BMW bygger hållbara bilar för framtiden.

BÆREKRAFT I HVER ENESTE BIL BMW PRODUSERER.

Bærekraft i hver eneste bil BMW produserer.

BMW jobber hver dag med å bli et fullstendig bærekraftig selskap. Dette gjøres ved og hele tiden fokusere på å spare ressurser og bruke bærekraftige produksjonmetoder og materialer. Nedenfor er det en oversikt over helhetsbildet som styrer BMWs forretningsstrategi – alt fra å redusere CO2-utslipp til resirkulering, til å utvide vannteknologi og til og med plante peanøtter.

Les mer
“Vi tar bærekraft til et helt nytt nivå.”
- Oliver Zipse, leder i The Board of Management of BMW AG.

Uttalelsen ovenfor, som kommer fra selskapets administrerende direktør, er målestokken som BMW kan sammenlignes mot – og det sterke grunnlaget som strategien bygges på. I flere tiår har selskapet satt sine egne, gjennomgående bærekraftige standarder. Akkurat nå fokuseres det på å redusere CO2-utslipp og øke ressurseffektiviteten.

 

BMW er aktiv på mange felt, og Zipse understreker at BMW streber etter en holistisk tilnærming til bærekraft i hvordan de tenker og handler. “Fokuset vårt er forankret i alle avdelingene våre – fra administrasjon og salg, til utvikling og produksjon til distribusjon”, sier Zipse. Stadig utvikling er prinsippet som styrer oss.

Les mer
My BMW App - Remote Climatization

KLARE MÅL SKAPER FREMTIDENS MOBILITET.

BMW insisterer på transparens når det gjelder målene deres. Noe som innebærer at de tydelig har kommunisert hva som står i fokus frem til 2023. 

Les mer

Det omfatter:

  • 01 Klimagassutslippene vil bli redusert basert på sunne, vitenskapelige planer for besparelse av karbondioksid.
  • 02 Det antas at syv millioner elektrifiserte kjøretøy vil komme på markedet.
  • 03 Å bygge bærekraftige biler betyr at CO2-utslippene for hvert kjøretøy, må reduseres med minst en tredjedel gjennom hele bilens livssyklus.
  • 04 CO2-utslippene fra produksjon i fabrikkene til BMW må reduseres med 80 % på et globalt nivå.
  • 05 Den sirkulære økonomien står som en gullstandard for hvordan ressurser skal forvaltes.
  • 06 BMW har også planer om å ha den mest bærekraftige forsyningskjeden i hele sektoren.

Et av selskapets mål er å utarbeide en integrert rapport, der det beskrives på en transparent måte både hvor bærekraftig selskapet er og hvordan implementeringen av de ambisiøse målene går. “Vi gjør den uavhengige testingen av våre bærekraftige aktiviteter enda strengere enn før. Troverdighet kommer nemlig med transparens”, forklarer Zipse. Og dr. Nicolas Peter, medlem av BMW Board of Management, legger til: “Tallene for våre bærekraftsmål blir gitt like stor betydning som våre økonomiske tall.”

Les mer

ELEKTRISK MOBILITET ER GRUNNEN.

En viktig del av bærekraftstrategien er å øke utvalget av elektriske kjøretøy. Når antall elektriske kjøretøy øker, vil CO2-utslippene reduseres. Fra 2023 vil BMW ha omtrent et dusin helt elektriske modeller på veiene. “Vi ser nærmere på en aggressiv økning i utvalget vårt av helelektriske biler, slik at de ikke fortsetter å være et nisjesegment”, forklarer Zipse. Denne gruppen omfatter også biler som fungerer ved å bruke vannteknologi og brenselceller. Snart kommer vi i gang med en produksjon av BMW i Hydrogen NEXT i liten skala.

 

Ikke bare er bilene som produseres elektriske, men også bilene som brukes i produksjonen av elbilene drives av strøm. På BMWs fabrikk i Landshut drives over 500 logistikk- og produksjonskjøretøy samt transportsystemet av strøm – alt fra bergingsbiler og feiemaskiner til gaffeltrucker og elektrifiserte lastebiler.

Les mer
BMW X5 Plug-in Hybrid
“Det grønneste kjøretøyet i verden vil være en BMW – og det dristigste selskapet vil være BMW Group.”
- Oliver Zipse, leder for The Board of Management of BMW AG.

BÆREKRAFTIGE MATERIALER:
FOR NATUREN OG MENNESKET.

BMW definerer bærekraft som å gjøre noe som er bra for både naturen og mennesket. Selskapet legger stor vekt på at råmaterialet under produksjon ikke bare kommer fra miljøvennlige kilder, men også er sosialt og etisk bærekraftig. Prioritering ved kjøp av miljøvennlige materialer kan oppsummeres på følgende måte: I samsvar med miljøvennlige og sosiale standarder samt menneskerettigheter som beskytter naturressurser og reduserer CO2-utslipp i forsyningskjeden.

