Bro

SPØRSMÅL OG SVAR.

Dersom du allerede er privatkunde hos oss kan du logge inn på Mine Sider og finne en mer omfattende FAQ.

Finn ut mer
 • Er det noekrav til egenkapital ved lån hos BMW Financial Services?

  Vi har ikke et fast krav til egenkapital ved direktelån. I ethvert tilfelle gjøres det en inviduell vurdering basert på bil, lånets løpetid og kundens økonomi.

 • Kan jeg betale inn ekstra på mitt lån?

  Du kan når som helst betale inn ekstra på ditt lån hos oss. Merk innbetalingen med reg.nr. og hvorvidt du ønsker lavere avdrag eller kortere løpetid. Ved leasingavtaler vil det ikke være mulig med ekstraordinær innbetaling.

 • Hva gjør jeg om jeg vil innfri lånet før avtalt kontraktsslutt?

  Du vil alltid finne din restgjeld pr. forfallsdato opplyst på din faktura. Dersom du skal innfri lånet på et annet tidspunkt, ta kontakt med oss for eksakt beløp. Dette betales til vår konto og merkes med "Innfrielse og reg.nr."

 • Jeg har solgt bilen min, hva gjør jeg?

  Ta kontakt med oss for eksakt restgjeld. Du kan også gi fullmakt til din kjøper slik at vedkommende får opplyst restgjelden på kjøretøyet direkte fra oss. Vi anbefaler alltid kjøper å betale restgjelden til oss, og eventuelt overskytende beløp direkte til deg som selger. Betalingen merkes med "innfrielse og reg.nr." Vi kan bekrefte pr. telefon eller e-post at pantet tilknyttet kjøretøyet vil bli slettet når fullt oppgjør er mottatt. Dersom du får mindre betalt enn du har restgjeld, må mellomlegget også betales før vi sletter pantet.

 • Kan jeg kjøpe min leasingbil ved endt leasingperiode?

  Når leasingavtalen utløper skal bilen leveres tilbake til den ansvarlige BMW forhandleren. Dersom du ønsker å kjøpe bilen etter endt leasing, be din forhandler om et tilbud. Kontakt oss gjerne for et finansieringstilbud.

 • Hvilke krav er det til service når jeg leaser en bil?

  Det er din plikt som leitaker å følge bilens serviceintervaller. Å ikke følge serviceintervallene anses som brudd på leasingkontrakten, og vil kunne føre til frafall av garantien, samt fakturering av påkost ved tilbakelevering av bilen.

  Vi anbefaler alle våre leasingkunder å laste ned og lese vår brosjyre om vedlikehold av leasingbilen. Her finner du mye nyttig informasjon samt retningslinjer for vurdering av unormal slitasje. Brosjyren kan du laste ned på sidene om Privatleie og Leasing.

 • Hva gjør jeg om jeg ser at jeg kommer til å kjøre lenger enn avtalt kjørelengde?

  Dersom du har flere terminer igjen vil det stort sett lønne seg å utvide avtalt kjørelengde. Ta kontakt med oss vedrørende dette. Vi må ha en dialog med forhandler som er restverdigarantist og du vil få et nytt terminbeløp. Dette kan lønne seg fremfor å bli fakturert for overkjørte kilometer ved tilbakelevering av bilen.

 • Når utløper min leasingavtale?

  En leasingavtale løper som regel i 36 måneder. Forhandler vil ta kontakt når det nærmer seg tid for tilbakelevering for å avtale tidspunkt. På kontraktssiden på Mine Sider vil du finne dato for tilbakelevering under Sluttdato.

  Dersom du ikke har hørt noe 3 måneder for innleveringsdato, oppfordrer vi deg til å kontakte din forhandler.
   

 • Min leasingavtale nærmer seg slutten, hva gjør jeg?

  Hvor skal jeg levere tilbake leasingbilen?
  Den forhandleren som leverte ut leasingbilen skal også ha den i retur.

  Når skal jeg levere tilbake leasingbilen?
  En leasingavtale løper som regel i 36 måneder. Forhandler vil ta kontakt når det nærmer seg tid for tilbakelevering for å avtale tidspunkt. Dersom du ikke har hørt noe 3 måneder før utløpsdato, oppfordrer vi deg til å kontakte din forhandler.

  Jeg har kjørt lengre enn total avtalt kjørelengde på 45000 km. Hva gjør jeg?
  I den signerte leasingavtalen står det pris pr. overkjørte km. Dette blir avregnet ved tilbakelevering av bilen og fakturert deg da det er du som leietaker som står ansvarlig for overkjørte km.
  Vi anbefaler alle våre leasingkunder å lese vår brosjyre om vedlikehold av leasingbilen

 • Jeg ønsker å avslutte leasingavtalen før tiden, hva gjør jeg?

  Du som privatkunde har tre alternativer dersom du ønsker å levere din leasingbil tilbake før tiden:

  1. Du kan finne noen som ønsker å overta din leasingavtale. Dette er kostnadsfritt for deg, men det tilkommer etableringsgebyr for ny leasingtaker. Dette forutsetter at vedkommende blir godkjent i kredittvurderingen.

  2. For å kunne avslutte avtalen, må leasingavtalen din må ha løpt i minst 6 måneder. Du må betale 1 terminleie i oppsigelse, samt 6 terminleier i utkjøp. Totalt 7 terminleier må betales i en omgang og bilen må deretter umiddelbart innleveres til en av våre samarbeidspartnere. Ta kontakt med oss for informasjon om levering. Vi gjør oppmerksom på at det ved tilbakelevering vil bli foretatt takst og du blir fakturert for eventuell påkost/skader og overkjørte kilometer ift gjennomført leasingperiode.

  3. Du kan også kontakte din forhandler for å undersøke muligheten for tidligere tilbakelevering direkte til dem, og hva dette eventuelt vil koste deg som kunde.

   

 • Hva skjer ved tilbakelevering av bilen?

  Før bilen skal leveres tilbake anbefaler vi deg at du vasker og rengjør bilen grundig både innvendig og utvendig. I tillegg er det viktig at bilen leveres tilbake med det utstyr og tilbehør som fulgte med da bilen var ny. Les også Huskeliste ved innlevering av leasingbil.

  Forhandler vil sammen med deg se over bilen for å se om den er i forventet stand.Noe slitasje er alltid å forvente, men skader, manglende utført service(er), mangler eller slitasje utover det normale blir fakturert leietaker.

  Skulle det oppstå uenighet kan du forlange at bilen blir vurdert av en nøytral takstmann. Din forhandler vil i slike tilfeller kontakte en nøytral takstmann, og kostnadene for denne fremstillingen dekkes av deg som leietaker. Den nye taksten vil da gjøres gjeldende. Før dette kan finne sted må du og forhandler bli enige om hvilke forhold som skal vurderes.

 • Huskeliste ved innlevering av leasingbil

  Det er viktig at du leverer tilbake bilen med det utstyr og tilbehør som fulgte med da bilen var ny, som:

  • Alle nøkler
  • Vognkort
  • Servicehefte og bruksanvisninger
  • Software CDer (for navigasjonssystemer etc. )/SD brikke og lignende
  • Sommer/vinterhjul
  • Eventuelt annet utstyr

  Husk at det ofte er bestillingstid på nye biler og at det derfor lønner seg å være ute i god tid ved bestilling av din neste bil. Våre forhandlere hjelper deg gjerne med dette.
   

 • Hvordan melder jeg fra om ny adresse?

  Gi beskjed til kundeservice ved å sende en e-post til bmwfinans@bmw.no.