BÆREKRAFTIG BRUK AV RESSURSER.

Resirkulering hos BMW.

Allerede ved utviklingen og produksjonen av nye biler legger BMW grunnlaget for miljøvennlig skroting.
Ved hjelp av resirkulerbart kunststoff, begrensning av materialutvalget og materialsortering sørger BMW for effektiv skroting av gamle biler.
Dette konseptet har gitt BMW en plassering blant toppbedriftene på Dow Jones Sustainability Group Index, den viktigste indeksen over bedrifter som fokuserer på bærekraftig bruk av ressurser.

Les mer

MILJØVENNLIG HÅNDTERING AV BILVRAK.

Vrakede biler leveres inn til godkjente gjenvinningsanlegg. Gjenvinningen av bilvrakene foregår med fokus på størst mulig miljøhensyn og lavest mulig kostnader. Verdifullt råstoff tilbakeføres i produksjonskretsløpet, slik at det ikke belaster miljøet. En miljøvennlig håndtering av vrakede biler innebærer fire trinn: retur, klargjøring, kildesortering og gjenvinning.

 • Retur

  Gjenvinningsprosessen starter med at bilen leveres inn til et returmottak eller et godkjent gjenvinningsanlegg. Her skrives det ut en vrakmelding, slik at eieren kan avregistrere bilen.

 • Klargjøring

  Først utløses alle kollisjonsputene og andre pyrotekniske komponenter. Deretter tappes alle væsker og oljer av på et eget tappepunkt. Her tappes kjølemiddelet av klimaanlegget og bremsevæsken suges ut, kjølevæske, motor- og girolje tappes og drivstoff pumpes ut av bilen med et spesialapparat. De ulike væskene samles opp i separate beholdere og sendes videre til spesielle bedrifter for videre behandling og gjenbruk.

 • Kildesortering

  I fremtiden vil det være lovpålagt å gjenbruke 85 prosent av vekten til en vrakbil som deler eller materialer. For metalldelene er dette målet allerede nådd. Glass og mange typer kunststoff kan i dag gjenvinnes på en lønnsom måte. BMW Group har bidratt betydelig til dette gjennom utvikling av nye metoder. Motorer demonteres på en kyndig måte, gjennomgår en kvalitetsbehandling og brukes igjen.

 • Gjenvinning av resterende deler

  Det som er igjen av bilen etter kildesorteringen, sendes til et makuleringsanlegg for videre bearbeiding. Her males restene opp i biter på størrelse med en håndflate og blir sortert. Kunststoff, tekstiler, jern og andre metaller kan gjenvinnes.

ER DU INTERESSERT I ELBIL?

ER DU INTERESSERT I ELBIL?

KONSTRUERT FOR GJENVINNING.

Allerede i utviklingsprosessen legger spesialistene våre grunnlaget for effektiv og miljøvennlig gjenvinning av bilens komponenter. Gjenvinning er en integrert del av produktutviklingen. Dermed er det mulig å ta hensyn til aspekter som er relevante for gjenvinning av bilens komponenter, for eksempel utforming, valg av materialer og monteringsmetoder, tidlig i prosessen.
Vi prøver også å bruke kvalitetssikrede gjenvunnede materialer i produksjonen av nye biler i så stor grad som mulig.

Alle tjenester fra BMW Group

ALLE TJENESTER FRA BMW GROUP

KOMPONENTER MED FLERE LIV.

BMW har som overordnet mål å redusere belastningen på miljøet gjennom hele bilens livssyklus. Allerede under utviklingen og produksjonen av nye biler legges grunnlaget for miljøvennlig og effektiv avfallshåndtering etter endt levetid.

 • Miljøtiltak

  • I utviklingsfasen evaulerer ingeniørene i hvilken grad det er mulig å gjenvinne komponentene og dokumenterer dette i komponenttegningene.
  • Det utarbeides egne gjenvinningskonsepter for store komponenter, som støtfangerkledning, instrumentpanel osv.
  • Materialutvalget begrenses, og bruk av materialer som ikke kan gjenvinnes, unngås.
  • Det brukes smarte monteringsmetoder som gjør det enklere å kildesortere delene.
  • Ved hjelp av Life Cycle Assessment-studier evalueres det systematisk hvordan komponentene påvirker miljøet.
  • Vi bruker virtuelle og fysiske demonteringsanalyser for å sikre at alle biler fra BMW oppfyller målene.
  • Resultatene av disse analysene danner grunnlag for BMWs kursmateriell og dokumentasjon for alle som er involvert i gjenvinningsprosessen.

 • Effektiv gjenvinning av biler fra BMW

  Disse tiltakene sikrer at:
  • alle pyrotekniske komponenter, for eksempel kollisjonsputer og beltestrammere, kan utløses fra et felles grensesnitt
  • alle driftsvæsker, dvs. oljer, drivstoff, kjøle- og bremsevæske, kjølemiddel osv., raskt kan tappes fullstendig av ved hjelp av en boremulighet eller et tappehull
  • kunststoffdeler som veier over 200 gram, er merket med materialbetegnelse
  • store kunststoffdeler som kan gjenvinnes lønnsomt, kan utmonteres raskt og enkelt

RETUR AV KONDEMNERTE BILER.

Bilens siste eier må levere bilen inn til et returmottak, en biloppsamlingsplass eller et godkjent gjenvinningsanlegg. Der skrives vrakmeldingen ut, slik at eieren kan avregisterere bilen.

Returmottak som har avtale med Autoretur, tar imot kondemnerte biler. Da gjelder følgende forutsetninger:

Bilen må leveres komplett (med motor/girkasse, karosseri, katalysator, elektroniske sensorer og følere, og andre vesentlige komponenter) og uten avfall.


På Autoretur sine nettsider kan du lese mer og laste ned deres Miljørapport og Miljøregnskap: Gå til autoretur.no