Financial Services - Befintlig kund

EKSISTERENDE KUNDE.

Dine valg.

Her kan du lese mer om hvordan du kan administrere kontraktene og utforske hvilke merverdier du har som kunde hos BMW Financial Services. Her finner du blanketter, svar på vanlige spørsmål og informasjon for deg som har en kontrakt hos oss i BMW Financial Services. Hvis du ikke finner svar på det du lurer på her, er du velkommen til å ta kontakt med oss.

Les mer
Eksisterende kunde.Dine valg.

MINE SIDER.

Mine Sider er en portal for deg som er privatkunde hos oss. Her kan du blant annet se din kontrakt, laste ned faktura, og finne svar på en rekke spørsmål knyttet til din finansiering hos oss. Du logger inn sikkert med BankId. 

Les mer

LÅN.

 • Kan jeg betale inn ekstra på mitt lån?

  Du kan når som helst betale inn ekstra på ditt lån hos oss. Betal til vårt kontonummer 9750.06.37432 og merk

  innbetalingen med reg.nr. og hvorvidt du ønsker lavere avdrag eller
  kortere løpetid. Ved leasingavtaler vil det ikke være mulig med ekstraordinær
  innbetaling.

 • Innfielse av låne

  Du vil alltid finne din restgjeld pr. forfallsdato opplyst på din faktura. Dersom du skal innfri lånet på et annet tidspunkt, ta kontakt med oss for eksakt beløp. Dette betales til vårt kontonummer 9750.06.37432 og merkes med

  "Innfrielse og reg.nr."

 • Jeg har solgt bilen min, hva gjør jeg?

  Ta kontakt med oss for eksakt restgjeld. Du kan også gi fullmakt til din kjøper slik at vedkommende får opplyst restgjelden på kjøretøyet direkte fra oss.
  Vi anbefaler alltid kjøper å betale restgjelden til oss, og eventuelt overskytende beløp direkte til deg som selger. Betalingen merkes med
  "innfrielse og reg.nr." Vi kan bekrefte pr. telefon eller e-post at pantet tilknyttet kjøretøyet vil bli slettet når fullt oppgjør er mottatt.
  Dersom du får mindre betalt enn du har restgjeld, må mellomlegget også betales før vi sletter pantet.

LEASING.

 • Kan jeg kjøpe min leasingbil ved endt leasingperiode?

  Når leasingavtalen utløper skal bilen
  leveres tilbake til den utleverende BMW forhandleren. Dersom du
  ønsker å kjøpe bilen etter endt leasing, be din forhandler om et tilbud.
  Kontakt oss gjerne for et finansieringstilbud.

 • Hvilke krav er det til service når jeg leaser en bil?

  Det er din plikt som leitaker å følge bilens serviceintervaller. Å ikke
  følge serviceintervallene anses som brudd på leasingkontrakten, og vil kunne
  føre til frafall av garantien, samt fakturering av påkost ved tilbakelevering
  av bilen.

  Vi anbefaler alle våre leasingkunder å laste ned og lese vår brosjyre
  om vedlikehold av leasingbilen. Her finner du mye nyttig informasjon samt retningslinjer for
  vurdering av unormal slitasje.

 • Hva er min avtalte kjørelengde?

  Den avtalte kjørelengden står i din leasingavtale og i Mine Sider. Om endring av kjørelengde, se "Hva gjør jeg om jeg ser at jeg kommer til å kjøre lengre enn avtalt
  kjørelengde?"

  Har du spørsmål rundt dette kontakt oss gjerne på telefon 67118040
  eller send en e-post til bmwfinans@bmw.no

 • Hva gjør jeg om jeg ser at jeg kommer til å kjøre lenger enn avtalt kjørelengde?

  Dersom du har flere terminer igjen vil det stort sett lønne seg å

  utvide avtalt kjørelengde. Ta kontakt med oss vedrørende dette. Vi må ha en
  dialog med forhandler som er restverdigarantist og du vil få et nytt
  terminbeløp. Dette kan lønne seg fremfor å bli fakturert for overkjørte
  kilometer ved tilbakelevering av bilen.

 • Når utløper min leasingavtale?

