Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

Personal_co_pilet

Strømforbruk og CO2-utslipp for BMW i3(3):
Drivstofforbruk i l/mil (ved blandet kjøring): 0
CO2-utslipp i g/km (ved blandet kjøring): 0
Strømforbruk i kWh / 100 km (ved blandet kjøring): 13,6–13,1
Elektrisk rekkevidde i km (ved blandet kjøring): 300–290
Elektrisk rekkevidde i vanlig bruk i km: inntil 200

Strømforbruk og CO2-utslipp for BMW i3 Plug-in hybrid(3):
Drivstofforbruk i l/mil (ved blandet kjøring): 0,06
CO2-utslipp i g/km (ved blandet kjøring): 14–13
Strømforbruk i kWh / 100 km (ved blandet kjøring): 11,9–11,5
Elektrisk rekkevidde i km (ved blandet kjøring): 235–225
Total elektrisk rekkevidde i vanlig bruk i km: inntil 330

Strømforbruk og CO2-utslipp for BMW i3s(3):
Drivstofforbruk i l/mil (ved blandet kjøring): 0
CO2-utslipp i g/km (ved blandet kjøring): 0
Strømforbruk i kWh / 100 km (ved blandet kjøring): 14,3
Elektrisk rekkevidde i km (ved blandet kjøring): 280
Elektrisk rekkevidde i vanlig bruk i km: inntil 200

Strømforbruk og CO2-utslipp for BMW i3s Plug-in hybrid(3):
Drivstofforbruk i l/mil (ved blandet kjøring): 0,07
CO2-utslipp i g/km (ved blandet kjøring): 14
Strømforbruk i kWh / 100 km (ved blandet kjøring): 12,5
Elektrisk rekkevidde i km (ved blandet kjøring): 220
Total elektrisk rekkevidde i vanlig bruk i km: inntil 330

Verdiene for drivstofforbruk og CO2-utslipp ble beregnet i henhold til EU-forordning (EF) 715/2007 som var gjeldende på tidspunktet for typegodkjenningen. Verdiene refererer til et kjøretøy med standardutstyr i Tyskland, og den beregnede rekkevidden tar hensyn til ulik størrelse på de valgte felgene og dekkene.

Verdiene som gjelder kjøretøy merket med (3), er beregnet i henhold til den nye WLTP-reguleringen og blir deretter omregnet til tilsvarende NEDC-verdier for å sikre et riktig grunnlag for sammenligning av kjøretøyene. I forbindelse med kjøretøyrelaterte skatter og avgifter basert på (blant annet) beregnet CO2-utslipp, kan CO2-verdiene avvike fra verdiene som er oppgitt her, avhengig av nasjonal lovgivning.

CO2-utslippsklasser er blant annet basert på gjeldende versjon av direktiv 1999/94/EF, og tar hensyn til forbruks- og CO2-verdiene fra NEDC.

Våre prislister inneholder informasjon om CO2-utslipp og drivstofforbruk.