Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

NO_SPLIT2

Verdiene for drivstofforbruk, CO2-utslipp og strømforbruk er avhengige av den valgte felg- og dekkdimensjonen. Forbruksverdiene er basert på EU-kjøresyklusen.

Rekkevidden avhenger av ulike faktorer, fremfor alt kjørestil, veiforhold, utetemperatur, varme/klimaanlegg og forhåndstemperering.

Våre prislister inneholder informasjon om CO2-utslipp og drivstofforbruk.