  En leasingavtale løper som regel i 36 måneder. Forhandler vil ta kontakt

  når det nærmer seg tid for tilbakelevering for å avtale tidspunkt. På
  kontraktssiden på Mine Side vil du finne dato for tilbakelevering.

  Dersom du ikke har hørt noe 3 måneder for innleveringsdato, oppfordrer
  vi deg til å kontakte din forhandler.

 • Er det mulig å foreta ekstraordinær innbetaling på min leasingavtale?

  Det er ikke mulig å foreta

  ekstraordinære innbetalinger på en leasingavtale. Dersom vi mottar dobbel
  innbetaling til en termin vil dette automatisk dekke neste faktura. Innbetaling
  for å senke terminbeløp eller korte ned løpetiden er ikke mulig.

 • AutoPASS - hva må jeg passe på?

  På biler som leases gjennom BMW Financial

  Services står vi som registrert eier. Alle bompasseringer som registreres på biler
  uten gyldig AutoPass-avtale blir derfor sendt til oss, og vi viderefakturerer
  deg som bruker av bilen. Ved slik viderefakturering tilkommer det et gebyr
  pålydende kr. 350,- på din neste faktura.

  For å unngå dette
  viderefaktureringsgebyret anbefaler vi alle våre leasingkunder å tegne en
  avtale med AutoPASS. Da får du en bombrikke som skal festes på innsiden av
  bilens frontrute. Hver gang kjøretøyet passerer en bomstasjon blir passeringen
  belastet din avtale direkte.

  Gå inn på www.autopass.no for mer informasjon vedr.
  opprettelse av avtale og bombrikke.

 • Min leasingavtale nærmer seg slutten, hva gjør jeg?

  Hvor skal jeg levere tilbake leasingbilen?

  Den forhandleren som leverte ut leasingbilen skal også ha den i retur.

  Når skal jeg levere tilbake leasingbilen?

  En leasingavtale løper som regel i 36
  måneder. Forhandler vil ta kontakt når det nærmer seg tid for tilbakelevering for å avtale tidspunkt. Dersom du ikke har hørt noe 3 måneder før utløpsdato, oppfordrer vi deg til å kontakte din forhandler.

  Jeg har kjørt lengre enn total avtalt kjørelengde på 45000 km. Hva gjør jeg?

  I den signerte leasingavtalen står det
  pris pr. overkjørte km. Dette blir avregnet ved tilbakelevering av bilen og fakturert deg da det er du som leietaker som står ansvarlig for overkjørte km.

 • Jeg ønsker å avslutte leasingavtalen før tiden, hva gjør jeg?

  Du som privatkunde har tre alternativer dersom du ønsker å levere din leasingbil tilbake før tiden:

  • Du kan finne noen som ønsker å overta din leasingavtale. Dette er
   kostnadsfritt for deg, men det tilkommer etableringsgebyr for ny leasingtaker.
   Dette forutsetter at vedkommende blir godkjent i kredittvurderingen.
  • For å kunne avslutte avtalen, må leasingavtalen din må ha løpt i minst 6 måneder. Du må betale 1 terminleie i oppsigelse, samt 6 terminleier i utkjøp. Totalt 7 terminleier må betales i en omgang og bilen må deretter umiddelbart innleveres til en av våre samarbeidspartnere. Ta kontakt med oss for informasjon om levering. Vi gjør oppmerksom på at det ved tilbakelevering vil bli foretatt takst og du blir fakturert for eventuell påkost/skader og overkjørte kilometer ift gjennomført leasingperiode.
  • Du kan også kontakte din forhandler for å undersøke muligheten for tidligere tilbakelevering direkte til dem, og hva dette eventuelt vil koste deg som kunde.

FORSIKRING.

 • Hva er BMW Forsikring?

  BMW Forsikring er et produkt levert av IF i samarbeid med BMW Financial Services.

  Les mer om BMW Forsikring med Superdekning under BMW Forsikring.

 • Hvordan tegner jeg BMW Forsikring?

  BMW Forsikring er et samarbeid mellom IF og BMW Financial Services. Forsikringen
  kan du tegne hos din BMW forhandler, eller ved å ringe IF på telefon 815
  11 625. 

 • Hva inngår i min bilforsikring?

  Dersom du har BMW Forsikring, ta kontakt med IF på 815 11 625 så hjelper de deg med
  detaljene rundt din forsikring.

