KONTAKTINFORMASJON TIL SELSKAPER OG PERSONVERNOMBUD.

Hvis du har spørsmål angående behandlingen av dine personopplysninger, vennligst kontakt oss innledningsvis:

Finn ut mer

BMW Norge AS

Maria Lindberg
BMW Norge AS
Rolfsbuktveien 4 A
Post address: PB 1
1364 Fornebu
Norge

Finn ut mer

BMW AG

Stefan Winkler
BMW AG
Petuelring 130
80788 München

Finn ut mer

BMW Financial Services Scandinavia AB

Camilla Jedberger
BMW Financial Services Scandinavia AB
Vetenskapsvägen 10
Box 775
191 38 Sollentuna
Sverige

Finn ut mer