Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

image-video-G05

BMW X5 xDrive40i(3):
Drivstofforbruk i l/mil (ved blandet kjøring): x,xx–x,xx
CO2-utslipp i g/km (ved blandet kjøring): xxx–xxx

BMW X5 M50d(3):
Drivstofforbruk i l/mil (ved blandet kjøring): x,xx–x,xx
CO2-utslipp i g/km (ved blandet kjøring): xxx–xxx

Verdiene for drivstofforbruk, CO2-utslipp og strømforbruk ble beregnet i henhold til EU-forordning (EF) 715/2007 som var gjeldende på tidspunktet for typegodkjenningen. Verdiene refererer til en bil med standardutstyr i Tyskland, og verdiintervallene (fra–til-verdiene) tar hensyn til ulik størrelse på de valgte felgene og dekkene.

Verdiene som gjelder kjøretøy merket med (3), er beregnet i henhold til den nye WLTP-reguleringen og blir deretter omregnet til tilsvarende NEDC-verdier for å sikre et riktig grunnlag for sammenligning av kjøretøyene. [I forbindelse med kjøretøyrelaterte skatter og avgifter basert på (blant annet) beregnet CO2-utslipp, kan verdiene avvike fra verdiene som er oppgitt her, avhengig av nasjonal lovgivning.]

CO2-utslippsklasser er blant annet basert på gjeldende versjon av direktiv 1999/94/EF, og tar hensyn til forbruks- og CO2-verdiene fra NEDC.

Våre prislister inneholder informasjon om CO2-utslipp og drivstofforbruk.