SERVICE OG VEDLIKEHOLD PÅ LEASINGBILER.

 • Generelle tips
  • Det er fornuftig å behandle bilen
   på en normal pen måte og reparere skader og bulker fortløpende. Dette gjelder
   også skader på glass. Husk at din forhandler kan hjelpe deg med å utbedre alle
   typer skader.
  • Vask/polering. Vi anbefaler at du vasker (minimum månedlig) og polerer (minimum 2 ganger i året) bilen utvendig samt at du regelmessig støvsuger og vasker bilen innvendig.
  • Drivstoff. Det er svært viktig at du fyller korrekt drivstoff på bilen i henhold til bilens instruksjonsbok.
  • Bruk av bilen. Bilen må ikke benyttes utenfor ordinær vei, og kan ikke benyttes til løpskjøring (jfr. regler fra forsikringsselskapet). Det anbefales å ikke røyke i bilen da røyklukt er vanskelig å bli kvitt og anses som unormal slitasje.
  • Frontrute. Vi anbefaler deg å skifte vindusviskere med jevne mellomrom for å hindre slitasje på frontruten.
  • Service. Det må utføres service på bilen i henhold til bilens vedlikeholdsprogram.

  For å unngå påkost ved tilbakelevering av leasingbilen er det 3 enkle ting du bør passe på:

  • Unngå unormal slitasje og skader
  • Ikke kjøre lenger enn avtalt kjørelengde
  • Følge bilens service intervaller

  I tillegg vil vi minne om at det
  ikke er lov å gjøre fysiske endringer av kjøretøyets spesifikasjoner uten
  leasingselskapets skriftlige tillatelse i leieperioden.

 • Unormal slitasje på eksteriør

  Det er satt felles standard i norsk bilbransje for hva som regnes for å være normal og unormal slitasje på en bil ved taksering. Normal slitasje defineres som slitasje som må kunne forventes etter en gitt alder og kjørelengde, mens unormal slitasje er det motsatte. Med eksteriør på en bil menes karosseri, lakk, lamper/vindu og lignende. Følgende skader regnes som unormal slitasje.

  Karosseri og lakk

  • Riper som ikke kan rubbes og
   poleres bort
  • Riper i nedre del av kant kanal/støtfanger i kunststoff, både lakkerte og ulakkerte, som er lett synlige på ca. 2 meters avstand med bil på bakkeplan.       
  • Flere mindre riper/subbeskader
  • Bulker med lakkskade inn til grunnmaterialet
  • Alle bulker over 25 mm
  • Flere mindre bulker
  • Ulakkerte/lakkerte kunststoffkomponenter med krakelering/sprekkdannelser eller deformasjon
  • Enkeltskader som går gjennom til grunnmaterialet
  • Mekanisk slitasje (sandblåseeffekt) der lakksjikt er sterkt redusert og/ eller fjernet fra grunnmaterialet
  • Lakkblære hvor skaden fremstår som et åpent sår i lakkoverflate.
  • Åpne sår i lakkoverflate med korrosjon/oksidasjon i grunnmaterialet
  • Logo og dekor som ikke er fjernet ved innlevering.
  • Skjemmende fargenyanser etter fjerning av dekor/logo.
  • Dårlige tilpasninger i karosseriåpninger og kanter eller ujevn grunnflate
  • Skjemmende fargenyanser eller omlakkering
  • Synlige sliperiper, lakksig og/eller matte partier i lakk 
  • Lamper/lykter
  • Skader i lykt, lampeglass eller refleks
  • Innvendig fuktighet
  • Riper i lykt eller lampeglass som er lett synlige på ca. 2 meters hold når bilen står på bakkeplan.
  • Skade på innfesting eller hus sommedfører bevegelse i lykt/lampe

   Vindu/glass

  • Alle former for sprekker i
   glassrute, vindu og glasstak
  • Rosetter forårsaket av steinsprut
  • Slitasje på frontrute som gir nedsatt sikt
  • Ripe/slitasje på sideruter/bakrute som er lett synlig på ca. 2 meters hold når bilen står på bakkeplan
  • Ulovlig film eller tape på rutene
 • Unormal slitasje på interiør

  Med interiør i en bil menes innventar. Følgende slitasje på interiør regnes som unormal slitasje.

