GENERELLE SPØRSMÅL OM BMW CONNECTED DRIVE.

Spørsmål og svar.

Vil du vite mer om BMW ConnectedDrive-tjenestene? Har du spørsmål om Bluetooth og grensesnitt for USB/lydsystem? Her finner du svar, lenker og kontaktopplysninger.

Les mer
 • Hva er Bluetooth®?

  Bluetooth® er en industristandard for trådløs kommunikasjon mellom enheter. Bluetooth®-profilene støtter ulike funksjoner. Handsfreeprofilen og Phonebook Access Profile (adresselisten) er eksempler på profiler som er relevante i bilen. Du finner mer informasjon om Bluetooth® på www.bluetooth.com og www.bluetooth.org.

 • Hvilke BMW-modeller er utstyrt med Bluetooth®-teknologi?

  BMW er den første bilprodusenten som har innført Bluetooth®-standarden for tilkobling av mobiltelefoner og tilbyr den i alle modeller. For at du skal kunne bruke denne standarden, må du ha BMW ekstrautstyr SA644 Bluetooth-forberedelse for mobiltelefon eller ekstrautstyr SA633 Business-forberedelse for mobiltelefon med Bluetooth-grensesnitt (eller SA639 for Nord-Amerika).

 • Hvilke Bluetooth-kompatible bærbare enheter kan jeg bruke sammen med BMW forberedelsen for mobiltelefon?

  Du finner en oversikt over de bærbare enhetene som BMW har testet, på www.bmw.com/bluetooth. Her får du også detaljert informasjon om hvilke av funksjonene til dine bærbare enheter som virker i bilen, i tillegg til nærmere informasjon om bruk av den bærbare enheten i din BMW.

 • Kan jeg bruke en Bluetooth-kompatibel bærbar enhet som ikke står oppført på listen, i bilen?

  BMW anbefaler at du bare bruker bærbare enheter som er oppført på listen over godkjente bærbare enheter på nettsiden www.bmw.com/bluetooth. Bærbare enheter som ikke står oppført på denne siden, vil vanligvis støtte de grunnleggende funksjonene, men er ikke testet av BMW.

 • Hvorfor står ikke den bærbare enheten min på listen over bærbare enheter som BMW har testet?

  Det finnes så mange bærbare enheter på markedet, at BMW bare kan velge noen av disse. Før en bærbar enhet føres opp i oversikten, testes den grundig sammen med alle forberedelser for bærbare enheter som er montert i BMW-modellene. Når den bærbare enheten har bestått testen, føres den opp på listen over de bærbare enhetene som BMW har testet. BMW samarbeider med alle de ledende produsentene, slik at nye bærbare enheter kan tas i bruk i BMW-modellene så raskt som mulig.

 • Kan jeg bruke en bærbar enhet som står oppført på www.bmw.com/bluetooth, med en annen programvareversjon?

  BMW anbefaler deg å bruke den programvareversjonen som står oppført på nettsiden www.bmw.com/bluetooth. Det er ikke mulig å si noe om hvorvidt andre programvareversjoner er kompatible og støtter alle funksjoner. Imidlertid har tidligere erfaringer vist at nyere programvareversjoner ofte vil ha en tilnærmet lik kompatibilitet som de eldre versjonene. Vær oppmerksom på at data som er lagret på den bærbare enheten, i noen tilfeller kan føre til at den ikke virker som den skal. Dette kan for eksempel forekomme dersom minnet er for fullt.

 • Hvorfor har de bærbare enhetene ulik betjening og ulike funksjoner?

  De ulike telefonprodusentene har innført Bluetooth-standarden på forskjellige måter.
  Bluetooth-standarden er implementert på forskjellige måter i de ulike bærbare enhetene, og implementeringen kan også endres i løpet av modellens levetid. Derfor kan det oppstå funksjonsfeil som ikke BMW Group har ansvaret for. I tillegg til de bærbare enhetenes programvareversjon kan følgende faktorer ha innvirkning på kompatibiliteten:
  – den bærbare enhetens maskinvareversjon
  – hvordan den bærbare enheten er konfigurert (for eksempel størrelsen på adresselisten, energisparemodus)
  – den bærbare enhetens driftsstatus (for eksempel batteriets ladetilstand, driftstid, utnyttelsesgrad)
  – nettverk og SIM-kort
  Derfor kan det i enkelte tilfeller oppstå sporadiske funksjonsfeil
  på bærbare enheter som ellers fungerer som de skal.

 • Hva skjer hvis det finnes mer enn én registrert bærbar enhet med aktivert Bluetooth-funksjon i bilen?

  Når telefonanlegget slås på, søker det automatisk etter den bærbare enheten som sist var tilkoblet. Hvis telefonanlegget ikke finner denne telefonen innen et gitt tidsrom, leter det automatisk etter neste telefon på listen. Eventuelt søker telefonanlegget gjennom hele listen på nytt.

 • Hvem kan jeg henvende meg til hvis jeg får problemer med Bluetooth-grensesnittet på min bærbare enhet?

  Hvis du har spørsmål angående din bærbare enhet, finner du nærmere informasjon i enhetens instruksjonsbok. Du kan også kontakte produsenten eller mobiloperatøren.

