BMW Elektromobilitet BMW Bærekraft Miljøvern Klimabeskyttelse

BMW OG BÆREKRAFT.

Med fokus på sirkulær økonomi.

BMW og bærekraft.Med fokus på sirkulær økonomi.

Med en konsekvent bærekraftsstrategi setter vi en ny standard i bilbransjen.

For oss er kjøreglede mye mer enn bare mobilitet. Bærekraft er et viktig tema som vi ikke er villig til å gå på kompromiss med. Tvert imot: Vi har en ny, konsekvent fremtidsstrategi som ikke bare omfatter det vi har en direkte innvirkning på, men tar begrepet bærekraft til et helt nytt nivå.

De siste årene og tiårene har vi satt viktige standarder for miljøytelsen til modellene våre – alt fra ressursbruk til energiforbruk og andel gjenvunnet materiale. De neste årene vil vi kontinuerlig øke vår omfattende elektrifiseringsstrategi, og i 2023 vil vi tilby 25 elektrifiserte modeller.

For å oppnå målet for klimanøytralitet og utslippsfri mobilitet kreves imidlertid flere forskjellige typer elektrisk drivteknologi. Av den grunn, og for å kunne tilfredsstille kundenes behov på en enda mer fleksibel måte, vil vi fortsette satsningen på å utvikle hydrogenbaserte brenselceller i en teknologinøytral strategi. Allerede på bilmessen IAA 2019 presenterte BMW i Hydrogen NEXT. Som neste trinn vil vi i 2022 lansere denne modellen i en mindre serie. Vi beveger oss kontinuerlig skritt for skritt nærmere en miljøvennlig og utslippsfri fremtid.

Les mer
VI LAGER IKKE BÆREKRAFT HOS BMW. VI GJØR BMW BÆREKRAFTIG.
Oliver Zipse – styreleder i BMW AG
BMW Baerekraft

STRATEGI FOR VERDIKJEDEN.

Vi har en helhetlig tankegang i bærekraftsarbeidet vårt. Det begynner allerede ved utviklingen og produksjonen av alle modeller. Målet er en bærekraftig verdikjede, hvor vi tilfredsstiller våre egne behov ved hjelp av gjenvunne materialer og fornybare råvarer – inklusive energiforsyning. Vi er ikke kommet helt i mål enda, men vi har allerede kommet et godt stykke på veien. Både ressurshåndtering og reduserte CO2-utslipp spiller en sentral rolle for vår forretningsmodell. Den stadig større andelen elektrifiserte modeller og den energi- og ressursintensive produksjonen av høyvoltsbatterier til disse bilene gjør at vi må sette i verk omfattende tiltak for å redusere CO2-utslippene gjennom hele verdikjeden. Derfor vil CO2-avtrykket være et av våre kriterier i valget av leverandører, noe som gjør oss til den første bilprodusenten med konkrete CO2-mål for leveringskjeden. I motsatt fall ville den økte elektrifiseringen føre til en stor økning av CO2-utslipp i leveringskjeden. Vi baner vei for denne forandringen og har satt oss mål for å redusere CO2-utslippene i leveringskjeden med 20 % fra 2019 til 2030.

Les mer
BMW Baerekraft

PRODUKSJON MED LAVERE CO2-UTSLIPP.

Ved å undertegne den internasjonale erklæringen om renere produksjon (FNs miljøprogram) fra 2001 påtok vi oss å holde miljøpåvirkning og ressursforbruk i den globale produksjonen så lav som mulig. Våre anlegg og fabrikker er allerede i dag gode eksempler på hvordan ressurseffektivitet kan bidra til lavere CO2-utslipp. Vi nøyer oss ikke med å bare være en del av en bærekraftig fremtid, men vil drive utviklingen mot den. Før 2030 setter vi derfor opp de høyeste målene i bransjen. For å kontrollere og analysere de omfattende tiltakene har vi på alle produksjonsfabrikker innført miljøstyringssystemer som kontinuerlig videreutvikles og optimaliseres. 

