Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

lightweight

Verdiene for drivstofforbruk og CO2-utslipp er avhengige av den valgte felg- og dekkdimensjonen.
Verdiene uten parentes gjelder basismodell med standard girkasse, mens verdiene i parentes gjelder modell med en girkasse som leveres som ekstrautstyr (se ekstrautstyr).
Våre prislister inneholder informasjon om CO2-utslipp.