BESKJEDEN I EN IØYNEFALLENDE INNPAKNING.

BMW EfficientDynamics i BMW X4.

Beskjeden er ikke et ord som beskriver BMW X4, bortsett fra når vi snakker om ett avgjørende punkt, nemlig drivstofforbruk og CO2-utslipp. Den nyeste teknologien fra BMW EfficientDynamics og den aerodynamiske designen sørger for lave verdier uten at det går ut over ytelse og dynamikk.

AERODYNAMIKK.

Bilens design er helt i tråd med filosofien bak BMW EfficientDynamics. BMW har finpusset de aerodynamiske egenskapene og oppnådd en forbedret luftmotstandskoeffisient, som påvirker drivstoffutnyttelsen og forbruket positivt.
For eksempel forbedrer den flate kledningen under chassiset med motorroms- og bakakseltildekning aerodynamikken. De nye kledningselementene er imidlertid ikke bare fordelaktige for aerodynamikken. De sørger også for bedre lyddemping og økt korrosjonsbeskyttelse. Andre tiltak som påvirker bilens aerodynamikk positivt er utformingen av hekken med definerte spoilerkanter og sidespeilene med optimert aerodynamisk form. Sistnevnte reduserer også vindstøyen og fører til at sidevinduene ikke skitnes til så raskt.

SMART KONSTRUKSJON MED LAV VEKT.

SMART KONSTRUKSJON MED LAV VEKT.

Under konstruksjonen av BMW X4 er det brukt mange høyteknologiske materialer. Vi har benyttet lette materialer, som aluminium, ekstra stivt stål, moderne kunststoff og magnesium.
Den smarte konstruksjonen reduserer vekten og gjør karosseriet svært stivt. Dette gir høy passiv sikkerhet og mer dynamiske kjøreegenskaper.

ECO PRO-MODUS.

Avhengig av kjørestilen din kan ECO PRO-modus hjelpe deg å redusere drivstofforbruket med inntil 20 prosent. Dette viser en intern forbruksstudie som BMW har gjennomført. Med funksjonene coasting (bare i kombinasjon med 8-trinns automatgirkasse), Proactive driving assistant og ECO PRO-ruteplanlegger (begge leveres bare i kombinasjon med Navigasjonssystem Professional) er det mulig å redusere forbruket ytterligere.

 • Coasting

  Coasting-funksjonen kobler motoren fra drivlinjen, og bilen ruller med frakoblet motor når du tar foten av gasspedalen uten å bremse i hastigheter mellom 50 og 160 km/t. Dette forutsetter at Proactive driving assistant ikke forutser en endring i hastigheten.

 • Aktiv Cruise Control med Stop & Go-funksjon i ECO PRO-modus

  Når bilen kjører i ECO PRO-modus kombinert med Aktiv Cruise Control, akselererer den mer effektivt til valgt hastighet etter bremsing.

 • Proactive driving assistant

  Proactive driving assistant bruker data fra navigasjonssystemet og registrerer svinger, tettsteder, fartsgrenser og motorveiavkjøringer. Basert på disse dataene gir systemet deg tips om når det kan lønne seg å ta foten av gasspedalen.

 • ECO PRO-ruteplanlegger

  ECO PRO-ruteplanleggeren viser deg den mest drivstofføkonomiske ruten avhengig av trafikksituasjon, kjørestil og veiforhold. Kjørecomputeren viser deg hvor mange prosent drivstoff du kan spare ved å velge ECO PRO-ruten.

8-TRINNS AUTOMATGIRKASSE.

Den 8-trinns automatgirkassen setter standarden for kjøredynamikk og effektiv drivstoffutnyttelse og er dessuten sentral i tiltakene fra BMW EfficientDynamics. Girkassen har ekstra fint avstemte utvekslingsforhold, slik at det optimale turtallsområdet kan utnyttes bedre i alle hastigheter. Dette reduserer drivstofforbruket merkbart, samtidig som det gir mer sportslige og dynamiske kjøreegenskaper. Særlig i høye hastigheter synker turtallet som følge av at bilen har fått flere gir å kjøre på. Dette fører til redusert forbruk og mindre motorstøy.
Momentomformeren bidrar også til det gode resultatet, selv når du girer manuelt. Sammen med små turtallssprang og fint avstemte girtrinn sørger den for svært komfortabel giring og mindre støy.

ENERGISTYRING.

Den intelligente energistyringen i BMW X4 omfatter som standard følgende teknologi fra BMW EfficientDynamics: girindikator, Auto Start Stopp-funksjon, elektrisk servostyring og Brake Energy Regeneration. Samspillet mellom disse teknologiske løsningene sørger for bærekraftig mobilitet i dag.

 • Girindikator

  Ved å skifte til riktig gir på riktig tidspunkt, spesielt ved bykjøring og kjøring på landevei, kan du spare mye drivstoff. Optimal giring gir lavere forbruk. Motorelektronikken beregner hvilket gir som utnytter drivstoffet mest effektivt, basert på kjøresituasjonen og motorturtallet. Et lysende pilsymbol på informasjonsdisplayet viser når du bør bytte til et høyere eller lavere gir for å spare drivstoff. Ved kraftig akselerasjon vises giranbefalingen først ved et høyere turtall. Sammenlignende tester har vist at biler med girindikator har ca. fire prosent lavere forbruk.

 • Auto Start Stopp-funksjon.

  Auto Start Stopp-funksjonen sørger for at bilen bare bruker drivstoff når den kjører. Ved kortvarige stopp, for eksempel i lyskryss eller ved køkjøring, er det mulig å spare drivstoff. Derfor slår Auto Start Stopp-funksjonen av motoren når den går på tomgang og du tar foten av clutchpedalen (manuell girkasse) eller bremser bilen til den står i ro (automatgirkasse).
  En indikator på informasjonsdisplayet viser at funksjonen er slått på. Motoren starter av seg selv igjen med en gang du trår inn clutchpedalen (manuell girkasse) eller tar foten av bremsepedalen (automatgirkasse).
  Auto Start Stopp-funksjonen går ikke ut over komforten og sikkerheten. Funksjonen aktiveres for eksempel ikke før motoren har nådd sin optimale driftstemperatur eller den innstilte kupétemperaturen er nådd. Den griper heller ikke inn dersom batterikapasiteten er for lav, eller hvis du dreier på rattet. En sentral styreenhet starter også motoren under stopp dersom det er nødvendig, for eksempel hvis bilen ruller eller det dugger på frontruten. Du kan når som helst deaktivere Auto Start Stopp-funksjonen med et tastetrykk.

 • Elektrisk servostyring

  Hver styrebevegelse krever energi. Men hvorfor bruke energi når man ikke styrer? Den elektriske servostyringen fra BMW arbeider derfor bare når det er nødvendig. I motsetning til tradisjonelle, hydrauliske styresystemer bruker BMWs løsning bare energi under den faktiske styreprosessen. Når rattet holdes i ro, for eksempel når du kjører rett frem på motorveien, er elektromotoren ikke aktiv.

 • Brake Energy Regeneration

  Hver gang du bremser, frigjøres kinetisk energi. Det er først i de siste årene vi har begynt å utnytte denne energien. Brake Energy Regeneration genererer strøm av bevegelsesenergien som frigjøres når du tar foten fra gasspedalen eller bremser. Strømmen brukes til å lade batteriet. Dette intelligente energistyringssystemet sørger for at dynamoen ikke lenger må gå permanent. Resultatet er at drivstofforbruket reduseres og effekten øker, helt i tråd med filosofien bak BMW EfficientDynamics.