DELEGER. TIL PÅLITELIGE ASSISTENTER.

BMW Personal førerassistentsystemer i BMW 7-serie.

En rekke intelligente teknologiske løsninger avlaster deg på ulike måter under kjøreturen. Det innebærer et generelt høyt sikkerhets- og komfortnivå. Dermed kan du fokusere ene og alene på kjøreglede.

Finn ut mer

NAVIGASJONSSYSTEM PROFESSIONAL INKL. BERØRINGSSKJERM.

Navigasjonssystem Professional imponerer med design og ytelse i særklasse. Navigasjonssystemet er perfekt integrert i bilen og enkelt å bruke. Det inkluderer iDrive-betjeningskonsept med iDrive-multikontroll med touchfunksjon og en berøringsskjerm. Systemet omfatter stemmestyring, BMW Professional radio med DVD-spiller og 20 GB minnekapasitet for lydfiler. Dessuten er det mulig å bruke RTTI. En fastmontert LCD-skjerm i farger på 10,25 tommer med todelt skjermvisning (hoved- og hjelpeskjerm) gjør systemet oversiktlig og lett lesbart.
Du kan enkelt velge om du vil betjene systemet ved hjelp av iDrive-multikontrollen med touchfunksjon, som lar deg oppgi måladresser ved å skrive dem med fingeren på berøringsfeltet, eller ved hjelp av berøringsskjermen, Gesture Control eller de sju favorittastene.
BMW ConnectedDrive inkluderer gratis automatisk oppdatering av kartdata for Norge opptil fire ganger i året i tre år.
Med forbehold om avvik i bilder på grunn av mindre endringer.

 • Automatisk kartoppdatering

  Er bilen utstyrt med BMW ConnectedDrive, oppdaterer siste generasjon av Navigasjonssystem Professional automatisk navigasjonskartene inntil fire ganger i året. Straks en ny kartversjon er tilgjengelig for valgt region, overføres oppdateringen trådløst via bilens SIM-kort.
  Den automatiske kartoppdateringen medfører ingen kostnader verken for lisens eller dataoverføring. Det er heller ikke nødvendig å registrere seg. Manuell oppdatering ved hjelp av lagringsenheter eller et BMW-verksted utgår. Navigasjonssystemet kan brukes uten begrensninger mens oppdateringen pågår.

DRIVING ASSISTANT PLUS INKL. STYRE- OG KJØREFELTASSISTENT.

Driving Assistant Plus innebærer at bilen delvis kan kjøre selv ved hjelp av Aktiv Cruise Control med Stop & Go-funksjon og styre- og kjørefeltassistent. I tillegg til Driving assistant-funksjonene bidrar Lane Departure Warning, Lane Assist med aktiv sidekollisjonsbeskyttelse, sammenstøt- og fotgjengervarsling med City-bremsefunksjon med full nedbremsing og varsling om kryssende trafikk til å øke sikkerheten.
Aktiv Cruise Control holder den innstilte hastigheten opptil 210 km/t og avstanden til kjøretøyet foran. I samme hastighetsområde bidrar styre- og kjørefeltassistenten til økt komfort. Den hjeper deg å styre og holder din BMW automatisk midt i kjørefeltet. Selv i saktegående trafikk bremser og kjører bilen automatisk, slik at den holder den innstilte avstanden.
Med forbehold om avvik i bilder på grunn av mindre endringer.

 • Styre- og kjørefeltassistent inkl. køassistent

  Styre- og kjørefeltassistenten inkl. køassistent kan slås på for å avlaste deg i monotone trafikksituasjoner. I hastighet inntil 210 km/t og på alle typer veidekke styrer systemet bilen og holder bilen midt i kjørefeltet.
  Den avanserte styrefunksjonen kan brukes sammen med eller uten Aktiv Cruise Control. Den bruker flere radarsystemer for å overvåke omgivelsene, og ett stereokamera. Systemet retter seg etter kjørefeltets oppmerking og eventuelt også etter kjøretøyet foran deg. Det holder automatisk avstanden til kjøretøyet foran deg, regulerer automatisk hastigheten til bilen står stille, og styrer bilen aktivt. Dermed bringer styre- og kjørefeltassistenten oss ett skritt videre på veien mot automatisert kjøring.
  Selv om systemet kan styre bilen alene, er du fremdeles lovpålagt å holde begge hendene på rattet. Hvis du ikke holder hendene på rattet, registrerer systemet dette ved hjelp av sensorer i rattet. Etter en stund varsles du med lydsignaler, før systemet går over i standbymodus. Det samme skjer hvis du har slått på blinklyset for å skifte kjørefelt eller dersom systemets forutsetninger ikke lenger er til stede, f.eks. at kjørefeltet er for smalt.

 • Lane Assist med aktiv sidekollisjonsbeskyttelse

  Lane Assist med aktiv sidekollisjonsbeskyttelse hjelper deg med aktive styreinngrep, slik at bilen ikke forlater kjørefeltet utilsiktet. Den hindrer også kollisjoner med objekter ved siden av bilen. Hvis kjøretøyet foran bilen bremser kraftig og sammenstøtvarslingen er aktivert, reagerer din BMW straks med gradvis sterkere advarsler, nedbremsing og til slutt full nedbremsing.

BMW HEAD-UP DISPLAY.

