarianter og tekniske endringer, slik at hele bilflåten til BMW Group er tilpasset WLTP.

 • Hva innebærer WLTP for meg?

  WLTP gjør det enklere å vurdere forbruket og CO2-utslippet til en bil og sammenligne det med andre når du skal kjøpe bil. Samtidig betyr mer realistiske verdier høyere forbruks- og utslippsverdier for biler med forbrenningsmotor og lavere rekkevidde for elbiler.

 • Hva er RDE?

  RDE står for real driving emissions (reelle kjøreutslipp). Dette er en ny metode for å beregne andelen skadestoffer, f.eks. nitrogenoksid og partikler. Det er avgjørende at målingene skjer ved kjøring på vei under realistiske kjøreforhold og ikke på et laboratorium. Det skjer ved hjelp av bærbart måleutstyr (PEMS) som festes til avgassanlegget på testbilen.

 • Hva er EU6?

  Euro 6 er betegnelsen på den gjeldende utslippsstandarden for skadelige stoffer. Den har lavere maksverdier for utslipp av partikler og nitrogenoksider fra biler enn EU5. Fra høsten 2018 trer EU6c-utslippsstandarden i kraft med lavere grenseverdier enn EU6b for partikkelandelen fra bensinbiler. For dieselbiler gjelder samme grenseverdier i syklusen for EU6b og EU6c.

 • Hva betyr selective catalytic reduction (SCR)?

  For å redusere utslippsverdiene fra en bil ytterligere tilføres dieselmotorer flytende ammoniakk, som kalles AdBlue. Den reagerer med nitrogenoksidene og reduserer andelen nitrogenoksid. Det som blir igjen er vann, nitrogen og CO2.

 • Hva er Blue Performance?

  BMW bruker BluePerformance-teknologi for å redusere utslippet av nitrogenoksider fra bilene ytterligere. Denne teknologien gir enda lavere utslippsverdier. I tillegg til partikkelfilter og NOx-katalysator har noen modeller en SCR-katalysator (SCR = selective catalytic reduction) med AdBlue-innsprøyting som reduserer nitrogenoksidandelen i avgassen.

 • Hva er et partikkelfilter?

  Partikkelfilteret reduserer andelen partikler fra dieselmotorer og fra bensinmotorer.