BMW CONNECTED DRIVE-TJENESTER.

Forutsetninger/tilgjengelighet.

På denne siden finner du omfattende informasjon om hvilke tjenester som er tilgjengelige fra ConnectedDrive, og forutsetninger for bruk av dem.

GENERELL INFORMASJON

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Petuelring 130, 80788 München, hovedsete og registrert i handelsregisteret ved domstolen i München HRB 42243 (heretter kalt "BMW") gjør bilrelaterte informasjons- og hjelpetjenester (heretter kalt "tjenester") tilgjengelige for kunden under betegnelsen BMW ConnectedDrive. BMW verken innhenter, lagrer eller behandler kundedata i forbindelse med tjenestene som er oppført her, unntatt der dette spesifiseres i beskrivelsen av den enkelte tjenesten nedenfor. For tjenester der det er nødvendig å innhente, lagre og behandle personrelaterte data, blir kunden informert om dette og bedt om samtykke i forkant. Tjenesteytelsen skjer ved hjelp av et SIM-kort som er montert i bilen. Kostnadene for samtale- og dataforbindelse inngår i prisen for tjenestene. BMW innhenter, lagrer og behandler bilrelaterte data innenfor rammen av lovbestemmelsene såfremt dette er nødvendig for utforming av innholdet og bruk av tjenestene.

1. BMW CONNECTEDDRIVE GRUNNTJENESTER

• Grunnlaget for bruk av digitale tjenester fra BMW ConnectedDrive er grunntjenestene ConnectedDrive services (6AK) og intelligent nødanrop (6AC).

• Dersom du har bestilt en av disse grunntjenestene, kan du også bestille digitale tjenester fra BMW ConnectedDrive (RTTI, Concierge Service, Remote Services, online entertainment, Internett) som ekstrautstyr.

• Ekstrautstyret BMW TeleServices (6AE) inkludert et fastmontert SIM-kort inngår i grunntjenestene. Ekstrautstyret leveres automatisk ved bestilling av funksjonene ConnectedDrive services (6AK) eller intelligent nødanrop (6AC).

A. CONNECTEDDRIVE SERVICES (SA6AK)

• Dette ekstrautstyret er hovedmodulen du trenger for å kunne bestille flere separate digitale tjenester fra BMW ConnectedDrive.

• Det er nødvendig å identifisere bilen og behandle relevant informasjon. Dataene slettes etter bruk.

• Forespørsler videreformidles ev. (i forbindelse med søk etter spesialmål) til tjenesteytere. Dataene slettes etter bruk, de blir ikke videreformidlet til tredjepart.

B. INTELLIGENT NØDANROP (SA6AC)

• Dette ekstrautstyret er en forutsetning for å kunne bestille flere separate digitale tjenester fra BMW ConnectedDrive.

• Det er nødvendig å identifisere og lokalisere bilen og å overføre opplysninger som er relevante for hjelpemannskapene, til redningssentralen.

• Forespørsler og nødvendige data videreformidles ev. til tjenesteytere. Dataene brukes bare i forbindelse med tjenesteytelsen, de blir ikke videreformidlet til tredjepart.

C. BMW TELESERVICES (SA6AE)

• Et SIM-kort som er fastmontert i bilen, danner grunnlaget for ekstrautstyret BMW Teleservices (6AE). Ekstrautstyret leveres automatisk ved bestilling av funksjonene ConnectedDrive Services (6AK) eller intelligent nødanrop (6AC).
• Tjenesten brukes til å holde kunden mobil.
• Tekniske data (f.eks. serviceinformasjon, informasjon om bilens tilstand osv.) videreformidles til BMW når bilen har behov for service, eller på forespørsel.
• Ved behov for service overføres ingen kundespesifikke data.
• Regelmessig overføring av tekniske data til BMW, såkalt BMW Teleservice Report. Disse dataene brukes til videreutvikling. De er rent tekniske og inneholder ikke personopplysninger. Funksjonen BMW Teleservice Report er ikke permanent aktiv. Systemet overfører etter behov tekniske data fra den enkelte bil til BMW regelmessig (basert på tidsperiode eller antall km). Disse tekniske dataene om bilens tilstand (f.eks. kjølevæsketermostatens status) brukes til videreutvikling av bilene.
• Kontroll av batteriets ladetilstand ved hjelp av BMW Teleservices Battery Guard. Når batteriets ladestatus blir alarmerende lavt fordi parkerings-/markeringslyset står på, varsles kunden med en tekstmelding eller e-post (avhengig av hva kunden har registrert / stilt inn i kundeportalen).

2. RTTI (TRAFIKKINFORMASJON I SANNTID) (SA6AM)

• Forutsetning for bruk av tjenesten RTTI (6AM): ConnectedDrive services (6AK) og/eller intelligent nødanrop (6AC)
• Nødvendig trafikkinformasjon innhentes ved hjelp av såkalt Floating Car Data. Alle BMW-modeller med ConnectedDrive-mulighet er mobile trafikkdatakilder (Floating Car).
• Posisjons- og sensordata overføres anonymisert sammen med tidspunkt til BMW og en tjenesteyter.

3. REMOTE SERVICES (SA6AP)

• Forutsetning for bruk av tjenesten remote services (6AP): ConnectedDrive services (6AK) og/eller intelligent nødanrop (6AC)
• Dette forutsetter registrering i Min BMW ConnectedDrive-kundeportal
• Bilen kan låses opp og igjen ved hjelp av fjernstyrte funksjoner fra BMW callsenter eller med My BMW Remote App (smarttelefonapp).
• My BMW Remote App er tilgjengelig i App Store eller Google Play™.
• Andre fjernstyrte funksjoner: Lokalisering av bilen ved hjelp av lyshorn/horn, temperaturregulering i kupeen

4. CONCIERGE SERVICE (SA6AN)

• Forutsetning for bruk av tjenesten concierge service (6AN): ConnectedDrive services (6AK) og/eller intelligent nødanrop (6AC)
• Forbindelse til BMW callsenter må opprettes med et tastetrykk via den integrerte telefonmodulen.
• Data videreformidles til tjenesteytere ved behov for identifisering og lokalisering av bilen og for bestemmelse av aktuell rute. Dataene oppbevares bare til behandlingen er fullført, de slettes etter bruk og videreformidles ikke til tredjepart.

5. ONLINE ENTERTAINMENT (SA6FV)

• Forutsetning for bruk av tjenesten online entertainment (6FV): ConnectedDrive services (6AK) og/eller intelligent nødanrop (6AC)

DU FINNER MER INFORMASJON OM BMW CONNECTEDDRIVE PÅ

Valid as of June 2013