Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

F34-at-a-glance-360

BMW 320i Gran Turismo:
Drivstofforbruk i l/mil (ved blandet kjøring): 0,64–0,61
CO₂-utslipp i g/km (ved blandet kjøring): 146-139


Verdiene for strøm-/drivstofforbruk og CO₂-utslipp (fra–til-verdier) er avhengig av valgt felg- og dekkombinasjon. Basis for beregning av forbruksverdier er EU-kjøresyklusen. Ekstrautstyr er avbildet.