 • Hvordan kan jeg finne ut hvilken modell den bærbare enheten er?

  Apple:
  Slik finner du serienummeret:[Innstillinger][Generelt][Om][Serienummer]
  Oppgi serienummeret på følgende internettside: [support.apple.com/specs]

  HTC:
  Vanligvis er serienummeret trykt på selve enheten. Du kan også lete i følgende menyer:
  Windows Mobile 6.1: [Start][Innstillinger][System][Enhetsinformasjon][Identitet][Modellnr.]
  Windows Mobile 6.5: [Start][Alle innstillinger][System][Enhetsinformasjon][Identitet]
  Android: [Meny][Innstillinger][Om telefon][Modellnummer]

  Motorola:
  Informasjonen står som oftest oppført på CE-klistremerket på selve enheten. Fjern om nødvendig batteriet.

  Nokia:
  *#0000#

  RIM:
  [Applikasjoner][Alternativer][Om]

  Sony Ericsson:
  Informasjonen står som oftest oppført på CE-klistremerket på selve enheten. Fjern om nødvendig batteriet.
  Alternativ i menyen: [Innstillinger][Generelt][Telefonstatus] under Modell

  LG:
  Informasjonen står som oftest oppført på CE-klistremerket på selve enheten. Fjern om nødvendig batteriet.

  Samsung:
  Informasjonen vises en kort stund etter at enheten er slått på.

  Palm:
  [Enhetsinfo] [Navn]

 • Hvordan kan jeg finne programvareversjonen til den bærbare enheten?

  Apple:
  [Innstillinger][Generelt][Om][Versjon]

  HTC:
  [Start][Innstillinger][System][Enhetsinformasjon][ROM-versjon]

  Motorola:
  *#9999# eller [Meny][Innstillinger][Telefonstatus][Mer info][S/W-versjon] Milestone:[Innstillinger][Telefoninfo][Fastvareversjon]

  Nokia:
  *#0000#

  RIM:
  [Applikasjoner][Alternativer][Info]

  Sony Ericsson:
  [Meny][Innstillinger][Oppdateringsservice][Programvareversjon]
  Windows (f.eks. X1): [Start][Innstillinger][System][Enhetsinformasjon][ROM-versjon]

  LG
  2945#*# eller [Meny][Innstillinger][Telefoninnstillinger][Telefoninfo]

  Samsung
  *#1234# eller *#9999# eller *#0000#

  Palm
  [Enhetsinfo][Mer info][Software]

 • Når jeg tilbakestiller den bærbare enheten til fabrikkinnstillingene, blir jeg spurt om en kode. Hvor finner jeg denne koden?

  Du finner koden i instruksjonsboken til den bærbare enheten, eller du kan få den av produsenten.

 • Samtalevolumet i bilen er for høyt/lavt. Hvordan kan jeg justere volumet?

  Har du mulighet til å justere volumet med volumkontrollen i bilen? Hvis ikke, kan du kanskje justere volumet på den bærbare enheten, avhengig av hvilken enhet du bruker.

 • Hva bør jeg passe på når jeg bruker den bærbare enheten i bilen?

  Ikke utsett den mobile enheten for ekstreme miljøforhold (temperatur, fuktighet osv.). Det kan føre til at den ikke virker som den skal. For eksempel blir ladingen av den mobile enheten avbrutt hvis driftstemperaturen er for høy. Se også instruksjonsboken til den bærbare enheten.

 • Hva er grensesnitt for USB/lydsystem?

  Grensesnitt for USB/lydsystem gjør det mulig å koble iPhone/iPod, kompatible MP3-spillere og minnepinner til bilen via en USB-port eller en egnet snap-in-adapter (ikke Bluetooth- eller AUX-inngang). Når enheten er tilkoblet kan du betjene den med bilens betjeningselementer og høre på de lagrede lydfilene. Du kan spille av musikken etter sjanger, artist, album, spor eller spilleliste. Systemet viser informasjon basert på dataene som er lagret i MP3-spilleren (for eksempel ID3-tagger).

 • Hvilke enheter støttes?

  Systemet støtter følgende utstyrstyper (se informasjon om kompatibilitet på hjemmesiden til BMW Group):
  • Apple iPhone og iPod
  • MP3-spillere og minnepinner (USB-masselagring i henhold til spesifikasjonen USB Mass Storage Class)
  • MP3-spillere med Media Transfer Protocol (MTP)
  • Meldingen "enheten støttes ikke" indikerer at du har satt inn en enhet som ikke er kompatibel
  Det finnes en rekke ulike enheter og teknologier på markedet, og den eneste måten å teste om enheten fungerer optimalt i bilen, er å prøve den i bilen.

 • Hva bør jeg passe på når jeg bruker USB-enheter i bilen?

  Vær oppmerksom på at mobile USB-enheter ikke er utviklet for å bli brukt i en bil. Bruksforholdene, for eksempel varme, kulde og vibrasjoner, kan føre til skader på enheten.

 • Hva bør jeg passe på når jeg bruker minnepinner?

