FORBRUKET ER LAVT, MEN IKKE YTELSEN.

BMW EfficientDynamics i BMW X6.

BMW X6 vet hvordan den skal utnytte ressursene. Det beviser den uimotståelige kjøredynamikken og de lave forbruks- og utslippsverdiene. Innovativ teknologi fra BMW EfficientDynamics, som konstruksjoner med lav vekt og avansert aerodynamikk, byr på ren kjøreglede.

Finn ut mer

SMART KONSTRUKSJON MED LAV VEKT.

Jo lavere vekt bilens konstruksjon har, desto større blir kjøregleden. For jo lavere vekt som skal beveges, desto mindre energi blir forbrukt. Helt siden 30-tallet har BMW overført denne kunnskapen til konstruksjonen av biler og hele tiden utviklet forbedrede konstruksjoner. Våre ingeniører konfronteres stadig med det samme spørsmålet. Hvor er det hensiktsmessig å spare vekt og ikke? Svaret er intelligente konstruksjoner. Det betyr at vi bruker ultralette materialer som magnesium på førerplassen og aluminium i chassiset og panseret. Lyddempende kledninger under bilen i tekstilmaterialer bidrar også til å redusere vekten. Totalt er vekten redusert med hele 20 kg i forhold til forrige versjon.

AERODYNAMIKK.

Designen til BMW X6 er helt i tråd med filosofien bak BMW EfficientDynamics. Spesielt det aerodynamisk optimerte frontskjørtet og undersiden av bilen overbeviser med innovative løsninger som reduserer luftmotstanden og drivstofforbruket.
Gjennom to loddrette luftinntak leder air curtain fartsvinden langs de fremre hjulbuene. Den akselererte luftstrømmen danner en gardin på yttersiden av hjulene. I tillegg leder air breather luftstrømmen forbi forhjulene. Disse innovative tiltakene reduserer turbulens og luftmotstand, noe som igjen fører til et lavere drivstofforbruk.
Luftspjeldstyringen registrerer kontinuerlig motorens behov for kjøling og åpner og lukker radiatorens luftspjeld i forhold til behovet. Dette gir bedre aerodynamikk og forkorter motorens varmkjøringsfase, noe som reduserer drivstofforbruket.

8-TRINNS SPORTS-AUTOMATGIRKASSE.

Den 8-trinns automatgirkassen setter standarden for komfort og kjøredynamikk og er sentral i tiltakene fra BMW EfficientDynamics.
Girkassen har ekstra fint avstemte utvekslingsforhold, slik at det optimale turtallsområdet kan utnyttes bedre i alle hastigheter. Dette reduserer drivstofforbruket merkbart, samtidig som det gir mer sportslige og dynamiske kjøreegenskaper.
Særlig i høye hastigheter synker turtallet som følge av at bilen har fått flere gir å kjøre på. Dette fører til redusert forbruk og mindre motorstøy. Momentomformeren bidrar til det gode resultatet, også når du girer manuelt. Sammen med små turtallssprang og fint avstemte girtrinn sørger den for svært komfortabel giring og mindre støy.
Ved hjelp av 8-trinns automatgirkassen fra BMW EfficientDynamics er det nå mulig å få enda bedre kjøredynamikk når du velger den nye forutseende driften med Driving experience-knappen. I Sport-modus sørger navigasjonsdata og girkassestyring som er tilpasset kjøreruten, for sportsligere kjøring med mer spontan respons. I Comfort-modus kan du kjøre mer komfortabelt med færre girskift.

ECO PRO-MODUS.

Avhengig av kjørestilen din kan ECO PRO-modus hjelpe deg å redusere drivstofforbruket med inntil 20 prosent. Dette viser en intern forbruksstudie som BMW har gjennomført. Ved hjelp av funksjonene coasting, Proactive driving assistant og ECO PRO-ruteplanlegger er det mulig å redusere forbruket med ytterligere 5 prosent.

 • Coasting

  Coasting-funksjonen kobler motoren fra drivlinjen, og bilen ruller med frakoblet motor når du tar foten av gasspedalen uten å bremse i hastigheter mellom 50 og 160 km/t. Dette forutsetter at Proactive driving assistant ikke forutser en endring i hastigheten.

