DEN SMARTE VEIEN TIL MER KJØREGLEDE.

BMW Personal førerassistentsystemer i BMW 3-serie Touring.

Jo mer du kan fokusere på selve bilkjøringen, desto større er kjøregleden. Derfor kan din BMW 3-serie Touring hjelpe deg med mange oppgaver (ekstrautstyr). Driving assistant advarer deg for eksempel i farlige situasjoner. Med Navigasjonssystem Professional unngår du ubehagelig overraskelser, selv i ukjent terreng. Og med de riktige assistentene er også parkering enklere enn noen gang.

Finn ut mer

DRIVING ASSISTANT.

Driving assistant kombinerer de kamerabaserte systemene Lane Departure Warning og sammenstøt- og fotgjengervarslingen med City-bremsefunksjon.

Lane Departure Warning registrerer veimerkingen og varsler deg med vibrasjon i rattet dersom bilen er i ferd med å forlate kjørefeltet i hastigheter over ca. 70 km/t. Du varsles ikke dersom du har satt på blinklyset for å skifte felt.

Sammenstøtvarslingen med City-bremsefunksjon registrerer kjøretøyer, mens fotgjengervarslingen med City-bremsefunksjon registrerer fotgjengere. Når sammenstøtvarslingen er aktivert, reagerer din BMW 3-serie straks bilen foran deg bråbremser. Du varsles trinnvis, først med et varselsymbol, så med et blinkende varselsymbol og et lydsignal. Ved hastigheter opptil 60 km/t reagerer systemet til slutt med lett nedbremsing. Fotgjengervarslingen er aktiv fra 10 til 60 km/t, og varsler i ett trinn ved akutt fare. Når systemet advarer om at det er fare for en kollisjon, settes samtidig bremsene i beredskap, slik at de reagerer raskere. I nødstilfeller kan systemet starte nedbremsingen. Systemet kan ha begrenset funksjon i mørket og i tåke.

AKTIV CRUISE CONTROL MED STOP & GO-FUNKSJON.

AKTIV CRUISE CONTROL MED STOP & GO-FUNKSJON.

Aktiv Cruise Control med Stop & Go-funksjon inkl. radarbasert sammenstøtvarsling med full nedbremsing og målrettet bremsing (ekstrautstyr) sørger for høyere komfort og økt sikkerhet i tett trafikk. Systemet holder den innstilte hastigheten og avstanden til kjøretøyet foran. Bilen overtar igangkjøring og bremsing og holder den valgte avstanden også i saktegående trafikk og kø helt til bilen står stille. Hvis et kjøretøy svinger inn foran bilen eller bilen nærmer seg kjøretøyet foran, sørger systemet for at hastigheten tilpasses nøyaktig til dette kjøretøyet. Systemet kan aktiveres i hastigheter opptil 210 km/t.
Stop & Go-funksjonen reduserer ikke bare hastigheten automatisk til bilen står stille, den akselererer også automatisk til ønsket hastighet igjen med en gang trafikkflyten tillater det.
Når sammenstøtvarslingen er aktivert, reagerer din BMW straks hvis bilen foran deg bråbremser. Du varsles trinnvis, først med et varselsymbol, så med et blinkende varselsymbol og et lydsignal. Til slutt bremser systemet kraftig ned.

BMW HEAD-UP DISPLAY.

BMW Head-Up Display i farger projiserer alle relevante kjøredata i førerens synsfelt. Dette gjør det lettere å fokusere på det som skjer i trafikken. Her vises blant annet bilens hastighet og, avhengig av bilens utstyr, navigasjonsmeldinger og Speed Limit Info inkl. visning av forbikjøringsforbud. I tillegg kan telefon- og underholdningslister pluss meldinger og advarsler fra assistentsystemene vises.
Symbolene som projiseres på frontruten, vises i farger med ekstra høy oppløsning. Visningsavstanden på 2,3 meter foran bilen og den optimale plasseringen gjør at du oppfatter informasjonen raskt og enkelt uten å bli distrahert.
Lysstyrken tilpasses lysforholdene automatisk, i tillegg til at høyden på projeksjonen også kan justeres. Dessuten er det en natt- og en dagmodus. Du kan også velge hva displayet skal vise i tillegg til bilens hastighet og advarsler fra førerassistentsystemene.

PARKERING.

