Layer Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

i3-2016-tech-layer

En bils utslippsklasse beregnes på grunnlag av det målte CO2-utslippet med hensyn til bilens masse. CO2-utslipp forårsaket av produksjon og klargjøring av drivstoff eller andre energikilder, er ikke inkludert i beregningen av CO2-utslipp iht. direktiv 1999/94/EF.

Våre prislister inneholder informasjon om CO2-utslipp og strømforbruk.