   Interiør

  •  Deksler med sprekker, ikke komplette, er løse og/eller mangler
  • Forurensning og/eller ubehagelig lukt (søl av kjemikalier, røyk, dyrehold etc.)
  • Flekker/misfarging som ikke kan fjernes ved normal rengjøring
  • Hull, rift, flenge eller deformasjon i dashbord/midtkonsoll/dør eller taktrekk/seter/hattehylle
  • Hattehylle og/eller rollo skadet/mangler
  • Gulvteppe med hull/rift/flenge
  • Gulvmatter i kupé som mangler og/eller ikke fremstår som komplette
  • Slitasje og/eller skader i døråpning som medfører bart metall
  • Bulker i metalloverflate over 25 mm
  • Skader/mangler på tepper og deksler i bagasjerom 
 • Unormal slitasje på hjul eller under bil

  Følgende skader regnes som unormal slitasje på hjul og under bil.  

  Hjul

  • Riper/sår inn til grunnmaterialet
   med lengde over 50 mm 
  • Kraftig oksidasjon på felgens utside 
  • Deformasjon og/eller sprekker
  • Deformasjon, rift eller andre skader på dekket som har betydning for dekkets funksjon
  • Feil dimensjon, hastighetskode og/eller lasteindeks
  • Dekkets mønsterdybde er under minstekravet på 1,6 mm (sommerdekk) og 3 mm (vinterdekk)
  • I tillegg for piggdekk, redusert antall pigger med over 50%

  Under bil

  • Deformasjon/skader/mangler og/eller rust
  • Deformasjon som åpenbart påvirker hjulstilling/kjørekomfort/sikkerhet Bremseskiver/klosser under fabrikantens krav til minstemål 

INNLEVERING AV LEASINGBILEN.

 • Hva skjer ved tilbakelevering av bilen?

  Før bilen skal leveres tilbake anbefaler vi deg at du vasker og rengjør

  bilen grundig både innvendig og utvendig. I tillegg er det viktig at bilen
  leveres tilbake med det utstyr og tilbehør som fulgte med da bilen var ny. Les
  også Huskeliste ved innlevering av leasingbil.

  Forhandler vil sammen med deg se over bilen for å se om den er i
  forventet stand.Noe slitasje er alltid å forvente, men skader, manglende utført
  service(er), mangler eller slitasje utover det normale blir fakturert
  leietaker.

  Skulle det oppstå uenighet kan du forlange at bilen blir vurdert av en nøytral takstmann.
  Din forhandler vil i slike tilfeller kontakte en nøytral takstmann, og
  kostnadene for denne fremstillingen dekkes av deg som leietaker. Den nye
  taksten vil da gjøres gjeldende. Før dette kan finne sted må du og forhandler
  bli enige om hvilke forhold som skal vurderes.

 • Huskeliste ved innlevering av leasingbil

  Det er viktig at du leverer tilbake bilen med det utstyr og tilbehør som fulgte med da bilen var ny, som:

  • Alle nøkler
  • Vognkort
  • Servicehefte og bruksanvisninger
  • Software CDer (for navigasjonssystemer etc. )/SD brikke og lignende
  • Sommer/vinterhjul
  • Eventuelt annet utstyr

  Husk at det ofte er bestillingstid på nye biler og at det derfor lønner seg å være ute i god tid ved bestilling av din neste bil. Våre forhandlere hjelper deg gjerne med dette.

Including of /content/bmw/marketNORDICS/bmw_se/sv_SE/publicPools/teaser-pool/small-teasers/financial-services-bottom-teaser/jcr:content/par-1col1/smallcontentteaser_b failed
Including of /content/bmw/marketNORDICS/bmw_se/sv_SE/publicPools/teaser-pool/small-teasers/financial-services-bottom-teaser/jcr:content/par-1col1/smallcontentteaser_d_43283076 failed
Including of /content/bmw/marketNORDICS/bmw_se/sv_SE/publicPools/teaser-pool/small-teasers/financial-services-bottom-teaser/jcr:content/par-1col1/smallcontentteaser_8 failed
Including of /content/bmw/marketNORDICS/bmw_se/sv_SE/publicPools/teaser-pool/small-teasers/financial-services-bottom-teaser/jcr:content/par-1col1/smallcontentteaser_c failed