I tillegg til den kontinuerlige bruken og utviklingen av fornybare energikilder og råvarer i produksjonen gjør vi også viktige fremskritt innen gjenvinning. I dag gjenvinnes og gjenbrukes 99 % av det avfallet som genereres i vår globale interne produksjon av 2,5 millioner biler per år. Og vi arbeider kontinuerlig for å forbedre dette tallet ytterligere.

Les mer

BRUK AV BÆREKRAFTIGE MATERIALER.

BMW elektromobilitet BMW bærekraft tre FSC sertifikat

FSC-sertifisert tre.

Vi har et tett samarbeid med FSC (Forest Stewardship Council) og arbeider aktivt for å oppfylle de strenge kravene til et ansvarlig og bærekraftig skogbruk. Interiørlisten på instrumentpanelet i BMW i3 består for eksempel av FSC-sertifisert eukalyptustre.
BMW elektromobilitet BMW Bærekraft Kenaf

Kenaf.

Kenaf inngår i familien malvaplanter, og plantefibrene er et både kostnadseffektivt og allsidig alternativ. Kupeen i BMW i3 består 30 % av kenaf, noe som setter standarden for bærekraftig ressursbruk innen bilproduksjon.
BMW elektromobilitet BMW bærekraft natur-gummi.

Naturgummi.

Naturgummi er et materiale som brukes ved dekkproduksjon, og som vi tar ansvar for – akkurat som alle andre materialer i bilene våre. Sammen med representanter fra offentlige institusjoner og naturgummibransjen startet vi i 2019 organisasjonen GPSNR (Global Platform for Sustainable Natural Rubber). Målet er å sikre sporbarhet og bærekraft gjennom hele verdikjeden for naturgummi.
BMW elektromobilitet BMW Bærekraft Aluminium

Aluminium.

Ved siden av stål er aluminium den viktigste ressursen i produksjonen vår. Like viktig er det med høy ressurs- og energieffektivitet i hele verdikjeden. Som grunnleggende medlem i ASI (Aluminium Stewardship Initiative) har vi et aktivt engasjement gjennom et sertifiseringsprogram som sikrer at råvareleverandørene følger bærekraftige standarder. Dessuten bruker vi allerede i dag opptil 50 % sekundæraluminium i utvalgte komponenter.

ECONYL.

BMW hållbarhet - Econyl.

Gjenvinning av råmateriale er en viktig faktor når det gjelder helhetsstrategien vår for bærekraft. Et godt eksempel på at verdien av det gjenvunne materialet tilsvarer vårt premiumkrav, er bruken av econyl. Econyl er et garn som fremstilles av gjenvunnet nylon og brukes ved produksjon av for eksempel matter. Hos oss brukes det i gulvkledninger og gulvmatter til BMW iX.

GJENVINNING – EN AVGJØRENDE FAKTOR.

BMW elektromobilitet BMW bærekraft miljøverdig produksjon gjenvinning

På veien mot en bærekraftig, ressurseffektiv og fremtidsorientert produksjon er materialgjenvinning en viktig faktor som vi bruker som brekkstang. Ved siden av den intelligente planleggingen av produktene våre er gjenvinning og gjenbruk av materialer dessuten veletablerte innslag i verdikjeden vår. Allerede nå kan vi gjenvinne 99 % av alt avfall som genereres i vår globale interne produksjon.

HOLDBARHET I BMW i3.

BMW elektromobilitet BMW bærekraft miljøverdig produksjon gjenvinning BMW i3

Med BMW i3 har vi skapt en modell som med en gjenvinningsgrad på 95 % er et godt eksempel på strategien vår. Kupeen består 30 % av kenaf, et fornybart materiale som utvinnes fra familien malvaplanter. Ved produksjon av bilens tekstilmaterialer bruker vi et spesielt og innovativt garn som fremstilles av granulat fra gjenvunne PET-flasker. Dessuten får bilbatteriene et «andre liv» i stasjonære lagringssystemer som brukes til ren energiforsyning av produksjonsanleggene våre.

GJENVUNNE MATERIALER.

