BMW Aerodynamikk

MER SMIDIGHET, MINDRE MOTSTAND.

Aerodynamikk

Gode ideer trenger ikke være kompliserte. Ved hjelp av målrettede aerodynamiske tiltak, som luftspjeldstyring, aktiv hekkspoiler og air curtain i frontskjørtet, får din BMW en optimert luftmotstandskoeffisient. Det påvirker energiutnyttelsen og kjørestabiliteten positivt og reduserer støynivået inne i kupeen.

MER SMIDIGHET, MINDRE MOTSTAND.Aerodynamikk

Gode ideer trenger ikke være kompliserte. Ved hjelp av målrettede aerodynamiske tiltak, som luftspjeldstyring, aktiv hekkspoiler og air curtain i frontskjørtet, får din BMW en optimert luftmotstandskoeffisient. Det påvirker energiutnyttelsen og kjørestabiliteten positivt og reduserer støynivået inne i kupeen.

Les mer

ACTIVE AIR STREAM-NYREGRILL.

Active air stream-nyregrillen vet når motor, bremser og andre komponenter trenger luft og åpner luftspjeldene automatisk. Når det ikke lenger er behov for luft, lukkes spjeldene. Dette gir bedre aerodynamikk og lavere forbruk.

AIR CURTAIN.

Du kontrollerer bilen, og air curtain kontrollerer fartsvinden. Den reduserer karosseriets luftmotstand på en imponerende enkel, men svært effektiv måte. Fartsvinden akselereres av luftkanaler som smalner, slik at luften ledes forbi hjulene. Det reduserer turbulensen ved hjulhusene og karosseriets luftmotstand, og dermed drivstofforbruket og CO2-utslippet.

AIR BREATHER.

Du trår på gasspedalen, og hastigheten øker, men bilens luftmotstand merker du ikke. Air breather kanaliserer luftstrømmen til forhjulene, og det skaper mindre turbulens og luftvirvler i hjulhusene. Dette senker drivstofforbruket og CO2-utslippet.

AKTIV HEKKSPOILER.

Når hastigheten øker, øker også kreftene som påvirker bilens karosseri. Når hastigheten overskrider 110 km/t, skyves den aktive hekkspoileren automatisk ut. Det reduserer luftmotstanden, optimerer veigrepet og reduserer oppdriften på bakakselen. Samtidig reduseres drivstofforbruket og dermed også CO2-utslippet. Når hastigheten synker under 70 km/t, trekkes hekkspoileren automatisk inn igjen.

AEROBLADE.

Aeroblade er en forlengelse av C-stolpen, med skarp kant som bryter opp luftstrømmen. Det reduserer dragsuget bak bilen, slik at det blir lavere luftmotstand på hekken. Dette reduserer forbruket og CO2-utslippet.

AERODYNAMISKE FELGER.

Aerodynamiske felger i turbindesign leder luften optimalt langs sidene på din BMW, slik at luftmotstanden reduseres.

DE AERODYNAMISKE EGENSKAPENE TIL BMW i8.

Et strømlinjeformet karosseri, en tydelig kjegleform og lav vekt styrker bilens posisjon som renraset sportsbil. En rekke aerodynamiske forbedringer sørger for at bilen er særdeles dynamisk, samtidig som energiutnyttelsen er optimal. Et eksempel på dette er LED-baklyktene, som er en del av layering-designen. Lyktene er utformet som luftkanaler, slik at fartsvinden strømmer gjennom dem.

Drivstofforbruk og CO2-utslipp for BMW i8 (3):
Drivstofforbruk i l/mil (ved blandet kjøring): 0,19
CO2-utslipp i g/km (ved blandet kjøring): 42
Strømforbruk i kWh / 100 km (ved blandet kjøring): 14,0

Drivstofforbruk og CO₂-utslipp.

  • Verdier uten parentes gjelder basismodellen med standard girkasse, mens verdier i parentes gjelder modellen med girkasse som leveres som ekstrautstyr.

    Brennstoff-forbruket og CO2-utslippstallene ble beregnet i henhold til EU-forordning (EF) 715/2007 som var gjeldende på tidspunktet for typegodkjenningen. Tallene refererer til et kjøretøy med grunnleggende konfigurasjon, og den beregnede forbruksinformasjonen tar hensyn til ulik størrelse på valgte hjul, dekk og ekstrautstyr.

    * Verdier basert på WLTP-testsyklusen.

    Fra 1. januar 2020 ble NEDC kjøresyklusen erstattet med WLTP. Kjøretøy testet med WLTP kjøresyklus gir mer realistiske verdier med tanke på drivstoffforbruk, energiforbruk og utslipp, hvor NEDC ville gitt lavere verdier. WLTP, utslipps- og forbruksverdier finnes i de veiledende prislistene på www.bmw.no/prislister. Du finner mer informasjon om WLTP på www.bmw.no/wltp.