KONTAKTINFORMASJON TIL SELSKAPER OG PERSONVERNOMBUD.

Hvis du har spørsmål angående behandlingen av dine personopplysninger, vennligst kontakt oss innledningsvis:

Les mer

BMW Norge AS

Stephanie Ekvall
BMW Norge AS
Rolfsbuktveien 4 A
Post address: PB 1
1364 Fornebu
Norge

Les mer

BMW AG

Werner Loechel
BMW AG
Petuelring 130
80788 München

Les mer

BMW Financial Services Scandinavia AB

Camilla Jedberger
BMW Financial Services Scandinavia AB
Vetenskapsvägen 10
Box 775
191 38 Sollentuna
Sverige

Les mer