BMW 3-serie Touring kan som ekstrautstyr leveres med intelligente systemer som hjelper deg å manøvrere bilen inn og ut av parkeringsluker. Smarte hjelpere som ryggekamera, parkeringsassistent og Surround View øker komforten i alle parkeringssituasjoner, spesielt du har dårlig oversikt og parkeringsluken er trang.

 • Ryggekamera

  Ryggekameraet gir deg full oversikt over området bak bilen ved manøvrering og parkering. Kamerabildet vises på kontrolldisplayet. Ryggekameraet gjør det lettere å rygge når du parkerer i hastigheter under 15 km/t.
  På kontrolldisplayet vises linjer og fargefelter som illustrerer om parkeringsplassen du har funnet, er stor nok. Ved fullt rattutslag illustrerer røde linjer svingbuen og grønne linjer kjøreretningen. Linjene tilpasser seg rattbevegelsen.
  Ryggekameraet deaktiveres automatisk etter 10 meter eller når hastigheten øker til over 15 km/t. På biler med tilhengerfeste har ryggekameraet en praktisk zoomfunksjon som gjør det lettere å rygge når du skal koble til en tilhenger.

 • Parkeringsassistent

  Parkeringsassistenten gjør det lettere å lukeparkere. Når du kjører i lav hastighet (maksimalt 35 km/t) og holder en avstand til de parkerte bilene på maksimalt 1,5 meter, måler systemet også trange luker som ligger parallelt med kjørebanen. Det spiller ingen rolle om systemet er aktivert eller ikke. Er luken stor nok, kan du sette på blinklyset. Da overtar assistenten styringen, og du trenger bare å velge riktig gir, gi gass og bremse. Det er bare å følge med på lydsignalene og informasjonen fra systemet på kontrolldisplayet.
  Når bilen sakte nærmer seg en hindring, aktiveres parkeringsassistenten via funksjonen Auto PDC (Automatic Park Distance Control). Systemet er utvidet med en funksjon som også hjelper deg ved parkering i tverrgående parkeringsluker. PDC varsler da også når avstanden til hindringer på sidene blir for kort.
  Når du parkerer uten parkeringsassistenten, bruker parkeringshjelpen de ekstra sensorene til å overvåke områdene ved siden av bilen. Hindringer vises dessuten på kontrolldisplayet.. Det gjør det enklere og tryggere å parkere.

 • Surround View

  Surround View omfatter de kamerabaserte funksjonene Top View, Side View og ryggekamera. Kameraer i sidespeilene samt ryggekameraet gir 270°-visning av området rundt bilen.
  Top View viser området ved siden av bilen, slik at det blir enklere å manøvrere. Side View gir økt sikkerhet på uoversiktlige steder, for eksempel utkjøringer og uoversiktlige kryss. To digitale kameraer på høyre og venstre side foran registrerer situasjonen foran bilen. Du får dermed god oversikt over den kryssende trafikken og kan ta hensyn til den. Når du kjører raskere enn 15 km/t, blir Side View-funksjonen deaktivert automatisk. Du kan velge mellom de tre funksjonene ryggekamera, Top View og Side View og aktivere den funksjonen du ønsker.
  Kamerasystemene aktiveres når du velger kjøretrinn R eller trykker på PDC- eller Side View-tasten. Bildene vises på kontrolldisplayet.

NAVIGASJONSSYSTEM PROFESSIONAL.

Navigasjonssystem Professional imponerer med design og ytelse i særklasse. Navigasjonssystemet er perfekt integrert i bilen og enkelt å bruke. Det inkluderer iDrive-betjeningskonsept og iDrive-multikontroll med touchfunksjon. Systemet omfatter en USB-port, stemmestyring, BMW Professional radio med DVD-spiller og 20 GB minnekapasitet for lydfiler. Dessuten er det mulig å bruke RTTI (trafikkinformasjon i sanntid). En fastmontert LCD-skjerm i farger på 8,8 tommer med todelt skjermvisning (hoved- og hjelpeskjerm) gjør systemet oversiktlig og lett lesbart. Du betjener navigasjonssystemet intuitivt med iDrive-multikontrollen. Du kan oppgi måladresser ved å skrive dem med fingeren på berøringsfeltet, ved hjelp av hurtigtastene og de åtte favorittastene, ved hjelp av stemmestyringen (ikke i forbindelse med norsk språkversjon) eller berøringsskjermen. Seks dynamiske felter viser oppdatert live-innhold. 3D-kartet har satellittbilder som kartbakgrunn og viser utvalgte severdigheter som fotografier, noe som gjør navigasjonen til en fascinerende opplevelse.
 