 

Kjeden starter ikke med produksjonen på fabrikken til BMW, men snarere med innkjøp av råvarene. Bilprodusenten insisterer på at de høyeste miljø-, sosiale og styringsstandardene benyttes ved ansvarlige innkjøp. Kobolt er et slikt eksempel, fordi det er en ekstremt viktig komponent som brukes til fremstilling av batterier. BMW har iverksatt et bransjeomspennende initiativ kalt “Cobolt for Development”, som forplikter seg til å etablere ansvarlige gruvemetoder i Den demokratiske republikken Kongo.  Det omfatter gruver og overholdelse av lover, menneskerettigheter, helse og sikkerhet, samt miljøhåndtering. Gjennom sitt engasjement i ResponsibleSteel respekterer BMW også bærekraftlover som er en del av de miljømessige og sosiale standardene i hele verdikjeden, med utgangspunkt i gruvene.

Les mer
BMW bygger hållbara bilar för framtiden.

Grønn elektrisitet og annen fornybar energi: den bærekraftige forsyningskjeden.

Fra kobolt til elektrisitet – BMW har til hensikt bare å bruke materialer som er produsert ved å benytte regenerative energikilder, dvs. en bærekraftig forsyningskjede. Siden fremstilling av aluminium er veldig energikrevende, har bruken av grønn elektrisitet et enormt potensiale når det gjelder å redusere CO2-utslipp. Aluminium laget ved bruk av solenergi dekker nesten halvparten av det årlige behovet for lettmetallstøping på fabrikken i Landshut.

 

BMW bruker vannkraft, den lokale grønne energien, til produksjonen av elbilene BMW iX og BMW i4 BMW på fabrikkene deres i Dingolfing og München. På Lepizig-fabrikken bidrar vindkraft til å dekke behovet for elektrisitet, og ved San Luis Potosi-fabrikken i Mexico bidrar solceller. “I fremtiden vil alle fabrikkene våre og all plast være helt klimanøytrale”, sier Zipse.

Les mer

Resirkulering der ingenting går til spille.

Stikkordet her er en lukket syklus for materialet, men resirkulering er selvfølgelig også en del av planen for å spare ressurser. BMW tar sikte på å skape en lukket og bærekraftig syklus for de resirkulerbare materialene i battericeller.  Dette innebærer at for eksempel litiumionbattericeller skal danne en form for verdikjede som er så lukket som mulig: fra valg av bærekraftige materialer til komponentene i batteriet, gjennom produksjonen og deretter til resirkulering.

 

Andre materialer vil bruke samme tilnærming. BMW resirkulerer også stålene som brukes. Alt stålavfall, f.eks. restmaterialer fra metallpressen der dørene kuttes ut av metallemner, brukes enten på nytt gjennom materialkjeden eller sendes tilbake via stålhandelen til stålprodusentene, der det kan gjøres om til nytt stål. BMW jobber også med sine partnere mot en CO2-fri produksjonsprosess for stål. Denne prosessen vil gjøre det mulig for BMW Group å redusere CO2-utslippene i stålkjeden med omtrent 2 millioner tonn lavere nivåer enn i dag innen 2030.

Les mer

Bærekraftig utvikling: BMW i peanøttbransjen.

BMW i jordnätsbranschen.

Store ting begynner som regel i det små. Et perfekt eksempel på dette er peanøttene som vokser ved batterisenteret BMW Brilliance Automotive (BBA) i Kina. Men hva har peanøtter å gjøre med bærekraftig produksjon av biler? Ansatte hos BMW planter peanøttene på de ubrukt områdene rundt fabrikken fordi klimaet der er ideelt for dem. Inntekten de gir brukes til å finansiere sosiale infrastrukturprosjekter. Bærekraft starter også med små skritt

 

BMW har implementert miljømessig og sosial bærekraft i strategien sin og gjennom hele verdikjeden. Selskapet gjør sitt beste for konsekvent å tilby kundene sine miljøbevisste produkter, og er dedikert til å bli karbonnøytrale gjennom bærekraftig produksjon. Fra de klare kravene til leverandører, til å produsere egen elektrisitet, fra å opprettholde de høyeste sosiale standardene, til å oppmuntre til infrastrukturprosjekter, og fra å fremstille grønne biler, til å dyrke peanøtter: BMW har forpliktet seg til en strategi basert på konsekvent bærekraft. 

Les mer
BMW sitt bærekraftsarbeid

VEIEN MOT BÆREKRAFT.

Nysgjerrig på hvordan BMW jobber med bærekraft? Les 17 fakta om bærekraft og lær mer om hvordan vi jobber.
Including of /content/bmw/marketNORDICS/bmw_no/no_NO/publicPools/teaser-pool/medium-teasers/eacademy-teasers/jcr:content/par-2col1/mediumcontentteaser_185668995 failed