Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

i15_At-a-glance

BMW i8 Roadster:
Drivstofforbruk i l/mil (ved blandet kjøring): x,xx*
CO2-utslipp i g/km (ved blandet kjøring): xx*

* Foreløpige data, med forbehold om endringer.
Basis for beregning av forbruksverdier er EU-kjøresyklusen. Ekstrautstyr er avbildet.

Våre prislister inneholder informasjon om CO2-utslipp og drivstofforbruk.

Opplysningene gjelder ikke én enkelt bil og er ikke en del av tilbudet, men skal kun brukes for å sammenligne ulike biltyper. CO2-utslipp forårsaket av produksjon og klargjøring av drivstoff eller andre energikilder, er ikke inkludert i beregningen av CO2-utslipp iht. direktiv 1999/94/EF.