BMW EfficientDynamics forbruk og utslipp

FORBRUK OG UTSLIPP.

BMW EfficientDynamics: Detaljer om målemetoder for drivstofforbruk og CO2-utslipp samt om dieselteknologi.

FORBRUK OG UTSLIPP.BMW EfficientDynamics: Detaljer om målemetoder for drivstofforbruk og CO<sub>2</sub>-utslipp samt om dieselteknologi.

Drivstofforbruket og CO2-utslippene til nye kjøretøy bestemmes ved hjelp av en standardisert prosedyre. I september 2018 ble den forrige New European Driving Cycle (NEDC) erstattet av en mer dagligdags kjøresyklus kalt WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure). I tillegg brukes RDE (Real Driving Emissions) utslippstest, som måler utslipp av forurensende stoffer direkte på veien. Med de nye testprosedyrene vil forbrukerne kunne estimere drivstofforbruket og utslippene til kjøretøyet enda bedre i fremtiden. Denne siden gir også nyttig informasjon om bærekraft og effektivitet til dieselmotorer.

Les mer

5 FAKTA OM WLTP TESTMETODE.

 • 01 Den nye lovfestede WLTP-forbruksmålingen er mer realistisk.
 • 02 Testene har lengre varighet, gjennomføres med høyere hastighet med en mer dynamisk gjennomføring.
 • 03 Normverdiene for den nye målemetoden er nærmere reellt forbruk.
 • 04 Informasjonen gir større åpenhet når det gjelder forventede drivstoffkostnader.
 • 05 WLTP-målemetoden ble introdusert gradvis fra 1. september 2017.

WLTP TESTMETODE.

Nøyaktig testprosedyre for mest mulig realistiske verdier for drivstofforbruk og CO2-utslipp.

WLTP-testmetoden er basert på reelle kjøredata samlet inn over hele verden, noe som betyr at verdiene som blir registrert, også vil være mer realistiske. Det betyr bl.a. at det er definert nye, betydelig strengere testbetingelser og høyere testhastigheter og at testen varer lenger (30 i stedet for 20 minutter).
For en mer presis bestemmelse av CO2-utslipp er standardutstyr og spesialutstyr til et kjøretøy inkludert i testprosedyren. Dermed vil hver bil ha to verdier: Laveste og høyeste normerte forbruksverdi basert på aerodynamikk, vekt og rullemotstand. Takket være WLTP-metoden er det enklere å vurdere forbruket og CO2-utslippet til en bil. For en bestemt kjøretøykonfigurasjon blir den individuelle normerte verdien sendt direkte ut. Avvik er fremdeles mulig i faktisk bruk med denne testprosedyren. Uavhengig av dette vil forbruket i daglig bruk og CO2-utslippet påvirkes av topografi, klima og personlige kjøretekniske betingelser. I tillegg påvirkes forbruket av trafikksituasjonen, hvor tungt bilen er lastet og f.eks. klimaanleggets innstillinger. En ting er sikkert: Testbetingelsene er mer virkelighetsnære enn tidligere. Det betyr at vi på papiret kan forvente høyere forbruks- og CO2-verdier for biler med forbrenningsmotor og lavere rekkevidde for biler med elmotor. Men dette betyr ikke at det faktiske forbruket er høyere, eller at den faktiske rekkevidden er lavere. I tillegg arbeider BMW Group kontinuerlig med ny teknologi for å redusere forbruket og øke rekkevidden.
Alle BMW Group-biler som kan bestilles i EU28+ er godkjent i henhold til WLTP-prosedyren.
I Tyskland bestemmer imidlertid lovgiveren at verdiene som er målt med WLTP-metoden i utgangspunktet kommuniseres tilbake til NEDC-verdier. EU-kommisjonen har utviklet en korrelasjonsmetode som er bindende for alle bilprodusentene.
Denne fasen er ment å forenkle overgangen. Overgangsperioden avhenger av lovgivningen i det enkelte landet og varierer dermed fra land til land.
Fra september 2018 er alle bilprodusenter lovpålagt å teste alle biler som selges i EU samt i Sveits, Tyrkia, Norge, Liechtenstein og Israel (EU28+) med WLTP-metoden.
Fra januar 2021 må alle kjøretøy med WLTP-verdier identifiseres og kommuniseres i alle land som vedtar EU-lovgivning om kjøretøyregistrering.

Les mer

WLTP SAMMENLIGNET MED NEDC.

Lær mer om forskjellene mellom den gamle og den nye testmetoden.

Testmetode
NEDC
WLTP

REELLE KJØREUTSLIPP (RDE).

Realistisk måling av forurensende utslipp under kjøring på veien.