  I noen tilfeller vil gamle minnepinner eller minnepinner med lav overføringshastighet ikke oppdages av bilen eller medføre lang ventetid. Du bør unngå CDFS-filsystemet. Vi anbefaler FAT32-filsystemet. Du finner en oversikt over andre formater som støttes, i bilens instruksjonsbok.

 • Hva bør jeg passe på når jeg bruker en mobiltelefon som lydkilde?

  Vær oppmerksom på at enkelte bærbare enheter ikke kan være tilkoblet USB-porten som lydkilde og fungere i Bluetooth-modus samtidig. Derfor er det ikke sikkert at du vil kunne ringe eller motta anrop.

 • Får den tilkoblede enheten strøm?

  Tilkoblede Apple iPhone/iPod, MP3-spillere og bærbare enheter tilføres strøm via USB-porten. Den bærbare enheten tilføres inntil 1 A, avhengig av entertainment-systemet. Hvis enheten er helt utladet før du kobler den til grensesnittet for USB/lydsystem, må du kanskje vente noen minutter før du kan spille av musikk. Når motoren slås av, blir ladingen avbrutt.

 • Hva bør jeg passe på når jeg kobler USB-enheten fra bilen?

  Du kan koble fra USB-enheten når som helst uten å miste data.

 • Hva må jeg gjøre for å vise albumcoveret når et lydspor spilles av?

  Biler med grafisk display kan vise albumcover som er lagret på spilleren.
  På MP3-spillere (USB-masselagring i henhold til spesifikasjonen USB Mass Storage Class eller Media Transfer Protocol (MTP)) må albumcoveret som skal vises, være lagret sammen med hver enkelt musikkfil (i metadataene). Du kan bruke en spesiell programvare (for eksempel Apple iTunes eller Windows Media Player) til å lagre albumcovere i musikkfiler.

 • Hvor finner jeg informasjon om programvareversjonen til Apple iPhone/iPod?

  Informasjon om programvareversjonen til iPhone/iPod finnes under Innstillinger > Generelt > Om > Versjon. Du finner mer informasjon på nettsidene til Apple. Vær oppmerksom på at iTunes kan oppdatere iPhone/iPod-programvaren automatisk, noe som kan påvirke samspillet mellom iPhone/iPod og grensesnittet for USB/lydsystem.

 • Hvordan kan jeg tilbakestille Apple iPhone/iPod?

  Her finner du en beskrivelse av hvordan du tilbakestiller iPhone/iPod:
  support.apple.com/kb/HT1320

 • Hva er en MP3-spiller med MTP-modus?

  Media Transfer Protocol (MTP) er en videreutvikling av Picture Transfer Protocol. Modusen gjør det mulig å overføre data mellom enheter og datamaskiner. MP3-spillere med MTP-modus kan overføre og synkronisere musikkfiler via MTP-protokollen. Noen slike MP3-spillere gir deg muligheten til å veksle manuelt mellom MTP-modus og USB-masselagringsmodus. Se instruksjonsboken til enheten du bruker.

 • Kan jeg spille av videoer i bilen?

  Via grensesnitt for USB/lydsystem kan du spille av lyd- og videofiler fra iPhone/iPod eller fra en USB-enhet, avhengig av bilens utstyr.
  Du kan kun spille av iPhone/iPod-videoer via en snap-in-adapter eller en spesiell adapterkabel. Spør forhandleren din om du kan spille av videoer fra iPhone/iPod i bilen, og hvor du får tak i en spesiell adapterkabel/snap-in-adapter.
  Av sikkerhetsgrunner kan du bare spille av videoer når bilen står i ro.

SPØRSMÅL OG INFORMASJON OM BRUK

 • Hvordan registrerer jeg den bærbare enheten min på BMW forberedelsen for mobiltelefon (tilkobling)?

  Av sikkerhetsgrunner må den bærbare enheten og forberedelsen for mobiltelefon gjennom én enkelt registrering (kobles til hverandre). Du finner nærmere informasjon om registreringen i bilens instruksjonsbok og i instruksjonsboken til den bærbare enheten.
  Hvis en bærbar enhet allerede er registrert i bilen, blir denne automatisk tilkoblet når du begynner å kjøre. Det forutsetter at Bluetooth® er aktivert både i telefonen og i bilen.
  Du blir bedt om å oppgi en kode under registreringen. Du velger selv hvilken kode du vil oppgi, men av sikkerhetsgrunner bør koden minst bestå av fire sifre og ikke være for enkel (for eksempel "0000" eller "1234").

 • Kan flere bærbare enheter være koblet til Bluetooth-forbindelsen samtidig?

  Du kan registrere inntil fire bærbare enheter samtidig. Bare én av disse bærbare enhetene kan være aktiv (dvs. tilkoblet) om gangen.
  Hvis din BMW støtter avspillingsfunksjonen for musikk via Bluetooth, kan en ekstra enhet (bærbar enhet eller en Bluetooth-kompatibel musikkspiller) være koblet til bilen.

 • Kan jeg ta ut tenningsnøkkelen under en telefonsamtale?

  Samtalen vil ikke avsluttes selv om tenningsnøkkelen tas ut. Telefonanlegget vil være slått på helt til du eller den du snakker med, avslutter samtalen. Avhengig av bilens utstyr og batteriets ladetilstand kan telefonanlegget også bli slått av tidligere. Du vil da kunne fortsette samtalen på mobiltelefonen.

