Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

G01_tech

Verdiene for forbruk og CO2-utslipp er basert på den foreskrevne målemetoden i forordning (EF) 2007/715 i den utgaven som gjaldt da bilen ble godkjent. Verdiene gjelder en bil med standardutstyr i Tyskland. Verdiintervallet tar hensyn til ulike felg- og dekkdimensjoner.
Verdiene for BMW X3 xDrive20i og BMW X3 xDrive30i er beregnet i henhold til det nye WLTP-regelverket og omregnet til NEDC for å være sammenlignbare. For disse modellene kan andre verdier gjelde for beregning av skatter og andre kjøretøyrelaterte avgifter basert på CO2-utslipp, enn verdiene som er oppgitt her. Du finner mer informasjon om WLTP på www.bmw.no/wltp
Verdiene for BMW X3 xDrive20i og BMW X3 xDrive30i er foreløpige verdier.
Egenvekt EU i kg: Verdiene er inkludert et tankinnhold på 90 prosent og en førervekt på 75 kg. Egenvekten gjelder biler med standardutstyr. Ekstrautstyr kan øke egenvekten.
CO2-utslippsklassen er blant annet basert på direktiv 1999/94/EF, og tar hensyn til forbruks- og CO2-verdiene fra NEDC.
Våre prislister inneholder informasjon om CO2-utslipp og drivstofforbruk.