Kartoppdatering er tilgjengelig gratis i tre år fra BMW-forhandleren. BMW ConnectedDrive inkluderer gratis automatisk oppdatering av kartmaterialet i utvalgte europeiske land opptil fire ganger i året i tre år.

 • iDrive-multikontroll med touchfunksjon

  Du betjener navigasjonssystemet med iDrive-multikontrollen. Du kan oppgi måladresser ved å skrive dem med fingeren på berøringsfeltet, ved hjelp av hurtigtastene og de åtte favorittastene eller ved hjelp av stemmestyringen. 3D-kartet har satellittbilder som kartbakgrunn og viser utvalgte severdigheter som fotografier, noe som gjør navigasjonen til en fascinerende opplevelse.

 • Automatisk kartoppdatering

  Kartoppdatering er tilgjengelig gratis i tre år fra BMW-forhandleren. BMW ConnectedDrive inkluderer gratis automatisk oppdatering av kartmaterialet i utvalgte europeiske land opptil fire ganger i året i tre år.

LANE CHANGE WARNING.

LANE CHANGE WARNING.

Lane Change Warning er radarbasert og registrerer kjøretøy som befinner seg i dødvinkelen eller i nabofilen, når hastigheten er over 20 km/t. Et trekantet varselsymbol i sidespeilene varsler deg om kjøretøy som befinner seg innenfor det kritiske området. Hvis du likevel slår på blinklyset for å signalisere at du ønsker å skifte kjørefelt, blir du varslet med vibrasjoner i rattet, og varselsymbolet i sidespeilet begynner å blinke.

SPEED LIMIT INFO INKL. VISNING AV FORBIKJØRINGSFORBUD.

SPEED LIMIT INFO INKL. VISNING AV FORBIKJØRINGSFORBUD.

Hold deg på den sikre siden. Speed Limit Info inkludert visning av forbikjøringsforbud viser den gjeldende fartsgrensen samt informasjon om når forbikjøring er forbudt. Dette vises på informasjonsdisplayet i instrumentpanelet. Et kamera integrert i det innvendige speilet registrerer de relevante trafikkskiltene. En styreenhet sammenligner og viser denne informasjonen sammen med dataene fra navigasjonssystemet. Siden systemet også innhenter informasjon fra andre komponenter i bilen, kan systemet delvis beregne situasjonsavhengige fartsgrenser, for eksempel ved våte veier eller tidsbegrensninger, og vise dem til deg.

BMW SELECTIVE BEAM.

BMW SELECTIVE BEAM.

BMW Selective Beam gjør det tryggere og mer behagelig å kjøre i mørket. Du trenger heller ikke bekymre deg for å blende andre trafikanter. Systemet registrerer andre trafikanter og styrer fjernlyset, slik at det ikke blender. Lyktenes rekkevidde på over 400 meter sørger for at farlige situasjoner registreres på et tidlig tidspunkt.

 • Verdier uten parentes gjelder basismodellen med standard girkasse, mens verdier i parentes gjelder modellen med girkasse som leveres som ekstrautstyr.

  Brennstoff-forbruket og CO2-utslippstallene ble beregnet i henhold til EU-forordning (EF) 715/2007 som var gjeldende på tidspunktet for typegodkjenningen. Tallene refererer til et kjøretøy med grunnleggende konfigurasjon, og den beregnede forbruksinformasjonen tar hensyn til ulik størrelse på valgte hjul, dekk og ekstrautstyr. Verdiene for kjøretøyet er allerede basert på den nye WLTP-reguleringen.

  * Verdier basert på WLTP-testsyklusen.

  Fra 1. september 2018 ble NEDC kjøresyklusen erstattet med WLTP. Kjøretøy testet med WLTP kjøresyklus gir mer realistiske verdier med tanke på drivstoffforbruk, energiforbruk og utslipp, hvor NEDC ville gitt lavere verdier. I løpet av 2019 er NEDC-verdiene juridisk bindende. WLTP, og ekvivalente NEDC, utslipps- og forbruksverdier finnes i de veiledende prislistene på www.bmw.no/prislister. Du finner mer informasjon om WLTP på www.bmw.no/wltp.