 • Jeg har gjort endringer på den bærbare enheten min (av kontakter, kalenderen, aktiviteter eller notater). Når vises disse endringene i bilen?

  På nettsiden www.bmw.com/bluetooth kan du kontrollere om den bærbare enheten og bilens utstyr støtter funksjonen.
  Som regel oppdateres dataene når du slår på tenningen. Følg også med på displayet på den bærbare enheten. Det kan hende du må bekrefte overføringen av dataene her.

 • Hvordan kan jeg endre måten adresselisten er sortert på (for eksempel sortering etter etternavn)?

  Måten adresselisten er sortert på, avhenger både av den bærbare enheten og av bilens utstyr. Noen bærbare enheter gjør ingen forskjell på fornavn og etternavn, det vi si at begge navnene oppføres i ett tekstfelt. På mange bærbare enheter viser et komma eller semikolon hvilken del av navnet som skal oppfattes som fornavn og etternavn. Dette gjelder spesielt oppføringer på SIM-kortet. På noen bærbare enheter kan du stille inn rekkefølgen for sorteringen, men det er ikke sikkert at denne innstillingen beholdes når adresselisten overføres via Bluetooth-forbindelsen.
  I nye biler som har det nødvendige utstyret, er det mulig å stille inn sorteringsrekkefølgen på kontrolldisplayet.
  Du finner mer informasjon i bilens instruksjonsbok og på nettsiden www.bmw.com/bluetooth.

 • Hvorfor kan jeg ikke bruke funksjonen for telefonmøte i bilen?

  For at denne funksjonen skal være tilgjengelig, må både bilens utstyr, den bærbare enheten og mobiloperatøren støtte funksjonen. Det er kanskje nødvendig å be mobiloperatøren om å aktivere denne tjenesten på SIM-kortet ditt.
  Du finner mer informasjon i instruksjonsboken til den mobile enheten, i bilens instruksjonsbok og på nettsiden www.bmw.com/bluetooth.
  Merk: Hvis funksjonen Samtale venter ikke er aktivert, er det ikke mulig å avholde et telefonmøte med innkommende anrop.

 • Hva er grunnen til at nummeret for det innkommende anropet ikke vises?

  Dette skyldes som regel at den som ringer, har aktivert funksjonen for å skjule telefonnummeret på den bærbare enheten sin.

 • Hvorfor kan ikke personen jeg ringer, se nummeret mitt?

  Kontroller om funksjonen for skjult nummer er aktivert i innstillingene til den bærbare enheten din.
  Dersom dette ikke er tilfellet, kan det hende at mobiloperatøren din har aktivert denne funksjonen som en standardinnstilling (CLIR = Calling Line Identification Restriction). Du bør ta kontakt med mobiloperatøren din for å deaktivere CLIR.

 • Hvorfor vises ikke avtalene, aktivitetene og notatene som er lagret på den bærbare enheten min, på Office-menyen i bilen?

  Avtaler som er eldre enn 20 dager eller som ligger mer enn 50 dager inn i fremtiden, overføres ikke. Utførte aktiviteter eller aktiviteter som ligger mer enn 90 dager inn i fremtiden, overføres ikke. Avhengig av antallet avtaler som er lagret i den bærbare enheten, kan det hende at ikke alle avtalene vises i bilen.
  Du finner mer informasjon i instruksjonsboken til den mobile enheten, i bilens instruksjonsbok og på nettsiden www.bmw.com/bluetooth.

 • Stemmer anropslistene fra bilen og den bærbare enheten med hverandre?

  Overføringen av anropslistene avhenger både av den bærbare enheten og av bilen. På nettsiden www.bmw.com/bluetooth kan du se hvilke bærbare enheter som støtter eksport av anropslister, og om bilen din er utstyrt med denne funksjonen.
  Ved bruk av bærbare enheter som ikke støtter anropslister, viser anropslistene i bilen bare samtaler via Bluetooth-forbindelsen i bilen.

 • Hvorfor kan jeg ikke se alle tekstmeldingene på den bærbare enheten i bilen?

  Overføringen av tekstmeldingene avhenger både av den bærbare enheten og av bilen. Du finner mer informasjon om dette på nettsiden www.bmw.com/bluetooth.

 • Hvordan kan jeg bruke avspillingsfunksjonen for lydfiler via Bluetooth i bilen?

  Forsikre deg om at avspillingsfunksjonen for lydfiler via Bluetooth er aktivert på kontrolldisplayet, og kontroller om den bærbare enheten støtter avspilling av lydfiler via Bluetooth, på nettsiden www.bmw.com/bluetooth.
  På noen bærbare enheter er det nødvendig å starte programmet for avspilling av musikkfiler på enheten og deretter velge et spor der.

 • Hvordan kan jeg fortsette avspilling av lydfiler via Bluetooth® etter en samtale eller en trafikkmelding?

  Vanligvis slås lyden på igjen automatisk. Hvis dette ikke skjer, kan du starte avspillingen på nytt ved å trykke én gang til på volumknappen.

