Forutsigbar kjøreglede.

BMW ANNUITETSLÅN.

Forutsigbar kjøreglede.

BMW ANNUITETSLÅN.

Forutsigbar kjøreglede.

BMW Annuitetslån.Forutsigbar kjøreglede.

BMW Annuitetslån er et lån som gir like store innbetalinger hver måned under lånets løpetid, forutsatt et stabilt rentenivå. En slik løsning gir deg en jevn kostnad som gjør det lett å få en god oversikt over privatøkonomien.

Fordelingen mellom renter og avdrag vil endre seg underveis. I begynnelsen av låneperioden vil rentedelen være stor, men den vil avta utover i låneperioden. 27 % av renteutgiftene er fradragsberettiget i selvangivelsen. Maksimal nedbetalingstid på BMW Annuitetslån er normalt 84 måneder.

Som kunde hos BMW Financial Services vil du med jevne mellomrom motta unike tilbud fra oss og BMW Norge.

Kontakt oss for mer informasjon om BMW Annuitetslån.

Kontakt oss via telefon, e-post eller
kontaktskjema.

Read more

Skreddersy drømmebilen online.

Read more

Regn ut hva din BMW vil
koste pr. måned.

Read more

Gå til oversikten for privatkunder.

Read more