Drivstofforbruk og CO₂-utslipp.

  • Verdiene for forbruk og CO2-utslipp er basert på den foreskrevne målemetoden i forordning (EF) 2007/715 i den utgaven som gjaldt da bilen ble godkjent. Verdiene gjelder en bil med standardutstyr i Tyskland. Verdiintervallet tar hensyn til ulike felg- og dekkdimensjoner.
    CO2-utslippsklassen er blant annet basert på direktiv 1999/94/EF, og tar hensyn til forbruks- og CO2-verdiene fra NEDC.
    Våre prislister inneholder informasjon om CO2-utslipp og drivstofforbruk.