BMW elektromobilitet BMW bærekraft miljøverdig produksjon gjenvinning resirkulerte

Hvis det er teknologisk, økologisk og økonomisk meningsfullt og gjennomførbart, bruker vi gjenvunne materialer og bærekraftige råvarer. Vi vil dessuten øke andelen betydelig frem til 2030 – med faktoren 4–6 og 2–5 for våre to viktigste ressurser aluminium og stål. Allerede i dag bruker vi omkring 25 % gjenvunnet stål, opptil 50 % gjenvunnet aluminium og opptil 20 % gjenvunnet termoplast i visse komponenter. Vi bruker Life Cycle Engineering til effektiv gjenvinning, siden bruk av gjenvunnet materiale gir et betydelig lavere CO2-avtrykk.

GJENVINNING AV VÅRE VRAKEDE BILER.

BMW elektromobilitet BMW bærekraft miljøverdig produksjon gjenvinning gamle biler

Også når en BMW har nådd slutten av sin livssyklus, utgjør den en viktig del av verdikjeden. Vi ser nemlig ikke vrakede BMW-modeller og materialet i dem som skrap, men som viktige kilder til sekundært råmateriale. Derfor har vi sammen med forhandlerne våre organisert innsamling av vrakede biler og tilbyr miljøvennlig gjenvinning på over 3000 anlegg verden over. Vi vil særlig sikre at elbilene våre gjenvinnes på en transparent måte. Når det gjelder elbiler, kan man på lang sikt ikke støtte seg bare på primærmateriale, noe som innebærer at den underliggende ressursstrømmen må endres. Derfor kan kundene våre for eksempel levere inn bilene sine på RDZ (Recycling und Demontage Zentrum) i München. Bortsett fra å ta imot vrakede biler arbeider vi her kontinuerlig med nye konsepter og tiltak for å videreutvikle gjenvinningsprosessene våre.

Konstruert for gjenvinning.

KONSTRUERT FOR GJENVINNING.

Allerede i utviklingsprosessen legger spesialistene våre grunnlaget for effektiv og miljøvennlig gjenvinning av bilens komponenter. Gjenvinning er en integrert del av produktutviklingen. Dermed er det mulig å ta hensyn til aspekter som er relevante for gjenvinning av bilens komponenter, for eksempel utforming, valg av materialer og monteringsmetoder, tidlig i prosessen.
Vi prøver også å bruke kvalitetssikrede gjenvunnede materialer i produksjonen av nye biler i så stor grad som mulig.

Les mer
BMW Baerekraft - BMW eDrive zones

MED FOKUS PÅ BÆREKRAFT: BMW eDRIVE ZONE.

Målet vårt er alltid å gi 100 % – særlig når det gjelder bærekraftig kjøreglede. For å lykkes med dette prøver vi hele tiden å finne nye muligheter innen bilindustrien som både kommer oss og kundene våre til gode.

Men vi nøyer oss ikke med det: Med BMW eDrive Zone bidrar vi til en kontinuerlig innføring av null- og lavutslippsområder i europeiske byer og storbyområder. BMW eDrive Zone er en digital tjeneste for BMW plug-in hybrider som automatisk identifiserer disse miljøsonene og opptrer deretter. Når du kjører inn i området, skifter bilen automatisk til elektrisk kjøring og kjører utslippsfritt gjennom sonen. Med lojalitetsprogrammet BMW Points kan du også få en bonus i disse sonene. Du tjener poeng for hver elektrisk kilometer du kjører, og i miljøsoner får du dobbelte poeng. Disse kan du deretter løse inn og bruke i BMW Charging.

Les mer

BÆREKRAFT SOM TELLER.

Vi vil ikke bare fortelle om bærekraftsarbeidet vårt. Det viktige er at du også forstår. Derfor har vi samlet alle nyheter, prosjekter og fakta om bærekraft på ett og samme sted.

Veien mot bærekraft.

Nysgjerrig på hvordan BMW jobber med bærekraft? Les 17 fakta om bærekraft og lær mer om hvordan vi jobber.
Les mer

Hvordan produserer BMW bærekraftige biler?

Og hva har planting av peanøtter med dette å gjøre? Målene våre for å skape bærekraftige biler og en mer bærekraftig utvikling.
Les mer

Bevist: Plug-in hybrider renere enn diesel.