 • Kan jeg bruke avspillingsfunksjonen på den bærbare enheten via Bluetooth-forbindelsen hvis enheten er koblet til bilen ved hjelp av en snap-in-adapter med USB-port eller en USB-kabel?

  Ikke alle bærbare enheter støtter denne funksjonen. Hvis det oppstår problemer under avspillingen, deaktiverer du avspilling av lydfiler via Bluetooth på kontrolldisplayet.

 • Hvorfor vises ikke lagrede bilder av kontaktene i adresselisten på kontrolldisplayet?

  På nettsiden www.bmw.com/bluetooth kan du kontrollere om den bærbare enheten og bilens utstyr støtter funksjonen for kontaktbilder. Vær oppmerksom på at systemet bare støtter et begrenset antall kontaktbilder.

 • Hvordan kan jeg oppdatere programvaren i bilen min?

  Du finner nærmere informasjon om dette temaet på nettsiden www.bmw.com/update.

 • Hvordan kan jeg bruke Internett (ekstrautstyr) via den bærbare enheten?

  Det forutsetter at biler med produksjonsdato fra september 2010 har SA614 i kombinasjon med SA644 eller SA6NK (funksjonen leveres ikke i alle land).
  Vær oppmerksom på at du må oppdaterere systemet før du tar i bruk Internett i bilen. Det du du under BMW tjenester > Tjenestestatus > Oppdater BMW tjenester.
  Sørg også for at den bærbare enheten er riktig konfigurert: Du finner mer informasjon i dette kapitlet om ofte stilte spørsmål.

 • Hvordan kan jeg konfigurere den bærbare enheten slik at den kan brukes med Internett eller BMW TeleServices?

  I instruksjonsboken til den bærbare enheten kan du slå opp på konfigurasjon av navn på tilgangspunkt (APN – Access Point Name). Eventuelt kan du søke på for eksempel "Internet Settings", "Modem Settings" eller "Tethering Settings". De nødvendige innstillingene får du ved å kontakte tjenesteleverandøren.
  Vær oppmerksom på at de fleste bærbare enheter fra Sony Ericsson bare tar hensyn til den første oppføringen i APN-listen. Derfor anbefales det at du sletter de andre APN-konfigurasjonene.

 • Etter at Bluetooth-tilkoblingen er opprettet, prøver den bærbare enheten automatisk å velge et telefonnummer.

  I kombinasjon med BMW TeleServices (SA6AA) utløses et automatisk Teleservice-anrop når det er behov for service. Systemet vil eventuelt gjøre flere forsøk på å opprette en dataforbindelse via den bærbare enheten og overføre bildataene.

 • Hvorfor blir noen oppføringer vist to ganger i bilen?

  Hvis den bærbare enheten støtter overføring av SIM-kortets oppføringer, vil også disse vises i bilen.

 • Hvorfor vises et annet navn enn navnet på personen jeg ønsker å ringe til, når jeg oppretter en samtale?

  Dette kan skje hvis flere oppføringer er registrert med samme nummer i adresselisten. Når du oppretter en samtale, vises ett av navnene som er tilknyttet nummeret du ringer.

 • Hva bør jeg passe på når jeg velger filnavn og navn på enheten?

  Filnavn bør holdes korte, og navnet som skal vises (inkludert filbane), må ikke være lengre enn 255 tegn. Hvis denne lengden overskrides, eller hvis det finnes flere filer med samme navn på et lagringsmedium, vil filene angis med tall og forkortede navn. Når du gir navn til enheten, bør du ikke bruke spesialtegn eller symboler.

 • Hvorfor må jeg noen ganger vente før jeg kan søke etter musikkspor?

  Når du kobler til en ny MP3-spiller eller minnepinne for første gang, får du til å begynne med bare tilgang til musikkfilene via enhetens mappestruktur. Den mer praktiske søkefunksjonen der du kan søke etter sjanger, artist, album eller spor, blir først tilgjengelig etter at filinformasjonen har blitt overført. Bruken av MP3-spillere eller minnepinner, for eksempel synkroniserings- og responstid, er avhengig av enhetens lagringskapasitet og teknologi samt antall og type musikkspor. For en MP3-spiller med 8 GB flashminne tar synkroniseringen ca. 10 minutter. På enkelte enheter kan synkroniseringen ta lengre tid. I mellomtiden kan du velge musikkspor via mappestruktur og filnavn.

 • Er det noen begrensninger for bruk av spillelister?

  Spillelister i M3U-format er kompatible med alle grensesnitt for USB/lydsystem. Andre formater støttes også, avhengig av grensesnitttypen. Se instruksjonsboken for nærmere informasjon.

 • Hvorfor starter ikke bilen med grensesnitt for USB/lydsystem, selv om jeg spilte musikk fra ekstern enhet sist?

  Grensesnittet for USB/lydsystem bruker lengre tid på å gjenkjenne noen USB-enheter. Gjenkjenningstiden er avhengig av størrelse, kapasitet og tilgangshastighet. Enkelte enheter må kanskje velges manuelt under Entertainment, og musikkavspillingen starter ikke automatisk, selv om grensesnittet for USB/lydsystem var den siste lydkilden du brukte før du stanset bilen.

