Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

F34-at-a-glance

Våre prislister inneholder informasjon om CO₂-utslipp og strømforbruk.

Opplysningene gjelder ikke én enkelt bil og er ikke en del av tilbudet, men skal kun brukes for å sammenligne ulike biltyper. CO₂-utslipp forårsaket av produksjon og klargjøring av drivstoff eller andre energikilder, er ikke inkludert i beregningen av CO₂-utslipp iht. direktiv 1999/94/EF.