Vi testet en plug-in hybrid og en dieselbil, og fant ut av hvilken som er mest miljøvinnelig. Les alt om testen og hvorfor plug-in hybriden ble vinneren.
Les mer
Batteritillverkning

Finnes det en bærekraftig batteriproduksjon?

Er det mulig å produsere batterier til ladbare biler samtidig som holdbarheten og arbeidsforholdene opprettholdes? Svaret er ja.
Les mer
BMW Baerekraft - BMW eDrive zones

ENERGIEFFEKTIVITET.

Vi har en direkte påvirkning på CO2-utslippene fra våre egne fabrikker og anlegg og er allerede en referanse når det gjelder ressurseffektivitet. Målet er å senke CO2-utslippene fra virksomheten vår med 80 % frem til 2030. Siden 2020 har vi kjøpt inn all ekstern strøm fra fornybare kilder. Fra og med 2021 vil fabrikkene og anleggene våre dessuten være helt klimanøytrale, siden vi senker hele energiforbruket vårt og kun bruker fornybar energi som vi for det meste produserer selv. Vi satser dessuten kontinuerlig på å optimalisere energieffektiviteten vår og tester oss frem til de beste metodene – for eksempel bruk av hydrogen, biogass, biomasse eller geotermisk energi. På visse fabrikker kan løsningen for eksempel være grønt hydrogen. Effektiviteten av det innen varmeproduksjon er vi akkurat nå i ferd med å evaluere i et pilotprosjekt. Samtidig optimaliserer vi energieffektiviteten i produksjonen vår: Vi reduserer oppvarmingsbehovet ved å gjenbruke mer spillvarme fra prosessene og sikrer varmekretser. Ved å bruke digitale verktøy som Data Analytics senker vi strømforbruket ved hjelp av intelligente kontrollsystemer og minimerer samtidig mengden spill.

Les mer

BÆREKRAFT I PRAKSIS PÅ VÅRE PRODUKSJONSANLEGG.

BMW elektromobilitet BMW bærekraft miljøverdig produksjon fabrikk Leipzig

BMW Group Liepzig-fabrikken.

Her er effektiviteten nesten til å ta og føle på. Fabrikken i Leipzig er en av verdens mest moderne og bærekraftige produksjonsfabrikker for biler. Siden 2013 er det produsert elektriske biler og lette karosserier av CFK her. Som første bilfabrikk i Tyskland drives anlegget i høy grad av strøm fra fire egne vindkraftverk. Med den innovative batterifarmen på omkring 700 BMW i3-høyvoltsbatterier setter vi nå i verk flere tiltak for å oppnå en ressurs- og energieffektiv produksjon: Vi arbeider kontinuerlig med å øke batterienes levetid. I tillegg lagrer batterifarmen overskuddsenergi fra vindturbinene, som kan brukes i perioder med strømmangel. Dermed bidrar vi til økt stabilitet i de generelle strømnettene.

BMW elektromobilitet BMW bærekraft miljøverdig produksjon fabrikk Dingolfing

BMW Group Dingolfing-fabrikken.

Ledende posisjon takket være radikale tiltak: Som vår største bilfabrikk i Europa har Dingolfing de siste ti årene redusert både ressursforbruket sitt og utslippene sine med en tredjedel ved å innføre innovativ produksjonsteknologi. Den nye energisentralen for høyeffektiv strøm- og varmeproduksjon ved hjelp av kraftvarme er en milepæl når det gjelder å redusere energiforbruket. Her gjøres gass om til strøm, noe som gjør at varmen som frembringes, brukes som energikilde. Takket være kraftvarmeanleggene og et av Tysklands største solcelleanlegg produserer fabrikken i dag nesten halvparten av sitt eget strømbehov. Resten består utelukkende av bærekraftig strøm fra eksterne energileverandører. I konsernets bærekraftsstrategi stilles det høye krav til avfallshåndtering. Også her ligger Dingolfing-fabrikken på topp med en gjenvinningsgrad på 99,8 %, takket være effektive tiltak som det innovative pressverket.

BMW elektromobilitet BMW bærekraft miljøverdig produksjon fabrikk Shenyang

BMW Group Shenyang-fabrikken.

