KJØREGLEDEN ER GARANTERT.

Når du kjøper en ny BMW, får du kjøregleden med på kjøpet. Nybilgarantien gjelder for den bil og det utstyr som kjøpekontrakten omfatter, med unntak av utstyr som er omfattet av særskilte garantiordninger. Nybilgarantien gjelder i fem år fra første gangs registreringsdato (overdragelse), og er begrenset oppad til 200 000 km kjørelengde. Nybilgarantien gjelder som et tillegg til de rettigheter kjøperen har etter forbrukerkjøpsloven eller kjøpsloven, og begrenser ikke kjøperens rettigheter med hensyn til disse lovene.

Read more

De første to årene regnet fra bilens registreringsdato er bilen dekket under fabrikkgarantien. Da kan reklamasjoner fremmes overfor enhver autorisert BMW-forhandler (eller BMW Service verksted) verden over. Når bilen passerer to år, kan en garantisak kun fremmes mot en autorisert BMW-forhandler eller et BMW Service verksted i Norge (5 års garanti gjelder for biler registrert fom. 1. januar 2011).

Read more

GARANTI FRA BMW.

For biler importert til Norge av andre enn BMW Group Norge gjelder kun fabrikkens garantier, dvs.: 

2 års garanti på bilens mekaniske og elektroniske komponenter.

3 års garanti mot fabrikasjonsfeil i lakken.

12 års garanti mot gjennomrustning. Eventuelle reklamasjoner utover dette må rettes mot profesjonell importør/selger av bilen i Norge, eller tidligere salgsledd.