 • Hvorfor gjenkjennes ikke iPhone/iPod i grensesnittet for USB/lydsystem?

  I noen tilfeller kan systemet ha problemer å gjenkjenne Apple iPhone/iPod. Prøv følgende:
  • Koble fra Apple iPhone/iPod og koble den til på nytt.
  • Kontroller om Apple iPhone/iPod er koblet til grensesnitt for USB/lydsystem med riktig adapterkabel.
  • Kontroller at kabelen ikke er skadet, og unngå å krølle sammen kabelen.
  • Hvis du har en bil med utvidet tilkoblingsmulighet for mobiltelefonens musikkspiller (snap-in-adapter med USB-port), må du kanskje fjerne snap-in-adapteren med USB-port fra festeplaten når du ønsker å bruke din iPhone/iPod via USB-grensesnittet. Dette gjelder selv om snap-in-adapteren er tom.
  • Kontroller batterinivået til din Apple iPhone/iPod.
  • Hvis de ovennevnte løsningsforslagene ikke fører frem, kan du tilbakestille din Apple iPhone/iPod.

 • Hvorfor gjenkjennes ikke MP3-spilleren/mobiltelefonen i grensesnitt for USB/lydsystem?

  I enkelte tilfeller kan systemet ha problemer å gjenkjenne din enhet.
  Hvis for eksempel bilen stanses og startes på nytt, og den bærbare enheten forblir tilkoblet via USB-kabelen, vil USB-forbindelsen kanskje ikke gjenopprettes. Ta USB-kabelen ut, og sett den inn på nytt.

PRODUKTTILBUD

 • Kan jeg også bruke Bluetooth®-profilen SAP (SIM Access Profile) i min BMW?

  Bruken av ekstrautstyr SA6NB eller SAP snap-in-adapter betjenes via SIM-kortet til GSM-mobiloperatøren eller via en mobiltelefon som støtter Bluetooth-profilen SAP.

 • Hva kan jeg bruke ekstrautstyret ”Utvidet tilkoblingsmulighet for mobiltelefonens musikkspiller" (ekstrautstyr SA6NF) til?

  I tillegg til det telefonutstyret som allerede finnes i bilen (ekstrautstyr SA633 eller SA644), og grensesnittet for USB/lydsystem (ekstrautstyr SA6FL) kan den utvidede tilkoblingsmuligheten for mobiltelefonens musikkspiller (ekstrautstyr SA6NF) gi deg tilgang til musikkfiler som er lagret på nesten alle mobiltelefoner og i nesten alle modellserier. For å få tilgang til musikkfilene, trenger du en egnet snap-in-adapter med USB-port.
  Når den bærbare enheten din har riktig snap-in-adapter med USB-port, ligger alt til rette for at du kan bruke både handsfree- og avspillingsfunksjonen på enheten samtidig.

 • Trenger jeg en snap-in-adapter for å kunne bruke den bærbare enheten i bilen?

  For at det skal være mulig å bruke den bærbare enheten på en optimal måte i bilen, anbefaler BMW Group at du bruker en snap-in-adapter. Denne sørger for at enheten festes på en trygg måte, at den lades opp, og at den er tilkoblet til den utvendige antennen. Se www.bmw.com/bluetooth for oppdatert informasjon om tilgjengelige snap-in-adaptere.

 • Hvilket ekstrautstyr trenger jeg til grensesnitt for USB/lydsystem?

  Ekstrautstyret SA6NL, SA6NK, SA6NH og SA6FL støtter lydavspilling fra USB-enheter. (Leveres som standardutstyr i enkelte land.)
  I biler der grensesnitt for USB/lydsystem er standard, er ikke SA-kodene oppført separat.

 • Kan (eller må) jeg bruke en adapterkabel i bilen?

  Du kan koble til enhetene ved hjelp av ekstrakabler eller adapterkabler fra mini/micro-USB til USB. Hvis du bruker en fleksibel adapterkabel, beskytter du USB-porten og MP3-spilleren mot mekaniske skader. Kabelen bør ikke være mer enn én meter lang.

PRODUKTTILBUD

 • Hvorfor får jeg ikke registrert den bærbare enheten selv om jeg oppgir koden?

  Kontroller først om den bærbare enheten står oppført på listen (under www.bmw.com/bluetooth) over bærbare enheter som BMW har testet.
  Koden som du oppgir i bilen, må være identisk med den koden som er oppgitt på den bærbare enheten. I tillegg må den bærbare enheten registreres i løpet av 30 sekunder. I eldre modeller anbefales det å oppgi koden innen 7 sekunder. Hvis registreringen på gjentas flere ganger, kan det hende du må slette oppføringer i listen over enheter. Du finner mer informasjon om hvordan du gjør dette i instruksjonsboken til den bærbare enheten.

 • Hva kan være grunnen til at den bærbare enheten min ikke lenger kobles automatisk til, eller at en funksjon som alltid har fungert godt, ikke lenger fungerer?

