TILBAKEKALLING AV BABY RACER III

Av sikkerhetsmesige årsaker tilbakekaller BMW alle BMW Baby Racer III, solgt fra juni 2015 til desember 2015, da det dessverre er oppdaget en feil på et mindre antall av disse lekebilene.
Hos BMW har sikkerhet høyeste prioritet. Da det dessverre er oppdaget en feil på et lite antall av de solgte BMW Baby Racere, tilbakekaller BMW av sikkerhetsmessige årsaker alle produktene fra den gjeldende perioden.
Ved en regelmesig kvalitetskontroll er et konstantert at BMW logoen på hornet kan falle av, og denne lille delen kan svelges av barn.
Dersom du har kjøpt en Baby Racer III i perioden fra juni 2015 til desember 2015, ber vi deg gjøre følgende:
Ta umiddelbart kontakt med din BMW forhandler der du har kjøpt din BMW Baby Racer III. Din forhandler vil uavhengig av om logoen er løs eller ikke, uten kostnad, sørge for at du får en ny BMW Baby Racer III.
Vi takker for forståelsen.