Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

i15_image&videos

BMW i8 Roadster:
Drivstofforbruk i l/mil (ved blandet kjøring): x,xx
CO2-utslipp i g/km (ved blandet kjøring): xx

Verdiene for forbruk og CO2-utslipp er basert på den foreskrevne målemetoden i forordning (EF) 2007/715 i den utgaven som gjaldt da bilen ble godkjent. Verdiene gjelder en bil med standardutstyr i Tyskland. Verdiintervallet tar hensyn til ulike felg- og dekkdimensjoner.

CO2-utslippsklassen er blant annet basert på direktiv 1999/94/EF, og tar hensyn til forbruks- og CO2-verdiene fra NEDC.

Våre prislister inneholder informasjon om CO2-utslipp og drivstofforbruk.