  Forsikre deg om at Bluetooth®-tjenesten er aktivert både i den bærbare enheten og i bilen. Hvis det ikke er mulig å opprette en forbindelse automatisk, bør du følge med på displayet på den bærbare enheten.
  På noen bærbare enheter må du bekrefte at du ønsker å opprette den aktuelle forbindelsen og eventuelle senere forbindelser. Du finner nærmere informasjon om dette i instruksjonsboken til den bærbare enheten.
  Hvis du har gjort gjentatte forsøk på å koble til den bærbare enheten automatisk, kan du forsøke å slå enheten helt av og på igjen. Du kan også forsøke å ta ut batteriet en kort stund, eller å tilbakestille enheten til fabrikkinnstillingene.
  Før du tilbakestiller den bærbare enheten, må du alltid huske på å ta en sikkerhetskopi av dataene.
  Du finner mer informasjon om hvordan du gjør dette i instruksjonsboken til den bærbare enheten.
  Kontroller at registreringsinformasjonen er korrekt både i bilen og i den bærbare enheten. Hvis dette ikke er tilfellet, må du slette den eksisterende registreringen, og utføre registreringen på nytt.
  Hvis det ikke er mulig å opprette en permanent eller stabil forbindelse (for eksempel hvis Bluetooth-forbindelsen blir brutt gjentatte ganger), er årsaken i de fleste tilfeller en maskinvarefeil på den bærbare enheten eller en feil i dataene som er lagret på den bærbare enheten (oppføringer i adresselisten, tekstmeldinger, anropslister osv.). I slike tilfeller bør du først lagre dataene dine og deretter tilbakestille den bærbare enheten til fabrikkinnstillingene.

 • Navnet til samtalepartneren din vises ikke selv om samtalepartneren er lagret i den bærbare enheten.

  Hvis samtalen ble startet på den bærbare enheten mens Bluetooth-forbindelsen var aktiv, er det ikke sikkert at telefonnummeret eller samtalepartneren vises på kontrolldisplayet. Du bør også kontrollere om adresselisten til den bærbare enheten vises på kontrolldisplayet, og om den aktuelle kontakten er blitt riktig og fullstendig overført.

 • Hvorfor vises ikke signalstyrken på riktig måte?

  Ikke alle bærbare enheter støtter denne funksjonen. Noen bærbare enheter har en svært forsinket overføring av signalstyrken. Du finner mer informasjon om dette på nettsiden www.bmw.com/bluetooth.
  Kontrolldisplayet viser ikke alle kontaktoppføringene eller ikke alle opplysningene som er lagret under kontaktoppføringene på den bærbare enheten. Overføringen av kontaktoppføringene avhenger både av den bærbare enheten og av bilen. Systemet støtter bare et bestemt antall kontaktoppføringer. Du finner mer informasjon om dette på nettsiden www.bmw.com/bluetooth.

 • Hvorfor vises ikke Blackberry-adresselisten i bilen?

  Blackberry-enheter er ofte i Enterprise-modus. I slike tilfeller blir sikkerhetsinnstillingene (såkalt "policy") definert av selskapets IT-avdeling.
  I de fleste tilfellene kan du løse problemet ved å tilpasse en av disse sikkerhetsinnstillingene. Kontroller om følgende alternativ er satt til "No" (Nei):
  Options > Security Options > General settings > Insert address book > No
  Hvis det ikke er mulig å utføre denne endringen eller endringen ikke har den ønskede effekten, bør du ta kontakt med din IT-avdeling.

 • I Office-mappen finnes det ingen menyoppføringer for meldinger, kalender, oppgaver og notater.

  Kontroller først om den bærbare enheten støtter funksjonen i kombinasjon med bilens utstyr, på www.bmw.com/bluetooth. Vær oppmerksom på at nedlastingen av e-post, tekstmeldinger, kalender, oppgaver og notater ikke begynner før adresselisten er ferdig nedlastet. Dette kan ta flere minutter, avhengig av adresselistens størrelse og innhold. Vær også oppmerksom på at nedlastingen blir avbrutt under telefonsamtaler.
  Deretter fortsetter nedlastingen av kalenderoppføringer, oppgaver, notater og meldinger igjen.

 • Rett etter at Bluetooth-forbindelsen har blitt opprettet, kommer det gjentatte lydsignaler fra den bærbare enheten. Noen av disse signalene høres over bilens høyttalere.

  Noen bærbare enheter gir fra seg et lydsignal når du går inn i kalenderoppføringer, oppgaver og notater. Dette signalet kan deaktiveres (for eksempel i profilinnstillingene), avhengig av den bærbare enheten. Eventuelt kan du ignorere status- og feilmeldingene på enheten.

 • Hvorfor vises ikke meldingsteksten (i e-poster og tekstmeldinger), men i stedet teksten <Kryptert> (eller <Content Protection>)?

  Datakrypteringen (Content Protection) forhindrer at dataene fra låste BlackBerry-enheter overføres til bilen. Hvis du låser opp BlackBerry-enheten ved å skrive inn et passord, vil meldingene sendes på riktig måte.
  For å løse problemet permanent må du konfigurere sikkerhetsalternativene på den bærbare enheten på denne måten: Menu > Options > Security Options > Encryption: Disabled. Hvis du ikke kan endre denne innstillingen, må du ta kontakt med IT-avdelingen i selskapet (administratoren av BlackBerry Enterprise Server).

 • Hvorfor kan jeg ikke spille av spor jeg har kjøpt?

