Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

F34-Design

BMW 340i Gran Turismo:
Drivstofforbruk i l/mil (ved blandet kjøring): 0,73–0,70
CO2-utslipp i g/km (ved blandet kjøring): 166–159


Verdiene for strøm-/drivstofforbruk og CO2-utslipp (fra–til-verdier) er avhengig av valgt felg- og dekkombinasjon. Basis for beregning av forbruksverdier er EU-kjøresyklusen. Ekstrautstyr er avbildet.