Mer innovasjon, mindre utslipp. I våre produksjonsfabrikker i Europa og Brasil kjøper vi allerede inn all strøm fra fornybare kilder, og i 2018 startet vi vårt hittil største solcelleanlegg på fabrikken i Shenyang med en toppkapasitet på 15,1 megawatt.

BMW Baerekraft - Cobolt

ANSVAR ER VÅR DRIVKRAFT.

Med prosjekter som «Cobalt For Development» integrerer vi bærekraftsstrategien vår skritt for skritt i omgivelsene våre og dermed i alle deler av verdikjeden. Ved hjelp av retningslinjer, støtte og insentiver sikrer vi at partnerne våre i leveringskjeden kontinuerlig lever opp til våre høye sosiale og miljømessige standarder.

Les mer

VÅRE HØYVOLTSBATTERIER: EN SUKSESSHISTORIE.

BMW eMobility BMW Hållbarhet Batteri

Gjenbruk av battericeller.

Batterier får nytt liv: Vi tar imot alle brukte BMW-høyvoltsbatterier over hele verden – også der vi ikke har en lovpålagt plikt til å gjøre det. Bilbatteriene våre får et «andre liv» i stasjonære lagringssystemer som vi fortløpende innfører på fabrikkene våre. Vi integrerer fornybar energi i strømnettet, øker nettstabiliteten og reduserer energikostnadene for forbrukerne. Dermed nærmer vi oss målet med en helt CO2-fri produksjon. Det beste eksempelet på dette er fabrikken vår i Leipzig med en batterifarm på omkring 700 BMW i3-batterier. Som buffer for fornybar energi bidrar de til å lagre overskudd på vindkraft som deretter tilbakeføres til strømnettet. Dessuten blir energikostnadene for produksjonen lavere.

BMW eMobility BMW Hållbarhet Batteri Återvinning

Gjenbruk av batterier.

For batterier som ikke lenger kan brukes i stasjonære lagringssystemer, har vi en stadig økende gjenvinningsgrad. Det gir opphav til gjenvunnet materiale av høy kvalitet for nyproduksjon av litiumionbatteriene våre. I samarbeid med det tyske gjenvinningsselskapet Duesenfeld har vi utviklet en metode for å oppnå en gjenvinningsgrad på 96 % av blant annet grafitt og elektrolytt. Det eneste som blir igjen gjennvinningen, er termoplast fuktet med elektrolytt.

BMW eMobility BMW Hållbarhet Batteri Leverantör

Ressurseffektivitet hos våre leverandører.

Fremtidsorientert hele veien: Som pioner innen bærekraft veier vårt ord tungt også blant leverandørene våre – og det tar vi vare på. Vi har avtalt med battericelleprodusentene våre at de bare kan bruke bærekraftig energi til produksjon av femte generasjons battericeller. Dette vil spare ca. 10 millioner tonn CO2 frem til 2030, noe som kan sammenlignes med mengden CO2 en millionby som München slipper ut per år. Ved å delta i CDP (Carbon Disclosure Project) hjelper vi leverandørene våre med å sette i gang tiltak for å redusere CO2-utslippene og øke andelen fornybare energikilder.

ET EKSEMPEL FRA BMW iX: HOLISTISK BÆREKRAFT-KONSEPT.

BMW iX i20 2021 elektrisk SUV Kupé Suite Bærekraft

Takket være det omfattende bærekraftkonseptet ligger BMW iX 45% under en sammenlignbar motorisert SAV med en dieselmotor i en sammenligning av klimagassutslipp gjennom hele livssyklusen. Grunnen til dette er tiltak som bruk av utelukkende fornybare energikilder under produksjon og bruk av naturlige materialer og resirkulater i interiøret. Eksempler er naturlig olivenblad-garvet Castanea-skinn eller gulvmatter laget av 100% Econyl .

BMW BÆREKRAFT - Value Chain

FÅ SISTE NYTT OM ELEKTRISKE BILAR.

Registrer deg for vårt nyhetsbrev og motta siste nytt fra BMW Norge om elektriske bilar.

Les mer
Bærekraft hos BMW

Jeg vil gjerne finne ut mer om tema bærekraft hos BMW.

BMW elektromobilitet BMW lading

Mer om lading.

BMW rekkevidde

Mer om rekkevidde.