  Ofte har kjøpte spor en såkalt kopibeskyttelse (DRM: Digital Rights Management). Kopibeskyttede spor kan ikke spilles av. I stedet hopper systemet til det neste avspillbare sporet i listen. Det samme gjelder skadde eller defekte spor.

 • Hvorfor hører jeg støy når jeg spiller av sporet?

  Kontroller MP3-filene, og ripp dem eventuelt på nytt eller med en annen programvare. Hvis du har koblet enheten til en AUX-inngang, bør du skru enhetens volum opp til et maksimum og deretter justere volumet på bilens underholdningssystem.

 • Hvorfor hører jeg ingen lyd når jeg spiller av mine iPhone/iPod-videoer via snap-in-adapteren?

  Kontroller om du bruker en snap-in-adapter for video. Fjern eventuelle kabler fra den analoge AUX-inngangen.

 • Hvorfor finnes noen spor bare i mappestrukturen?

  Hvis enkelte spor bare finnes i mappestrukturen, bør du kontrollere informasjonen i sporets ID3-tag. Hvis denne ikke er fylt ut riktig, blir sporet heller ikke riktig klassifisert.

 • Jeg har endret tittelen på et spor hjemme. Hvorfor vises ikke endringen i bilen?

  Når du endrer ID3-taggene til filer på lagringsmediet, kan det hende at enkelte endringer ikke registreres av grensesnittet for USB/lydsystem. hvis det skjer, bør du koble enheten fra grensesnittet for USB/lydsystem og slette eller legge til en fil på enheten. Slik tvinger du systemet til å lese sporinformasjonen på nytt neste gang du kobler til grensesnittet for USB/lydsystem.

 • Hvorfor slås av og til radioen på når jeg starter bilen, selv om grensesnittet for USB/lydsystem var den valgte lydkilden forrige gang?

  Når du starter bilen, vil den forsøke å spille av samme lydkilde som du brukte forrige gang. Grensesnitt for USB/lydsystem avhenger av den tilkoblede MP3-spilleren. Når du starter bilen, varierer tiden det tar å gjenkjenne ulike MP3-spillere. Den avhenger blant annet av MP3-spillerens størrelse, kapasitet, og tilgangshastighet. I noen tilfeller vil kommunikasjonen med MP3-spilleren ikke kunne opprettes raskt nok, og bilen bytter derfor midlertidig over til radio.

 • Hvorfor må jeg noen ganger vente en stund før grensesnitt for USB/lydsystem reagerer på avspilling i tilfeldig rekkefølge?

  Avspilling i tilfeldig rekkefølge skjer via Apple iPhone/iPod eller grensesnitt for USB/lydsystem. Hvor lang tid det tar før innstillingen avspilling i tilfeldig rekkefølge registreres, avhenger av hvor lange listene er. Hvis du har svært lange lister, kan det ta lengre tid.

 • Hvorfor har vises tall i listene i stedet for navn på spor eller album?

  Tallene er plassholdere for oppføringer i listene og vil alltid vises når systemet ikke kan laste inn informasjonen raskt nok fra MP3-spilleren. Når informasjonen blir tilgjengelig, vises de fullstendige oppføringene i listene.

 • Hvorfor vises det noen ganger informasjon om at data leses, før listen kommer opp?

  Denne meldingen vises når du blar hurtig i en liste eller i mapper med mange oppføringer.

 • Hvorfor vises ikke lydfilenes metainformasjon korrekt?

  Hvis lydfilene som skal avspilles, har ID3-tagger med spesialtegn eller bokstaver som brukes i andre språk, vil denne metainformasjonen kanskje ikke vises på riktig måte. Du kan fjerne disse tegnene fra filenes metainformasjon eller eventuelt forsøke å lagre metainformasjonen med et annet program.

 • Hvorfor avspilles sporene med ulikt volum?

  Hvis MP3-filene spilles av med ulikt volum selv om du ikke justerer volumet i bilen, kan dette ha med selve MP3-filene å gjøre. Kontroller hvilke voluminnstillinger du bruker når du konverterer lydspor til MP3-filer, og konverter lydsporene til MP3-filer på nytt. Eventuelt kan du bruke et program for å jevne ut (normalisere) volumet til musikksamlingen.

 • Hvorfor lagres ikke musikkfilteret til Apple-enheten?

  Hvis du har en eldre versjon av programvaren, vil kanskje ikke musikkfilteret lagres i bilen. Oppdater Apple-enhetens programvareversjon. Du finner informasjon om Apple-enhetens installerte programvareversjon under: Innstillinger > Generelt > Om > Versjon.

 • Hvorfor er skjermen sort når jeg spiller av videoer på min iPhone/iPod?

  Noen ganger er skjermen sort fordi apper er aktive i bakgrunnen på Apple-enheten. I slike tilfeller må du lukke unødvendige apper via Task Manager.

 • Hvorfor vises ikke iPhone/iPod-videoene sentrert?

  Hvis ikke videoen vises sentrert på skjermen, bør du velge iPhone/iPod-videosporet på nytt. Videokvaliteten blir best når videoinnstillingene er satt til NTSC og Widescreen er satt til On på iPhone/iPod.