 • Proactive driving assistant

  Proactive driving assistant bruker data fra navigasjonssystemet og registrerer svinger, tettsteder, fartsgrenser og motorveiavkjøringer. Basert på disse dataene gir systemet deg tips om når det kan lønne seg å ta foten av gasspedalen.

 • ECO PRO-ruteplanlegger

  ECO PRO-ruteplanleggeren viser deg den mest drivstofføkonomiske ruten avhengig av trafikksituasjon, kjørestil og veiforhold. Kjørecomputeren viser deg hvor mange prosent drivstoff du kan spare ved å velge ECO PRO-ruten.

INTELLIGENT ENERGISTYRING.

Den intelligente energistyringen i BMW X6 omfatter som standard følgende teknologi fra BMW EfficientDynamics: Auto Start Stopp-funksjon, elektrisk servostyring og Brake Energy Regeneration. Samspillet mellom disse teknologiske løsningene sørger for bærekraftig mobilitet og maksimal energiutnyttelse.

 • Auto Start Stopp-funksjon

  Auto Start Stopp-funksjonen sørger for at bilen bare bruker drivstoff når den kjører. Ved kortvarige stopp, for eksempel i lyskryss eller ved køkjøring, er det mulig å spare drivstoff. Derfor slår Auto Start Stopp-funksjonen av motoren når du bremser bilen til den står i ro.
  En indikator på informasjonsdisplayet viser at funksjonen er slått på. Motoren starter av seg selv igjen, med en gang du tar foten av bremsepedalen.
  Auto Start Stopp-funksjonen går ikke ut over komforten og sikkerheten. Funksjonen aktiveres for eksempel ikke før motoren har nådd sin optimale driftstemperatur eller den innstilte kupétemperaturen er nådd. Den griper heller ikke inn dersom batterikapasiteten er for lav, eller hvis du dreier på rattet. En sentral styreenhet starter også motoren under stopp dersom det er nødvendig, for eksempel hvis bilen ruller eller det dugger på frontruten.
  Du kan dessuten når som helst deaktivere Auto Start Stopp-funksjonen med et tastetrykk.

 • Elektrisk servostyring

  Hver styrebevegelse krever energi. Men hvorfor bruke energi når man ikke styrer? Den elektriske servostyringen fra BMW arbeider derfor bare når det er nødvendig. I motsetning til tradisjonelle, hydrauliske styresystemer bruker BMWs løsning bare energi under den faktiske styreprosessen. Ved konstant rattstilling er elektromotoren ikke aktiv.

 • Brake Energy Regeneration.

  Hver gang du bremser, frigjøres kinetisk energi. Det er først i de siste årene vi har begynt å utnytte denne energien. Brake Energy Regeneration genererer strøm av bevegelsesenergien som frigjøres når du tar foten fra gasspedalen eller bremser. Strømmen brukes til å lade batteriet. Dette intelligente energistyringssystemet sørger for at dynamoen ikke lenger må gå permanent. Resultatet er at drivstofforbruket reduseres og effekten øker, helt i tråd med filosofien bak BMW EfficientDynamics.

 • Verdier uten parentes gjelder basismodellen med standard girkasse, mens verdier i parentes gjelder modellen med girkasse som leveres som ekstrautstyr.

  Brennstoff-forbruket og CO2-utslippstallene ble beregnet i henhold til EU-forordning (EF) 715/2007 som var gjeldende på tidspunktet for typegodkjenningen. Tallene refererer til et kjøretøy med grunnleggende konfigurasjon, og den beregnede forbruksinformasjonen tar hensyn til ulik størrelse på valgte hjul, dekk og ekstrautstyr. Verdiene for kjøretøyet er allerede basert på den nye WLTP-reguleringen.

  * Verdier basert på WLTP-testsyklusen.

  Fra 1. september 2018 ble NEDC kjøresyklusen erstattet med WLTP. Kjøretøy testet med WLTP kjøresyklus gir mer realistiske verdier med tanke på drivstoffforbruk, energiforbruk og utslipp, hvor NEDC ville gitt lavere verdier. I løpet av 2019 er NEDC-verdiene juridisk bindende. WLTP, og ekvivalente NEDC, utslipps- og forbruksverdier finnes i de veiledende prislistene på www.bmw.no/prislister. Du finner mer informasjon om WLTP på www.bmw.no/wltp.