BÆREKRAFTIG BRUK AV RESSURSER.

Resirkulering hos BMW.

Allerede ved utviklingen og produksjonen av nye biler legger BMW grunnlaget for miljøvennlig skroting.
Ved hjelp av resirkulerbart kunststoff, begrensning av materialutvalget og materialsortering sørger BMW for effektiv skroting av gamle biler.
Dette konseptet har gitt BMW en plassering blant toppbedriftene på Dow Jones Sustainability Group Index, den viktigste indeksen over bedrifter som fokuserer på bærekraftig bruk av ressurser.

Les mer

MILJØVENNLIG HÅNDTERING AV BILVRAK.

Vrakede biler leveres inn til godkjente gjenvinningsanlegg. Gjenvinningen av bilvrakene foregår med fokus på størst mulig miljøhensyn og lavest mulig kostnader. Verdifullt råstoff tilbakeføres i produksjonskretsløpet, slik at det ikke belaster miljøet. En miljøvennlig håndtering av vrakede biler innebærer fire trinn: retur, klargjøring, kildesortering og gjenvinning.

  • Retur
  • Klargjøring
  • Kildesortering
  • Gjenvinning av resterende deler
ER DU INTERESSERT I ELBIL?

ER DU INTERESSERT I ELBIL?

ALLE TJENESTER FRA BMW GROUP

KOMPONENTER MED FLERE LIV.

BMW har som overordnet mål å redusere belastningen på miljøet gjennom hele bilens livssyklus. Allerede under utviklingen og produksjonen av nye biler legges grunnlaget for miljøvennlig og effektiv avfallshåndtering etter endt levetid.

  • Miljøtiltak
  • Effektiv gjenvinning av biler fra BMW

RETUR AV KONDEMNERTE BILER.

Bilens siste eier må levere bilen inn til et returmottak, en biloppsamlingsplass eller et godkjent gjenvinningsanlegg. Der skrives vrakmeldingen ut, slik at eieren kan avregisterere bilen.

Returmottak som har avtale med Autoretur, tar imot kondemnerte biler. Da gjelder følgende forutsetninger:

Bilen må leveres komplett (med motor/girkasse, karosseri, katalysator, elektroniske sensorer og følere, og andre vesentlige komponenter) og uten avfall.


På Autoretur sine nettsider kan du lese mer og laste ned deres Miljørapport og Miljøregnskap: Gå til autoretur.no