PÅ DEN SIKRE SIDEN.

Intelligent nødanrop.

Intelligent nødanrop gir deg trygghet på reisen. Du kan stole på det omfattende sikkerhetsutstyret i din BMW. Hvis noe uforutsett likevel skulle hende, sørger det intelligente nødanropet automatisk for at du får hjelp. Dermed går det raskt hvis du kommer ut for en ulykke.

RASK HJELP I NØDSSITUASJONER.

Det intelligente nødanropet sender automatisk et nødanrop til BMW callsenter dersom kollisjonsputene utløses. Anropet går fra en sikret telefonenhet som er montert i bilen, og er uavhengig av mobiltelefonen din. Det utløses både i Norge og i utlandet. En kvalifisert medarbeider tar kontakt med deg, informerer redningsmannskapene og hjelper deg per telefon. Om mulig foregår hjelpen på morsmålet ditt.

Intelligent nødanrop.

Se filmen om utstyret.

RETT OG SLETT EN GOD FØLELSE.

For at hjelpemannskapene skal kunne forberede seg best mulig med tanke på behandling av skadde, overfører systemet bilens eksakte posisjon og informasjon om faren for personskader, hvor mange personer det er i bilen, samt bilmodell og farge. Nødanropet kan også utføres manuelt, for eksempel hvis du selv er blitt vitne til en ulykke.

  • Forutsetninger/tilgjengelighet

    Tilgjengelighet:
    • Bare i kombinasjon med Navigasjonssystem Professional, Navigasjonssystem Business eller radio Professional