Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

G31_driving_dynamics

Verdiene for drivstofforbruk og CO2-utslipp er avhengige av den valgte felg- og dekkdimensjonen. Forbruksverdiene er basert på EU-kjøresyklusen.

Våre prislister inneholder informasjon om CO2-utslipp og drivstofforbruk.