Siden mai 2016 vil RDE-målinger (Real Driving Emissions) være obligatorisk for alle bilprodusenter i EU og i Sveits, Tyrkia, Norge, Liechtenstein og Israel. RDE-testene måler utslippet av skadelige stoffer direkte under kjøring på vei, f.eks. svevestøv (partikler) og nitrogenoksid (NOx). På denne måten bestemmes gjennomsnittlige utslippsverdier som kan forventes ved vanlig bruk.
For å redusere disse skadestoffverdiene ved hverdagsbruk ytterligere, bruker BMW Group flere teknologiske løsninger for reduksjon av avgassutslipp i modellene sine.
Die BMW BluePerformance Maßnahmen zum Beispiel verringern den Ausstoß von Stickoxiden bei Dieselmotoren. Med introduksjonen av den nye 6-sylindrede dieselmotor-generasjonen fra 2020, vil katalysatoren nær motoren erstattes av et enda kraftigere SCR-system nær motoren. Dette forbedrer NOx-verdiene ytterligere, spesielt i bykjøring. I tillegg gir en andre SCR-katalysator i understellet ytterligere støtte, som avhengig av kjøretøy har sin egen AdBlue®-dosering.
BMW Group var den første produsenten som innførte kombinasjonen av NOx-katalysator og SCR-system i serieproduksjonen. Med etableringen av dobbel AdBlue®-dosering setter BMW nok en gang nye standarder for avgassrens og reduksjon av forurensning.
Dessuten blir dieselbiler siden 2006 utstyrt med partikkelfilter for å redusere utslipp av svevestøv. Spesielle partikkelfiltre brukes nå også over hele linjen for bensinmodellene.
På denne måten er BMW Group i stand til å overholde RDE-grenseverdiene i Euro 6d-utslippsstandarden, som har vært obligatorisk for alle nye kjøretøyer siden januar 2020. I motsetning til Euro 6c setter Euro 6d-utslippsstandarden nå også grenseverdier for antall partikler og nitrogenoksider under RDE-kjøring.

Les mer

MOTORER MED BMW TWINPOWER TURBOTEKNOLOGI.

Kraftfull og effektive: BMW bensin- og dieselmotorer.

Innovative bensin- og dieselmotorer med BMW TwinPower turboteknologi danner kjernen i alle BMW-modeller. De kombinerer det nyeste innen innsprøytningssystemer, helvariabel effektstyring og innovativ turboladerteknologi.

Les mer
BMW EfficientDynamics BMW TwinPower Turbo bensinmotorer

BMW TwinPower Turbo bensinmotorer.

Den innovative 3-sylindrede bensinmotoren med usedvanlig rolig motorgange, den 4-sylindrede bensinmotoren og den 6-sylindrede BMW TwinPower Turbo bensin-rekkemotoren som har mottatt "Engine of the Year Award" flere ganger, setter standarder. Den nyeste generasjonen i BMW EfficientDynamics-motorserien utmerker seg med lavere forbruk, lavere utslipp og mer krefter enn sine forgjengere.
Disse innovasjonspakkene for mer effektiv drivstoffutnyttelse og bedre kjøredynamikk er en milepæl i BMW EfficientDynamics-strategien. De kombinerer den nyeste innsprøytningsteknologien og Valvetronic helvariabel ventilstyring inkludert dobbel-VANOS med innovativ turboladerteknologi. Resultatet er en svært effektiv motor som er et strålende eksempel på BMWs anerkjente motorkompetanse.

Les mer
BMW EfficientDynamics BMW TwinPower Turbo dieselmotorer

BMW TwinPower Turbo dieselmotorer.

BMW TwinPower Turbo dieselmotorene er et godt eksempel på konsekvent implementering av prinsippet bak BMW EfficientDynamics: Kombiner de beste verdiene for økonomi, kraftutbytte og kjøreatferd med lavt forbruk. De er kjent for effektiv drivstoffutnyttelse og dynamiske kjøreytelser. De 3-sylindrede BMW TwinPower Turbo dieselmotorene er ideelle basismotorer, de innovative 4-sylindrede BMW TwinPower Turbo dieselmotorene og de ekstra kraftige 6-sylindrede BMW TwinPower Turbo diesel-rekkemotorene slipper ut få skadelige stoffer og produserer lite friksjon. Dette gir deg garantert maksimal kjøreglede. Dieselmotorene i BMW EfficientDynamics-familien er konstruert i lett aluminium og har turbolading med variabel turbingeometri. Nyeste generasjon direkte common-rail-innsprøytning står for drivstoffinnsprøytningen.

Les mer
BMW EfficientDynamics BMW Dieselmotor detaljvisning

BMW DIESELMOTORER: PROGRESSIV OG EFFEKTIV.

Dieselen er ikke bare en viktig økonomisk motor, den er også et innovativt og svært effektivt driftssystem. Takket være den innovative AdBlue®-injeksjonsteknologien er nitrogenutslipp fra moderne BMW dieselbiler nær null. Ytterligere rengjøringsprosesser for avgass brukes til å redusere forurensende utslipp ytterligere. I BMW Group videreutvikles og forbedres alle typer drivverk parallelt.

VERD Å VITE OM TEMA DIESEL.

Enten bærekraft, økonomi eller effektivitet: Det er mange gode grunner som er til fordel for moderne dieselmotorer. Men det er ofte mangel på fakta og bakgrunnsinformasjon. Skaff deg oversikt selv og få her en informativ oversikt over emnet dieseldrift og forurensende utslipp.

Les mer
 • Dieselen og miljøet
 • Svevestøv og partikkelfilter
 • Hva er egentlig CO₂?
 • Hva betyr NOx?
 • EU-utslippsnorm
 • Miljøsoner
 • Miljømerke
BMW EfficientDynamics effektiv kjøring

KJØR MER ØKONOMISK MED BMW EFFICIENT DYNAMICS.

BMW EfficientDynamics Innovative teknologier fra BMW EfficientDynamics

INNOVATIVE TEKNOLOGIER FRA BMW EFFICIENT DYNAMICS.

FAQ – MÅLEMETODE FOR FORBRUK OG UTSLIPP.

Du spør – vi svarer.

 • Hva er WLTP?
 • Hva er WLTP-kjøresyklusen?
 • Hva innebærer WLTP for meg?
 • Hva er RDE?
 • Hva er Euro 6?
 • Hva betyr Selective Catalytic Reduction (SCR)?
 • Hva er BluePerformance?
 • Hva er et partikkelfilter?
 • Hva innebærer WLTP for elbiler og hybridbiler?