BMW Head-Up Display i farger projiserer kjørerelevante og situasjonsspesifikke kjøredata i førerens synsfelt. Dette gjør det lettere å fokusere på det som skjer i trafikken. Her vises blant annet bilens hastighet, navigasjonsmeldinger og Speed Limit Info inkludert visning av forbikjøringsforbud. I tillegg kan telefon- og underholdningslister pluss meldinger og advarsler fra assistentsystemene vises.
Systemet projiserer symbolene med ekstra høy oppløsning på frontruten, Du kan stille inn visningen ved hjelp av iDrive-multikontrollen med touchfunksjon. Avkjøringer og veikryss fremstilles med realistisk 3D-grafikk. Visningsavstanden på ca. 2,3 meter foran bilen, og den optimale plasseringen gjør at du oppfatter informasjonen raskt og enkelt uten å bli distrahert.
Lysstyrken tilpasses lysforholdene automatisk, i tillegg til at høyden på projeksjonen kan justeres. Dessuten har den en natt- og en dagmodus. Du kan også velge hva displayet skal vise i tillegg til bilens hastighet og advarsler fra førerassistentsystemene.

PARKERING.

Takket være tre funksjoner som fungerer perfekt sammen, parkeringsassistent, Remote Control Parking og Active Park Distance Control, er det en smal sak å parkere med BMW 7-serie, selv i trange garasjer. Du går ganske enkelt ut av din BMW 7-serie og parkerer bilen ved hjelp av BMW Display Key.

 • Remote Control Parking

  Med funksjonen Remote Control Parking kan du gå ut av bilen og styre bilen inn eller ut av en trang parkeringsluke eller en garasje med en fjernkontroll. Du aktiverer Remote Control Parking fra utsiden av bilen med BMW Display Key.
  Park Distance Control (PDC), parkeringsassistenten og Surround View-sensorene overvåker parkeringen. Bilen må stå med fronten rett frem midt foran parkeringsluken eller garasjen for at du skal kunne fjernstyre bilen inn i luken/garasjen.
  Etter at bilen er parkert, kan du slå av motoren med nøkkelen, og slå den på igjen med nøkkelen når du kommer tilbake. Ved fjernstyrt utmanøvrering kjører bilen automatisk rett bakover.
  Funksjonen Remote Control Parking leveres fra mars 2016 til modellene 730d, 740d, 730i, 740i, 750i, 730Ld, 740Ld, 730Li, 740Li og 750Li.

 • Parkeringsassistent

  Parkeringsassistenten med linjer i lengderetningen parkerer bilen automatisk, både parallelt med og på tvers av veibanen. Når du kjører i lav hastighet (maksimalt 35 km/t) og holder en avstand til de parkerte bilene på maksimalt 1,5 meter, måler systemet parkeringsluker. Det spiller ingen rolle om systemet er aktivert eller ikke.
  Er luken stor nok, kan du sette på blinklyset. Da overtar assistenten styring, giring, gasspedal og bremser. Du har bare ansvaret for å overvåke parkeringen. Det er bare å følge med på lydsignalene og informasjonen fra systemet på kontrolldisplayet. Parkeringsassistenten avslutter parkeringen med et lydsignal og velger kjøretrinn P.
  Når du parkerer uten parkeringsassistenten, bruker parkeringshjelpen de ekstra sensorene til å overvåke områdene ved siden av bilen og viser hindringer på kontrolldisplayet.

 • Active PDC

  Bremsefunksjonen Active PDC hjelper deg når du rygger under parkering, slik at du unngår sammenstøt, eller at kraften i sammenstøtet reduseres. Det gjør det enklere og tryggere å parkere.

SURROUND VIEW INKL. 3D VIEW, TOP VIEW OG PANORAMA VIEW.

Surround View omfatter de kamerabaserte funksjonene ryggekamera, Panorama View, Top View og 3D View. Kameraer i sidespeilene, fronten og hekken gir 360°-visning av området rundt bilen. I tillegg til en enkel visning av området bak bilen, gir Top View oversikt over området ved siden av dørene og veibanen ved siden av bilen, slik at det blir enklere å manøvrere. I 3D View gir et datagenerert 3D-bilde som vises parallelt, enda bedre oversikt når du parkerer. Panorama View gir økt sikkerhet på uoversiktlige steder, for eksempel utkjøringer og uoversiktlige kryss. To digitale kameraer på høyre og venstre side foran registrerer situasjonen foran bilen. Du får dermed god oversikt over den kryssende trafikken og kan ta hensyn til den. Når du kjører raskere enn 15 km/t, blir Side View-funksjonen deaktivert automatisk. Du kan veksle mellom de tre funksjonene Top View, Panorama View og 3D View når du ønsker. Systemet aktiverer automatisk den sist valgte visningen neste gang du bruker det. Kamerasystemene aktiveres når du velger kjøretrinn R eller trykker på PDC- eller Panorama View-tasten. Bildene vises på kontrolldisplayet.

BMW NIGHT VISION MED PERSONREGISTRERING.

Ved kjøring i mørket sørger BMW Night Vision med personregistrering for at du ser forbi lyktenes lyskjegle og kan oppdage personer og store dyr på lang avstand. I tillegg belyses de ved hjelp av den dynamiske markeringsfunksjonen til hovedlykten som ikke blender. Et varmesøkende kamera i BMW-grillen overfører bilder fra området foran bilen til kontrolldisplayet. Systemet kan oppdage personer og dyr på opptil 300 meters avstand. På bakgrunn av bilens hastighet og styrevinkel beregner systemet om det registrerte objektet utgjør en risiko. Ved akutt fare blinker et rødt symbol (en person eller et dyr) i bildet og på BMW Head-Up Display. I tillegg høres et lydsignal, og bremsene settes i bremseberedskap. Varselfunksjonen aktiveres automatisk når bilen starter. Systemet varsler dermed også i faresituasjoner selv om bildet ikke er aktivert. BMW Night Vision med personregistrering er en innovasjon fra BMW ConnectedDrive.