Laddhybrider renare än diesel.

PLUG-IN HYBRIDER ER MER MILJØVENNLIGE
ENN DIESELBILER.

Plug-in hybrider er mer miljøvennlige <br> enn dieselbiler.

Er plug-in hybrider mer miljøvennlige enn dieselbiler?

Plug-in hybrider eller dieselbil – hva er best for miljøet? Vi gjorde en studie med to BMW-biler, en plug-in hybrid og en diesel, som deretter ble undersøkt og godkjent av det uavhengige kontrollorganet TÜV Rheinland.

 

Resultatet? Plug-in hybriden påvirker miljøet 10 % mindre enn dieselmodellen. Hvis du i tillegg lader plug-in hybriden med fornybar energi, øker tallet til hele 53 %. 

Les mer
BMW 330e Sedan

Test av bilenes livssyklus – fra produksjon til gjenvinning.

Vi tok utgangspunkt i spørsmålsstillingen: Påvirker en plug-in hybrid miljøet mindre enn en dieselmodell hvis man ser på hele livssyklusen til bilen – fra produksjon til gjenvinning? To av bilene våre ble brukt i testen:
 

  • Plug-in hybriden BMW 330e Sedan (2019-modell).
  • BMW 320d (automatgir og firesylindret dieselmotor).

I studien er alle delene i livssyklusen til begge bilene medregnet – fra hvor materialet er produsert til det gjenvinnes. I løpet av testperioden er bilene blitt kjørt i henhold til et gjennomsnittsmønster i 20 000 mil.

Les mer
Beviset: Laddhybrider renare än diesel.

Resultatet: 53 % lavere miljøpåvirkning for plug-in hybriden.

I diagrammet ovenfor ser du at plug-in hybriden har 10 % mindre miljøpåvirkning enn dieselmodellen. Men den store miljøgevinsten får den som velger å lade bilen sin kun med fornybar energi, det vil si energi som dannes av for eksempel sol, vind eller vann. På denne måten blir miljøavtrykket for plug-in hybriden 53 % lavere enn for dieselmodellen.


Det er også interessant å se hvordan begge modellene påvirker miljøet på ulike tidspunkter i løpet av livssyklusen.

 

Diagrammet nedenfor viser at en plug-in hybriden har større miljøpåvirkning i produksjonsfasen enn dieselmodellen, ca. 22 % av totalen sammenlignet med 18 %. Årsaken er at plug-in hybriden består av komponenter som det kreves mer energi for å produsere.

 

I ladefasen krever plug-in hybriden større tilgang til energi mens dieselbilen står for klart mest klimapåvirkning under selve kjøringen. I gjenvinningsprosessen er begge alternativene sammenlignbare.

Les mer
Laddhybrider renare än diesel - bilarnas livscykel.

Forskjellen mellom modellene øker.

Ifølge en fersk studie fra Bloomberg vil utslippet fra elbilene reduseres i gjennomsnitt 3 til 10 % per år mens utslippet fra bensin- og dieselbiler reduseres med litt under 2 % per år. Med andre ord vokser forskjellen mellom plug-in hybriden og dieselbilen stadig mer for hvert år når det gjelder miljøpåvirkning. 

Men det finnes tilfeller hvor en dieselmodell kan være et smartere valg enn en plug-in hybrid. For en person som kjører lengre strekninger og ikke har mulighet til å lade bilen, kan for eksempel en dieselbil som bruker klimanøytral biodiesel være et bedre valg – både økonomisk og miljømessig.

Les mer

Batterienes neste liv.

En viktig faktor for å holde miljøpåvirkningen fra de ladbare bilene nede, er å produsere batteriene på en klimasmart måte. For to år siden startet BMW et teknisk konsortium sammen med den svenske batterifabrikken Northvolt og den belgiske batteriutvikleren Umicore. Målet er å sammen skape en fullstendig holdbar miljøkjede for battericeller – fra produksjon til gjenvinning.

Les mer
PLUG-IN-HYBRID – NÅR DU VIL KJØRE ENDA LENGER.

PLUG-IN-HYBRID – NÅR DU VIL KJØRE ENDA LENGER.

Plug-in-hybrider, som også kalles Plug-in hybrider, drives av to motorer – en elmotor og en forbrenningsmotor. Hybrider er derfor et utmerket valg for deg som kjører kortere turer i hverdagen, men også ønsker å kjøre lenger når du trenger det. Batteriet kan lades under kjøring og på godkjente ladestasjoner.
eAcademy

eACADEMY.

Lysten på mer? Samle noen gode tips og siste nytt om elbiler og ladbare hybrider.