Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

F33LCI_Driving

Forbruksverdiene er basert på EU-kjøresyklusen, og de er avhengig av dekkdimensjonen. Ekstrautstyr er avbildet.

Våre prislister inneholder informasjon om CO2-utslipp og drivstofforbruk.

Opplysningene gjelder ikke én enkelt bil og er ikke en del av tilbudet, men skal kun brukes for å sammenligne ulike biltyper. CO2-utslipp forårsaket av produksjon og klargjøring av drivstoff eller andre energikilder, er ikke inkludert i beregningen av CO2-utslipp iht. direktiv 1999/94/EF.