BMW ACTIVE ASSIST – INKLUDERT SJÅFØR.

Få et innblikk i hvordan BMW ConnectedDrive lar bilen kjøre helt eller delvis automatisert.

BMW ACTIVE ASSIST – INKLUDERT SJÅFØR.

Få et innblikk i hvordan BMW ConnectedDrive lar bilen kjøre helt eller delvis automatisert.

Vi arbeider med løsninger for fremtiden. Ett av prosjektene våre er BMW Active Assist. Bak denne betegnelsen skjuler det seg teknologi som lar bilen kjøre mer eller mindre automatisert, og som dermed øker sikkerheten og komforten og gir bedre drivstofføkonomi. Det betyr at din BMW overtar kjøringen helt eller delvis i visse situasjoner. Her ser du hvor langt vi er kommet i utviklingen av automatisert kjøring, og hvilke imponerende funksjoner som allerede er på plass i forskningsprototypene.

BMW ACTIVE ASSIST – INKLUDERT SJÅFØR.Få et innblikk i hvordan BMW ConnectedDrive lar bilen kjøre helt eller delvis automatisert.

Vi arbeider med løsninger for fremtiden. Ett av prosjektene våre er BMW Active Assist. Bak denne betegnelsen skjuler det seg teknologi som lar bilen kjøre mer eller mindre automatisert, og som dermed øker sikkerheten og komforten og gir bedre drivstofføkonomi. Det betyr at din BMW overtar kjøringen helt eller delvis i visse situasjoner. Her ser du hvor langt vi er kommet i utviklingen av automatisert kjøring, og hvilke imponerende funksjoner som allerede er på plass i forskningsprototypene.

I BEVEGELSE.

Se hvor langt utviklingen er kommet, og hva automatisert kjøring egentlig innebærer.

I BEVEGELSE.

Se hvor langt utviklingen er kommet, og hva automatisert kjøring egentlig innebærer.

I SPEILET.

2014: BMW safety assistant

På Consumer Electronics Show (CES) i Las Vegas viste BMW Group frem en ny side av BMW Active Assist: en sikkerhetsassistent fører bilen tilbake på sporet uten inngrep fra føreren selv i krevende trafikksituasjoner.

2012: BMW nødstoppassistent.

BMW presenterer nødstoppassistenten fra forskningsprosjektet SmartSenior. Hvis føreren får et illebefinnende, aktiverer assistenten en autonom kjøremodus og gjennomfører en sikker nødstopp. Når nødblinkanlegget er aktivert, manøvrerer bilen kontrollert – avhengig av trafikken – inn til høyre side av veien. Der stanser den og utløser automatisk et intelligent nødanrop.

2006: BMW Track Trainer.

I forskningsprosjektet BMW Track Trainer lar BMW Group biler kjøre automatisert på ideallinjen til Nürburgrings nordsløyfe og andre baner og legger dermed grunnlaget for BMW Active Assist. For tiden brukes BMW Track Trainer under BMW kjøretrening, slik at kursdeltakerne skal få en umiddelbar kjøreopplevelse (bak rattet og ikke i passasjersetet).

I FREMTIDEN.

Det neste store målet til BMW Group er automatisert kjøring på europeiske motorveier med alle utfordringene det medfører, blant annet kryssing av landegrenser og kjøring gjennom områder med veiarbeid.
 

Fra 2020 skal de tekniske forutsetningene for en motorveipilot være på plass, slik at serieproduserte biler skal kunne kjøre automatisert.