Bro

SPØRSMÅL OG SVAR.

Dersom du allerede er privatkunde hos oss kan du logge inn på Mine Sider og finne en mer omfattende FAQ.

Read more
 • Er det noekrav til egenkapital ved lån hos BMW Financial Services?

  Vi har ikke et fast krav til egenkapital ved direktelån. I ethvert tilfelle gjøres det en inviduell vurdering basert på bil, lånets løpetid og kundens økonomi.

 • 'Kan jeg betale inn ekstra på mitt lån?

  Du kan når som helst betale inn ekstra på ditt lån hos oss. Merk innbetalingen med reg.nr. og hvorvidt du ønsker lavere avdrag eller kortere løpetid. Ved leasingavtaler vil det ikke være mulig med ekstraordinær innbetaling.

 • Hva gjør jeg om jeg vil innfri lånet før avtalt kontraktsslutt?

  Du vil alltid finne din restgjeld pr. forfallsdato opplyst på din faktura. Dersom du skal innfri lånet på et annet tidspunkt, ta kontakt med oss for eksakt beløp. Dette betales til vår konto og merkes med "Innfrielse og reg.nr."

 • Jeg har solgt bilen min, hva gjør jeg?

  Ta kontakt med oss for eksakt restgjeld. Du kan også gi fullmakt til din kjøper slik at vedkommende får opplyst restgjelden på kjøretøyet direkte fra oss. Vi anbefaler alltid kjøper å betale restgjelden til oss, og eventuelt overskytende beløp direkte til deg som selger. Betalingen merkes med "innfrielse og reg.nr." Vi kan bekrefte pr. telefon eller e-post at pantet tilknyttet kjøretøyet vil bli slettet når fullt oppgjør er mottatt. Dersom du får mindre betalt enn du har restgjeld, må mellomlegget også betales før vi sletter pantet.

 • Kan jeg kjøpe min leasingbil ved endt leasingperiode?

  Når leasingavtalen utløper skal bilen leveres tilbake til den ansvarlige BMW forhandleren. Dersom du ønsker å kjøpe bilen etter endt leasing, be din forhandler om et tilbud. Kontakt oss gjerne for et finansieringstilbud.

 • Hvilke krav er det til service når jeg leaser en bil?

  Det er din plikt som leitaker å følge bilens serviceintervaller. Å ikke følge serviceintervallene anses som brudd på leasingkontrakten, og vil kunne føre til frafall av garantien, samt fakturering av påkost ved tilbakelevering av bilen.

  Vi anbefaler alle våre leasingkunder å laste ned og lese vår brosjyre om vedlikehold av leasingbilen. Her finner du mye nyttig informasjon samt retningslinjer for vurdering av unormal slitasje. Brosjyren kan du laste ned på sidene om Privatleie og Leasing.

 • Hva gjør jeg om jeg ser at jeg kommer til å kjøre lenger enn avtalt kjørelengde?

  Dersom du har flere terminer igjen vil det stort sett lønne seg å utvide avtalt kjørelengde. Ta kontakt med oss vedrørende dette. Vi må ha en dialog med forhandler som er restverdigarantist og du vil få et nytt terminbeløp. Dette kan lønne seg fremfor å bli fakturert for overkjørte kilometer ved tilbakelevering av bilen.

 • Jeg ønsker å avslutte min leasingavtale før tiden, hva gjør jeg?

  Du har tre alternativer. 1) Finne noen som ønsker å overta din leasingavtale. Dette er kostnadsfritt for deg, men det tilkommer etableringsgebyr for ny leasingtaker. Vedkommende må også kredittvurderes. 2) For å kunne avslutte avtalen, må leasingavtalen din må ha løpt i minst 6 måneder. Når du da sier opp avtalen, er det 1 måneds oppsigelse og 6 måneders utkjøp. Dette må betales i en omgang og bilen må deretter leveres omgående. Ta kontakt med oss for informasjon om levering. Det vil, ved tilbakelevering, bli foretatt takst og du vil bli fakturert for eventuell påkost/skader og overkjørte kilometer. 3) Kontakte din forhandler og undersøke muligheten for tidligere tilbakelevering, og hva dette eventuelt vil koste deg som kunde.

 • Min leasingavtale nærmer seg slutten, hva gjør jeg ?

  Når det nærmer seg slutten av leieperioden vil du bli kontaktet av forhandler, da det er forhandleren som skal ha tilbake bilen. Dere avtaler innleveringstidspunkt og tid for takst. Her gjør de, sammen med deg, en vurdering av bilen i forhold til eventuelle skader/påkost og overkjørte kilometer. Dersom du ikke har blitt kontaktet av din forhandler når det nærmer seg innlevering, kan du enten ringe dem direkte eller ta kontakt med oss så vil vil videreformidle din henvendelse.

 • Hvordan melder jeg fra om ny adresse?

  Gi beskjed til kundeservice ved å sende en e-post til bmwfinans@bmw.no.