Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

F34LCI

Verdiene for strøm-/drivstofforbruk og CO₂-utslipp (fra–til-verdier) er avhengig av valgt felg- og dekkombinasjon. Basis for beregning av forbruksverdier er EU-kjøresyklusen. Ekstrautstyr er avbildet.