Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

BMW_i3_LCI

* Forbruks- og utslippsverdier samt rekkevidde er basert på NEDC-testsyklusen, og er avhengig av valgt dekkdimensjon.

** Rekkevidden er basert på WLTP-testsyklusen, avhengig av valgt dekkdimensjon og utstyrsnivå.

*** Verdier basert på BMWs rekkeviddemålinger i vanlig bruk ved bykjøring, en utetemperatur på 20 °C, varmeapparat/klimaanlegg, forhåndstemperering og COMFORT-kjøremodus. Rekkevidden avhenger av ulike faktorer, fremfor alt kjørestil, veiforhold, utetemperatur og forhåndstemperering.

Alle verdier for kjøreytelser, forbruk, utslipp og rekkevidde er foreløpige verdier.

Våre prislister inneholder informasjon om CO₂-utslipp og strømforbruk.