BMW 2-serie Cabriolet sett skrått forfra

BMW 2-SERIE CABRIOLET.

BMW 2-serie Cabriolet er ikke lenger tilgjengelig.

BMW 2-SERIE CABRIOLET.BMW 2-serie Cabriolet er ikke lenger tilgjengelig.

BMW 2-serie Cabriolet er ikke lenger tilgjengelig på det norske markedet.

BMW 2-serie Carbiolet er ikke lenger tilgjengelig på det norske markedet. I stedet kan du utforske BMW 2-serie Gran Coupé, eller en av våre øvrige modeller.
Alle modellene våre.

VÅRE MODELLER.

Kikk deg inn i garasjen vår og finn den perfekte bilen for deg. Enten du leter etter en premiumbil med ekstra plass eller vil føle kraften når du gir gass, har vi biler fylt med ren kjøreglede.

Drivstofforbruk og CO2-utslipp.

  • Verdier uten parentes gjelder basismodellen med standard girkasse, mens verdier i parentes gjelder modellen med girkasse som leveres som ekstrautstyr.

    Brennstoff-forbruket og CO2-utslippstallene ble beregnet i henhold til EU-forordning (EF) 715/2007 som var gjeldende på tidspunktet for typegodkjenningen. Tallene refererer til et kjøretøy med grunnleggende konfigurasjon, og den beregnede forbruksinformasjonen tar hensyn til ulik størrelse på valgte hjul, dekk og ekstrautstyr.

    * Verdier basert på WLTP-testsyklusen.

    Fra 1. januar 2020 ble NEDC kjøresyklusen erstattet med WLTP. Kjøretøy testet med WLTP kjøresyklus gir mer realistiske verdier med tanke på drivstoffforbruk, energiforbruk og utslipp, hvor NEDC ville gitt lavere verdier. WLTP, utslipps- og forbruksverdier finnes i de veiledende prislistene på www.bmw.no/prislister. Du finner mer informasjon om WLTP på www.bmw.no/wltp.